آموزش تفکر انتقادی برای مدیران شرکتهای خدماتی و بازرگانی دی ماه 1397

خرداد 12, 1403
28 بازدید

آموزش تفکر انتقادی برای مدیران شرکتهای خدماتی و بازرگانی دی ماه 1397     آموزش تفکر انتقادی برای مدیران شرکتهای خدماتی و بازرگانی آموزش تفکر انتقادی برای مدیران به روز رسانی31اردیبهشت1398 #تفکر #تفکر انتقادی انواع تفکر pdf فکر و تفکر چیست تحقیق در مورد تفکر انواع تفکر در مدیریت انواع تفکر در فلسفه هدف از تفکر چیست مقاله در مورد انواع تفکر تعریف تفکر در روانشناسی نمونه سوالات درس […]

آموزش تفکر انتقادی برای مدیران شرکتهای خدماتی و بازرگانی دی ماه 1397

 

 

آموزش تفکر انتقادی برای مدیران شرکتهای خدماتی و بازرگانی

آموزش تفکر انتقادی برای مدیران

به روز رسانی31اردیبهشت1398

#تفکر

#تفکر انتقادی

انواع تفکر pdf
فکر و تفکر چیست
تحقیق در مورد تفکر
انواع تفکر در مدیریت
انواع تفکر در فلسفه
هدف از تفکر چیست
مقاله در مورد انواع تفکر
تعریف تفکر در روانشناسی

نمونه سوالات درس تفکر انتقادی سال1402

1. چه فردی تفکر انتقادی، یا تفکر نقادانه دارد?
 الف) فردی که پرسشی ندارد
ب)فردی که پرسش‌های مناسب طرح می کند ،
د)الف و ب
ج)هیچکدام
2 . درتفکر انتقادی انعطاف‌پذیری در به‌کارگیری عقاید و نظریات دیگران ……. دارد؟
 الف)جایگاه ،
ب)ضرر
د)الف و ب
ج)هر سه موزد

3.کدام گزینه جزو الگوهای کلاسیک بهترین طرز تصمیم گیری نیست؟الف)انتخاب راه حل مناسب

ب)حلیل موقعیت یا مسئله

د)شناسایی چند راه حل مناسب

ج)هیچکدام .

4.ماهیت تفکر انتقادی نوعی ارزیابی شخصی است.
 الف)بله
ب)گاهی هست
د)الف وب
ج)خیر،
5.فرایند تفکر انتقادی دارای چند بعد است?
 الف)شش بعد
ب)پنج بعد
د)چهار بعد
ج)هیچکدام،
6.به نظر شماتفکر انتقادی واکاوی مبانی…….. است
 الف)نظری
ب)عملی
د)الف وب ،
ج) هیچکدام
7.حرف زدن بدون تفکر مانند تیراندازی …….
 الف) باهدف است
ب)بدون هدف است،
د)الف و ب
ج)هرسه مورد
8.اگر نتونیم تفکر خود روتغییربدیم نمیتونیم….
 الف) یک نکته ای کوچک را عوض کنیم
ب) روبه عقب خواهیم رفت
د)الف وب
ج)چیزی های دیگه رو هم تغییر بدهیم،
9.تفکر انتقادی چیست
 الف) رسیدن به پاسخ
ب) پرسشی نو
د)اندیشیدن وسازمان دادن و تجدید سازمان در یادگیری گذشته جهت استفاده در موقعیت نو ،
ج) هیچکدام
10.ساده ترین مفهوم تفکر یا فکر کردن چیست.
 الف)سوال .
ب) رستی آزمایی
د)الف و ب
ج)هیچکدام

مطالعات بیشتر:

توسعه مهارتهای مدیریت زمان

مهارتهای حرفه ای رهبری اثر گذار در سازمانهای متعالی

خصوصی: مهارتهای تفکر سیستمی

مهارتهای کلیدی کنترل خشم و استرس

 

Views: 4

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,