مطالب ما

وبلاگ دکتر مازیار میر

مشاور کسب و کار

یادداشت های یک مشاور کسب و کار

یادداشت های یک مشاور کسب و کار  مشاور کسب و کار این مطلب به مشاور کسب وکار اشاره داشته:           یادداشت های یک مشاورکسب وکار کدام شرکت سود اورترین شرکت جهان است وچرا؟ بعنوان یک مشاورکسب وکار همیشه نیم نگاهی به شرکتهای موفق داشته و دارم دلایل موفقیت انها می تواند برای ما بسیار اموزنده باشد. در اخرین نتیجه های ارزیابی دانشگاه هاروارد برترین شرکت جهان به لحاظ سود خالص ارامکو و سپس اپل است. در حالی آرامکو عربستان سودآورترین شرکت جهان لقب یافته است که شرکتهای مشابه در ایران یک دهم چنین سودی را هم