چک لیست برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی

چک لیست برای برگزاری انتخابات مجلس شورای

چک لیست برای برگزاری انتخابات

 

#مازیارمیر

چک لیست برای برگزاری انتخابات افسران اتحادیه محلی

 

این چک لیست توسط دفتر استانداردهای مدیریت کار (OLMS) تهیه شده است تا به مقامات انتخاباتی کمک کند تا انتخابات افسران اتحادیه

را مطابق با الزامات قانون گزارش دهی و افشای مدیریت کار در سال 1959، که اصلاح شده، انجام دهند. این چک لیست که به ترتیب زمانی

سازماندهی شده است، طراحی شده است تا به عنوان یادآوری وظایف مختلفی باشد که باید در طول فرآیند نامزدی و انتخابات، از جمله

رویه های محل رأی گیری، تکمیل شوند. اگر اتحادیه شما افسران خود را از طریق رای پستی انتخاب می کند یا برگه های رای غایب را مجاز

می کند، مقامات انتخاباتی باید برای کسب اطلاعات و پیشنهادات عملی در مورد نحوه صحیح برگزاری انتخابات اتحادیه خود، با استفاده از یک

سیستم پاکت دوگانه برای اطمینان از محرمانه بودن رای، انتخاب افسران اتحادیه محلی از طریق پست را مطالعه کنند.

 

چک لیست برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی

 • اساسنامه و آیین‌نامه اتحادیه و همچنین سایر قوانین انتخابات اتحادیه را برای اطلاعات در مورد روش‌های نامزدی، شرایط نامزدها و الزامات واجد شرایط بودن رای‌دهندگان بررسی کنید. به یاد داشته باشید که تا زمانی که با قوانین فدرال مغایرت نداشته باشد، انتخابات باید مطابق با مقررات اساسنامه و آیین نامه اتحادیه شما انجام شود.
 • با افسران فعلی تماس بگیرید تا از نحوه برگزاری انتخابات اخیر اتحادیه خود و بروز هرگونه مشکل مطلع شوید. همچنین کپی هایی از اعلامیه های قبلی، برگه های رأی گیری، برگه های رأی گیری و سایر سوابق را برای استفاده به عنوان الگو در انتخابات آینده دریافت کنید.
 • با سایر مقامات انتخاباتی ملاقات کنید تا قوانین انتخابات و مبارزات انتخاباتی را تعیین کنید، یک جدول زمانی کلی تهیه کنید که زمان کافی را برای هر مرحله از انتخابات فراهم کند، و درباره وظایف خاص انتخابات بحث کنید.
 • سایت(های) رای گیری را انتخاب کنید و ساعات رای گیری را برنامه ریزی کنید تا برای همه اعضا فرصت مناسبی برای رای دادن فراهم شود. اگر رای گیری در ملک کارفرما انجام می شود، برای دریافت تاییدیه با کارفرما تماس بگیرید.

 

چک لیست برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی

 


نامزدها

 • یک اعلامیه نامزدی تهیه کنید که تاریخ، زمان، و مکان ارسال نامزدها و دفاتری را که باید تکمیل شوند را مشخص می کند (و هر دفاتری را که افسر به دلیل انتخاب به سمت نمایندگی برای آنها نماینده است مشخص می کند). در صورت اقتضا، اطلاعیه نامزدی باید شامل مدت زمان مسئولیت، دستورالعمل های تعیین، اعزام، و پذیرش نامزدها و شرایط واجد شرایط بودن نامزدها و نامزدها باشد. اتحادیه می‌تواند از یک اعلان نامزدی و انتخابات ترکیبی استفاده کند تا زمانی که برای هر عضو پست شده باشد و شامل تمام اطلاعات مورد نیاز باشد.
 • اطلاعیه نامزدی را در زمان کافی برای همه اعضا ارسال و/یا پست کنید تا فرصت مناسبی برای معرفی نامزدها فراهم شود. اقدامات لازم را برای اطلاع دادن به اعضای بیمار، اخراج شده یا سایر اعضای غیرشاغل که ممکن است واجد شرایط نامزدی نامزد باشند اما ممکن است اخطاریه ای را که فقط در محل کار(های) کار یا سالن اتحادیه ارسال شده مشاهده نکنند، انجام دهید.
 • ثبت دقیق همه نامزدهای انجام شده از جمله اسامی نامزدها، اعضایی که برای دومین بار نامزد شده اند، و نامزدها و موقعیت هایی که برای آنها نامزد شده اند، نگه دارید.
 • واجد شرایط بودن نامزدها (و اعضایی که برای دومین بار نامزد می شوند) را در جلسه نامزدی بررسی کنید، اگر اتحادیه شما از آنها می خواهد که در وضعیت خوبی باشند. در صورتی که نامزد اصلی وضعیت خوبی نداشته باشد، به عضو دیگری فرصت دهید تا نامزدی را انجام دهد.
 • صلاحیت همه نامزدها را تعیین کنید و از هر نامزد پذیرش یا رد نامزدی دریافت کنید. تمامی الزامات واجد شرایط بودن نامزدها باید به صورت کتبی در اساسنامه و اساسنامه اتحادیه ذکر شود و باید به طور یکسان برای همه نامزدها اعمال شود.
 • همه نامزدهای واجد شرایط را از نامزدی خود مطلع کنید و درخواست کنید که نام یا نام مستعار هر یک از نامزدها مطابق با قوانین انتخابات در لیست ترجیحی در برگه رای درج شود. به هر یک از نامزدهای فاقد صلاحیت به صورت کتبی درباره دلایل یا دلایل خاص رد صلاحیت آنها اطلاع دهید.

 

دستورالعمل های کمپین

 • به اطلاع کاندیداها (به صورت کتبی یا با برگزاری جلسه) از کلیه قوانین انتخاباتی و تبلیغاتی از جمله حق بازرسی از فهرست اعضای اتحادیه، حق توزیع ادبیات تبلیغاتی از سوی اتحادیه با هزینه هر نامزد و حق داشتن ناظران در محل رای گیری و شمارش آرا.
 • به کاندیداها و افسران فعلی در مورد ممنوعیت استفاده از وجوه اتحادیه و کارفرما (شامل پول نقد، امکانات، تجهیزات، لوازم و تبلیغات به موقع پرداخت شده توسط اتحادیه یا کارفرما) برای حمایت از نامزدی هر فرد در انتخابات افسران اتحادیه توصیه کنید.
 • به کاندیداها اجازه دهید تا یک بار ظرف 30 روز قبل از انتخابات، فهرستی از همه اعضای مشمول توافق نامه دسته جمعی که عضویت در اتحادیه را به عنوان شرط استخدام الزامی می کند، بررسی کنند (نه کپی).
 • ترتیبی دهید تا با تمام درخواست های معقول یک نامزد برای توزیع ادبیات مبارزات انتخاباتی بین اعضا با هزینه کاندیدا موافقت کنید. در صورت لزوم، اتحادیه باید کارکنان موقت اضافی یا یک پست کننده حرفه ای را برای رسیدگی به درخواست ها استخدام کند.
 • با همه نامزدها یکسان رفتار کنید. به عنوان مثال، اگر به هر نامزدی اجازه داده شود در یک جلسه صنفی سخنرانی تبلیغاتی داشته باشد یا مقاله ای در روزنامه اتحادیه منتشر کند، باید به همه نامزدهای آن سمت توصیه و فرصت یکسانی داده شود.

مقدمات انتخابات

 • لیست آدرس اعضای اتحادیه را به روز کنید. از طریق اطلاعیه‌هایی که در محل کار یا روزنامه‌های اتحادیه ارسال می‌شود، انتخابات آتی را به اعضا یادآوری کنید و هرگونه تغییر آدرس را درخواست کنید.
 • اخطاریه انتخاباتی تهیه کنید که دفاتری را که باید پر شوند و تاریخ، زمان و مکان انتخابات را مشخص می کند. در صورت لزوم، اخطار انتخاباتی باید شامل الزامات واجد شرایط بودن رأی‌دهندگان، روش‌های شناسایی رأی‌دهندگان و اطلاعات مربوط به رأی‌گیری غیابی باشد.
 • طبق قوانین فدرال، حداقل 15 روز قبل از انتخابات، یک اخطار انتخاباتی را برای هر عضو به آخرین آدرس خانه شناخته شده او ارسال کنید. همچنین برای دستیابی به اعضایی که ممکن است اخطار پستی را دریافت نکنند، رونوشتی از اعلان را در محل کار (ها) و سالن اتحادیه ارسال کنید.
 • موقعیت هر نامزد را در برگه رای مطابق با قوانین انتخابات اتحادیه خود تعیین کنید.
 • ترتیبی دهید که برگه های رای چاپ شود و چاپگر شمارش رسمی را ارائه دهد.
 • قبل و بعد از چاپ، صحت برگه رای را به دقت بررسی کنید. اطمینان حاصل کنید که نام مورد نظر هر نامزد استفاده شده و به درستی نوشته شده است، هر دفتر نشان دهنده تعداد صحیح موقعیت هایی است که باید پر شوند، و هر نامزد برای دفتر مناسب به ترتیب صحیح لیست می شود.
 • نگهبانی و حفاظت از همه برگه های رای را حفظ کنید و بتوانید تمام برگه های رای چاپ شده را حسابرسی کنید.
 • فهرست دقیق صلاحیت رای دهندگان را برای استفاده در صندوق های رای تهیه کنید و در صورت لزوم بلافاصله قبل از انتخابات آن را به روز کنید.
 • برای افرادی که صلاحیت رأی‌دهی آنها در محل رأی‌گیری زیر سؤال می‌رود، قوانین رأی‌دهی چالش‌برانگیز (از جمله استفاده از سیستم دو پاکت) ایجاد کنید.
 • قبل از روز انتخابات محل رای گیری را بررسی کنید. نحوه استفاده بهینه از حوزه رای گیری، از جمله محل جداول ثبت نام، اتاق های رای گیری، صندوق رای و منطقه ناظر را برنامه ریزی کنید.
 • تعداد كافی اتاق‌های رای‌گیری، پارتیشن‌ها یا سایر تقسیم‌كننده‌ها را به‌دست آورید تا جایی را برای اعضا فراهم كنید تا برگه‌های رای خود را مخفیانه علامت‌گذاری كنند.
 • برای شمارش آرا برنامه ریزی کنید و روش های شمارش و ابطال را مشخص کنید. برگه های شمارش را برای استفاده در شمارش آرا آماده کنید.

چک لیست برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی


 

رویه های محل رای گیری

 

 • اطمینان حاصل کنید که اطلاعات کافی برای تأیید صلاحیت رأی‌دهندگان و تجهیزات و لوازم لازم (شامل برگه‌های رأی‌گیری و صندوق رأی، اتاق‌های رأی‌گیری/پارتیشن، مداد، فهرست رأی‌دهندگان، نوارهای لاستیکی، نوار و غیره) در محل رأی‌گیری موجود است.
 • به هر نامزد اجازه دهید تا یک ناظر (ناظران) در محل رای گیری داشته باشد. به ناظران اجازه دهید بر روند انتخابات نظارت کنند (اما مختل نکنند) و صلاحیت هر رأی دهنده ای را به چالش بکشند.
 • از خالی بودن صندوق رای اطمینان حاصل کنید و قبل از باز شدن صندوق در حضور ناظران آن را مهر و موم کنید.
 • اطمینان حاصل کنید که دستگاه‌های رأی‌گیری به‌درستی کار می‌کنند، همه نامزدها به درستی فهرست شده‌اند، و شمارنده‌های دستگاه روی صفر تنظیم شده‌اند. در صورت خرابی ماشین‌ها یا استفاده از برگه‌های اعتراضی، حتماً یک برگه رای کاغذی در دسترس داشته باشید.
 • رای گیری را در زمان مقرر باز کنید و ساعات رای گیری درج شده در اطلاعیه انتخابات را دنبال کنید.
 • رای دهندگان را ملزم کنید تا قبل از صدور برگه رای توسط مقامات انتخاباتی، خود را شناسایی کرده و ثبت نام را امضا کنند.
 • واجد شرایط بودن هر رای دهنده را بررسی کنید و اقدامات لازم را انجام دهید تا مطمئن شوید که یک عضو فقط یک بار می تواند با علامت زدن نام هر رای دهنده در لیست واجد شرایط بودن رای دهد.
 • تا زمانی که یک اتاق رای گیری یا فضای خصوصی دیگر در دسترس نیست، برای رای دهندگان برگه های رای صادر نکنید و اصرار کنید که رای دهندگان رای خود را مخفیانه به صندوق بیندازند.
 • برای هر رای دهنده ای که هنگام رای دادن یک برگه رای خراب می کند، یک برگه رای جایگزین ارائه دهید. نگهبانی همه برگه های رای خراب را حفظ کنید و آنها را در پایان شمارش آرا حساب کنید.
 • فقط به مقامات انتخاباتی، رای دهندگان و ناظران در حوزه رای گیری اجازه دهید. اطمینان حاصل کنید که مقامات و ناظران انتخابات از دکمه های تبلیغاتی، برچسب ها یا سایر لباس های تبلیغاتی استفاده نمی کنند و در حوزه رای گیری درگیر هیچ نوع تبلیغات انتخاباتی نمی شوند.
 • نظم را در پای صندوق های رای همیشه حفظ کنید. منطقه رای گیری را به صورت دوره ای بررسی کنید و هر گونه مطالب کمپین را که از رای دهندگان باقی مانده است حذف کنید. قانون «عدم پرسه زدن» را اجرا کنید و یک مسیر خروج برای افرادی که قبلاً رأی داده اند ایجاد کنید.
 • رویه هایی برای ارائه کمک بی طرفانه به رای دهندگان معلول جسمی یا زبان خارجی ایجاد کنید.
 • رای گیری ها را به موقع ببندید اما به اعضایی که در صف در زمان بسته شدن هستند اجازه رای دادن بدهید.
 • حساب برای تمام برگه های رای استفاده شده در محل رای گیری از جمله هر برگه رای خراب و نمونه. تعداد برگه های رای چاپ شده منهای تعداد برگه های رای صادر شده برای اعضا باید برابر با تعداد برگه های رای استفاده نشده باشد.

چک لیست برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی


شمارش آرا

 • فقط پس از بسته شدن همه رای گیری ها، شمارش آرا را آغاز کنید.
 • صندوق رای را در حضور ناظران باز کنید. شمارشگرهای رای را مستقیماً برای باز کردن برگه‌ها و قرار دادن آنها در پشته‌های 50 یا 100 تایی به منظور به دست آوردن تعداد کل آراء ریخته‌شده و اطمینان از صحت شمارش آرا، مستقیم کنید.
 • به ناظران اجازه دهید تا شمارش و سایر فعالیت های مرتبط را از نزدیک تماشا کنند تا صحت آمارگیری را تأیید کنند. با این حال، ناظران نباید اجازه داشته باشند که برگه های رای را اداره کنند.
 • تلاش برای حل و فصل هر برگه رای به چالش کشیده در شروع شمارش. تصمیمات اتخاذ شده را یادداشت کنید و دلیل هر تصمیم مربوط به صلاحیت رای دهنده را برای ناظران توضیح دهید. برای حفظ محرمانه بودن برگه‌های اعتراضی که به‌عنوان واجد شرایط حل شده‌اند، با سایر برگه‌هایی که هنوز شمارش نشده‌اند، ترکیب کنید.
 • آرای هر برگه رای را بشمارید و نتایج را در برگه های شمارش وارد کنید و در انتهای هر پشته 50 یا 100 برگه رای متوقف شوید تا مجموع آرا برای هر نامزد تأیید شود.
 • اگر حاوی اطلاعاتی است که رای دهنده را شناسایی می کند، کل رای را باطل کنید. اگر قصد رأی‌دهندگان مشخص نیست یا اگر تعداد زیادی نامزد برای یک دفتر انتخاب شده‌اند، فقط دفتر خاصی را که درگیر است باطل کنید.
 • نتایج آمارگیری را برای هر دفتر اعلام کنید. تعداد برگه های رای معتبر شمارش شده، تعداد برگه های رای کاملاً باطل، و تعداد برگه های رای ایراد شده حل نشده را گزارش دهید.
 • پس از تکمیل شمارش، همه برگه های رای استفاده شده و استفاده نشده، برگه های شمارش، فهرست رای دهندگان، فهرست های واجد شرایط بودن رأی دهندگان، و سایر مواد انتخاباتی را بسته بندی و مهر و موم کنید.

فعالیت پس از انتخابات

 • نتایج انتخابات را به سرعت منتشر و ارسال کنید.
 • تمام سوابق نامزدی و انتخابات را حداقل به مدت یک سال طبق قوانین فدرال حفظ کنید.

آنجا كه استراحت كامل حكمراني مي كند ديگر جايي براي نفوذ

نيروهاي مهاجم و كنشهاي عصبي وجود ندارد.((ادموند جاكبسون)) 

با ارزوی موفقیت برای همه کاندیداهای محترم

 

هیچ نظریه انقلابی بدون عمل انقلابی و بالعکس وجود ندارد.لنین

 

ما موفقیت شما را در انتخابات تضمین می کنیم 09120054873

 

بهترین مشاور انتخاباتی مجلس شورای اسلامی

دکترمیر مشاور انتخاباتی

لطفا این مقالات را هم در زمینه بهترین مشاور انتخابات حتما مطالعه فرمائید:

 

مجله مذاکره

 

دسته‌ها: انتخابات
برچسب‌ها: