اصول سرپرستی

اصول سرپرستی
فروردین ۲۱, ۱۴۰۳
39 بازدید

اصول سرپرستی پیرامون اصول سرپرستی مطالب متعددی بیان شد اما در این مقاله بپردازیم به خط مشیها و سیاستها در اصول واقعی و علمی سرپرستی : ویژگیهای مهم زیر عبارتند از: صراحت و وضوح قابلیت اجرائی قابلیت انعطاف جامعیت هماهنگی مستدل بودن از قوانین تفکیک گردد مکتوب بودن انواع سیاستها )خط مشیها( به سه دسته […]

اصول سرپرستی

پیرامون اصول سرپرستی مطالب متعددی بیان شد اما در این مقاله بپردازیم به خط مشیها و سیاستها در اصول واقعی و علمی سرپرستی :

ویژگیهای مهم زیر عبارتند از:

 1. صراحت و وضوح
 2. قابلیت اجرائی
 3. قابلیت انعطاف
 4. جامعیت
 5. هماهنگی
 6. مستدل بودن
 7. از قوانین تفکیک گردد
 8. مکتوب بودن

انواع سیاستها )خط مشیها( به سه دسته تقسیم میشوند:

 1. سیاستهای اساسی
 2. سیاستهای کلی
 3. سیاستهای واحدی

مثال: اگر سیستمهای شرکتی رقابت در قیمت باشد که توسط رئیس شرکت تعیین شده باشد معاون فروش بر مبنای همان سیاست اساسی رقابت در قیمت را در مورد محصولات غیرانحصاری اجرا میکند.

سیاستهای اساسی مبنای سیاستهای کلی بوده و سیاستهای کلی به نوبه خود مبنای سیاستهای واحدی میباشند.

 1. خط مشی مشخص روشن و کاملاً گویا باشد در حالی که برای خیلی از افراد در سطوح مختلف قابل درک باشد.
 2. خط و مشی قابل اجرایی باشد و بتوان آن را از قوه به فعل تبدیل کرد.
 3. خط مشی باید نسبت به فعالیتهای سازمان قابلیت تطبیق با شرایط جدید را در صورت تغییر دارا باشد.
 4. خط مشی باید جامع و کامل باشد در حالی که تمام جوانب کار را در نظر گرفته و پاسخگوی تمام شرایط پیش بینی شده باشد.
 5. خط مشی در کلیه واحدها و سازمانها تابع هماهنگی لازم را به وجود آورد.
 6. خط مشی باید براساس واقعیتها و قضاوتها مستدال تهیه شود.

انواع برنامه ریزی با توجه به نقش پرستاری

الف( برنامه ریزی تخصصی که براساس وظایف مدیریت در سازمان عنوان میگردد:

 1. برنامه ریزی و کنترل تولید )مدیریت و یا(: عبارتند از تعیین نیازها و ابزارها و تسهیلات، و تربیتی نیروی انسانی لازم برای تولید آتی محصولات
 2. برنامه ریزی نیروی انسانی: در این نوع برنامه ریزی با تعیین افراد مورد نیاز سازمان در سالهای آینده امکانات و تسهیلات و وسایل مورد نیاز تخمین زده میشود.
 3. برنامه ریزی مالی و بودجه: عبارتند از تعیین میزان و چگونگی منابع و همچنین تعیین میزان و چگونگی مالی به منظور تأمین هدفهای مؤسسه و صاحبان و کنترل کنندگان آن میباشد.

ب( برنامهریزی عملیاتی و اجرایی که عبارتند از:

 1. تدوین برنامههای کوتاه مدت مانند تنظیم و زمان بندی بودجه
 2. تعیین معیارهای کیفی و کمی سنجش عملکرد و ارزیابی هزینههای اجاری
 3. ارزیابی برنامهها و تعیین موارد انحراف عملکرد

ج( برنامهریزی استراتژیک یا راهبردی: برنامه ریزی استراتژیک به عنوان تلاشی منظم و سازمان یافته به منظور اخذ تصمیمات بنیادین که شکل دهنده فعالیتهای آتی و بلند مدت سازمان تنظیم میگردد.

د( برنامه ریزی براساس مدیریت برمبنای هدف و نتیجه عبارتند از:

 1. انواع مدیران مافوق
 2. دخالت زیردستان در تعیین هدفها
 3. خودکفایی در اجرای طرح
 4. مرور دورههای اجرا

مازیارمیر مشاور و تحلیلگر

Views: 11

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , ,