زبان بدن قسمت اول

زبان بدن قسمت اول
شهریور 12, 1402
21 بازدید

زبان بدن قسمت اول   زبان بدن قسمت اول هرگز با آقایان بیگانه از روبرو وخانمهای بیگانه از پهلو برخورد نکنید. در هنگام صحبت با یک آقا از کنار او شروع نکنید وبه تدریج وضعیت خود را تغییر دهید تا به روبروی برسید.در هنگام صحبت کردن با خانمها از روبرو برخورد کرده،سپس به آرامی به […]

زبان بدن قسمت اول

 

زبان بدن قسمت اول

هرگز با آقایان بیگانه از روبرو وخانمهای بیگانه از پهلو برخورد نکنید. در هنگام صحبت با یک آقا از کنار او شروع نکنید وبه تدریج وضعیت خود را تغییر دهید تا به روبروی برسید.در هنگام صحبت کردن با خانمها از روبرو برخورد کرده،سپس به آرامی به کنار او بروید.

زمانی که کسی در حال نشسته است هرگز ایستاده با او ارتباط برقرار نکنید .مگر آن که عمداً بخواهید براو تسلط یا اورا تهدید کنید…ارتفاع یکی از عوامل قوی سلطه گری می باشد

استفاده از فضا در حالت نشسته

اگر هنگام نشستن بر صندلی های بازودار وکوتاه مجبورید بدن خود را به سمت عقب خم کنید ؛در صورت امکان از نشستن برروی آنها بپرهیزید .زیرا در این حالت تعداد علائمی که از طریق وضع اندامی می توانید ارسال کنید بسیار محدود خواهند شد.

در صورتی که می توانید صندلی ها را جابجا کنید تا از قوانین فاصله که شرح آن گذشت استفاده کنید، هر چند که با نشستن در فاصله کمتر ، راحت تر از زمانی باشید که در حال ایستاده اید . علت آن این است که صندلی باعث می شود بیشتر احساس امنیت کنید . مخصوصاً اگر بازوهای آن بین شما وافراد یک مانع فیزیکی ایجاد کرده باشند.

سعی کنید از نشستن در کنار ونزدیک یک خانم وروبروی یک آقای نا آشنا بپرهیزید .اگر طرف مقابل شما یک مرد می باشد برخورد خود رابا نشستن در روی صندلی کنار او آغاز کنید واگر او یک خانم است از روبرو .

\"بهترین

در هنگام دست دادن

همواره دست خود را خشک کنید .در فشار دادن دست طرف مقابل حد اعتدال را رعایت کنید ؛ دست طرف مقابل را حدود شش ثانیه در دست خود نگهدارید.

برای تسلط ورزیدن بر دیگران از چنگ مرد بزرگ استفاده کنید :یعنی هنگام دست دادن ، دست طرف مقابل را بیشتر از حد معمول فشار دهید . مدت ان را طولانی تر از حد معمول انتخاب کنید . برای ابراز دوستی واشتیاق همکاری ،از چنگ همایشی استفاده کنید .در فشار دادن دست طرف مقابل وزمان آن اعتدال را رعایت کنید. اگر می خواهید کمی جسارت نشان دهید. دست طرف مقابل را کمی طولانی تر از حد معمول بگیرید.اگر می خواهید دوستی خود را رعایت کنید و موجب افزایش آن شوید،در هنگام فشار دادن دست او حد متعادل را رعایت کنید. ولی دست اورا کمی طولانی تر از حد معمول لمس کنید . با چهره ای متبسم و آرام برخورد کنید ودرتمام طول مدت دست دادن ارتباط چشمی خود را حفظ کنید . خودتان را کمی به سمت جلو متمایل کنید.

برای ابراز خضوع از چنگ تسلیمی استفاده کنید. در نوع ومدت زمان چنگ خود حد معمول را رعایت کنید.

سعی کنید از عینکهای رنگی،دودی یا آئینه ای وغیره بپرهیزید. مگر آن که به خاطر مشکلات طبی مجبور به استفاده از آنها باشید .اگر می خواهید فردی خونگرم وهمدل با دیگران جلوه گر شوید ظاهر شوید،برای حل مشکلات ونارسائی های بینایی خود به جای عینک های معمولی از عدسی های چسبان استفاده کنید.

\"بهترین

تشدید همکاری

در اولین برخورد خود با دیگران ،برای افزایش دلگرمی واثر حضور خود در آنان گردن خود را کج کنید . ارتباط چشمی برقرار کنید واز اعماق قلب بخندید وبا آنان برخورد کنید . به همین ترتیب زمانی که از کسی می خواهید کمک بطلبید از این شیوه استفاده کنید .

در هنگام صحبت کردن در مقابل گروهی از مردم با آنان ارتباط چشمی برقرار کنید .در صورت امکان از خواندن مطلب از روی نوشته خود داری کنید. آن چه را که می خواهید بگوئید حفظ کنید ویا از یک یاد داشت کوچک استفاده کنید.

رمز نمایش قدرت در توانایی شما در کنترل زمان وفضای شخص مقابل نهفته است.

در موقع راه رفتن قد را بالا بکشید ،آرام وبا تأمل راه بروید .در هنگام نظر کردن به محیط اطراف خود عجله نکنید .مانند صاحب خانه عمل کنید ؛نه مانند بیگانه. از ظاهر سازی غفلت نکنید ؛ طوری حرکت کنید که دیگران تصور کنند مالک آن جا شمائید . هرگز به خودتان اجازه ندهید تا دست وپای خود را گم کنید.

برای مشوش کردن دیگران ،از نگاه های طولانی استفاده کنید؛ اما هدف نگاه های طولانی آنان قرار نگیرید. نگاه خود را به سمت راست یا چپ منحرف کنید ؛اما از نگاه کردن به پایین خود داری کنید.

در صورت امکان جای نشستن وچگونگی ان را آگاهانه انتخاب کنید. صندلیی را انتخاب کنید که بدون بازو باشد. وبلند شدن از روی آن راحت و در هنگام نشستن ارتفاع شما کمتر از طرف مقابل نباشد غبه جز در موارد استثنائی مثل صندلی کیفری که مجبورید به تحمل آن خواهید بود .از محدود کردن خود در یک صندلی کوتاه قد جداًخود داری کنید.

مازیار میر مشاور وتحلیلگر

زبان بدن قسمت اول

Views: 6

برچسب‌ها:, , , , , , , ,