دکتر سید مازیار میر

مرجع مذاکره و زبان بدن ایران

مدرس بازاریابی و فروش، مشاوره تخصصی زبان بدن و ارتباطات

کاری که ما انجام می دهیم

کرونا را نابود کنیم

ارگان رسمی و بین المللی بهداشت افرادی را مورد شناسایی قرار می دهد که ویروس کرونا را با خود حمل می کنند و یا منتقل می کنند.

کشوری با فرهنگ سه کلمه ای

فرهنگِ یهویی یا سه کلمه ای و یا سه‌خطی به من و ما این اجازه را می‌دهد به هر وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف مان به هر چیزی متوسل شویم.

کنترل زبان بدن

اگر از نظر رفرنس علمی نگاه نکنیم میتوانیم از نظر دینی نگاه کنیم که حضرت محمد (ص) همیشه لبخند روی لب داشته است.

تو هم می‌توانی در بازی باشی

ما درسمان را با این سوال شروع کردیم که داشته های من چیست؟ و در ادامه، بعضی از موارد مهم را به صورت جداگانه و مستقل، مورد بحث قرار دهیم.

سوابق کاری و مطالعاتی

سوابق کاری دکتر سید مازیار میر

مدیر عامل شرکتهای خصوصی ورئیس و نایب رئیس هیات مدیره شرکتها و موسسات مختلف
مشاور ارشد مدیر عامل و هیات مدیره و اصناف مختلف سرتاسر کشور
خلبان و دبیر اسبق انجمن ورزشهای هوایی 

زمینه های توانمندی

عارضه یاب تخصصی برند

کارگاه بازاریابی و فروش و برندسازی

با رویکرد چالش طوفان فکری

کلیه تکنیک‌ها و مطالب ارائه شده فقط و فقط در طول مدت زمان و با تکرار به شما پاسخ مناسب را خواهد داد و به مثابه یک دستگاه تردمیل است که هرچه بیشتر استفاده کنید بیشتر از آن سود خواهید برد.