دسته‌بندی نشده

کارگاه ایجاد انگیزش در کارکنان

کارگاه ایجاد انگیزش در کارکنان

  انگیزه چیست؟ انگیزش اصطلاح انگیزش یا Motivation را می توان به عنوان عامل نیرو دهنده ، هدایت کننده و نگهدارنده رفتار تعریف کرد. گیج و برلاینز در سال ۱۹۸۴ ، انگیزش را به موتور و فرمان اتومبیل تشبیه کرده اند. سیفرت در سال ۱۹۹۲ گفته است: انگیزش ، یک تمایل یا گرایش به عمل