مقـــــالات مـــــا

بهترین مشاوره برای کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر

بهترین مشاوره برای کاندیدای انتخابات   به قلم  دکتر مازیار میر عاذضه یاب برندهای سیاسی, مشاور عالی انتخابات   mazyarmir.com@gmail.com https://www.aparat.com/mazyarmir https://t.me/Iranian_leadership_school https://www.instagram.com/maziyare_mir

ادامه مطلب »