شنبه 20 آوریل 2024 - 17:08

آرشیو

کارگاه ایجادانگیزش در کارکنان1389

کارگاه ایجادانگیزش در کارکنان1389

آوریل 9, 2024

    انگیزش ایجاد انگیزش کارگاه ایجاد انگیزش در کارکنان۱۳۸۹ یکی از بزرگترین چالشهای موجود در شرکتها و موسسات چه دولتی و خصوصی عدم وجود انگیزش است در این کارگاه ۳۲ ساعته  اول به تعاریف انگیزش و علل بوجود آمدن انگیزه و عدم انگیزه خواهیم پرداخت.بعنوان یک مدرس انگیزشی معتقدم باید پیش نیازهایی مانند مدیریت […]

کارگاه ایجاد انگیزش در کارکنان اردیبهشت سال 1390

کارگاه ایجاد انگیزش در کارکنان اردیبهشت سال 1390

آوریل 9, 2024

کارگاه ایجاد انگیزش در کارکنان اردیبهشت سال 1390   انگیزش ایجاد انگیزش کارگاه ایجاد انگیزش در کارکنان۱۳۹۰ یکی از بزرگترین چالشهای موجود در شرکتها و موسسات چه دولتی و خصوصی عدم وجود انگیزش است در این کارگاه ۳۲ ساعته  اول به تعاریف انگیزش و علل بوجود آمدن انگیزه و عدم انگیزه خواهیم پرداخت.بعنوان یک مدرس […]

کارگاه ایجادانگیزش در کارکنان و اعتمادسازی در سازمان

مارس 1, 2024

کارگاه ایجادانگیزش در کارکنان و اعتمادسازی در سازمان   چیزهای خوب به سمت افراد خوب جذب می شود اما چیزهای بسیار بهتر به افرادی جذب می شود که بیرون رفته و آن ها را به دست می آورند . مازیار میر یکی از دغدغه های مدیران ایجاد انگیزش است مسئله ای بغرنج که مدیران بخش […]

رازهای ایجاد انگیزه نامحدود

رازهای ایجاد انگیزه نامحدود

سپتامبر 3, 2023

رازهای ایجاد انگیزه نامحدود انگیزه، در لغت به معنای سبب و دلیل و چیزی است که کسی را به کاری وادار می کند. در اصطلاح نیز مفهومی است که دو جنبه در آن لحاظ شده است. از یک سوی، محرک رفتار است که همان عامل و نیروی درونی است و رفتار فرد را موجب می […]

مدیریت حرفه ای انگیزش

مدیریت حرفه ای انگیزش

ژوئن 27, 2023

مدیریت حرفه ای انگیزش —————————————————————————————————————————————————————– تکنیکهای افزایش انگیزش منابع انسانی و توانمندسازی سازمانی —————————————————————————————————————————————————————– بیشتر انسانها و حتی کارشناسان و مدیران و رهبران در محیط ، بزرگترین دغدعه آنان این است که باعث انگیزش افراد دیگران شوند. اما انگیزش در تمرین و تئوري امری به شدت طاقت فرسا و مشـکل است و فهم و درک آن […]