جامع ترین نمونه سوالات اصول سرپرستی دکتر میر در سال 1399

جامع ترین نمونه سوالات اصول سرپرستی دکتر میر در سال 1399
اسفند 19, 1402
31 بازدید

جامع ترین نمونه سوالات اصول سرپرستی دکتر میر در سال ۱۳۹۹ جامع ترین نمونه سوالات اصول سرپرستی دکتر میر در سال ۱۳۹۹ به روز رسانی دی 1400 نوشته دکتر مازیار میر محقق و پژوهشگر #مازیارمیر بازدید ها: 340139748 09120054873 09198718767 [email protected] https://www.aparat.com/mazyarmir https://www.aparat.com/zabane_badan https://t.me/Iranian_leadership_school https://www.instagram.com/mazyare_mir https://www.linkedin.com/in/mazyarmir لینک اختصاصی(پنل دانش):                […]

جامع ترین نمونه سوالات اصول سرپرستی دکتر میر در سال ۱۳۹۹

جامع ترین نمونه سوالات اصول سرپرستی دکتر میر در سال ۱۳۹۹

به روز رسانی دی 1400

نوشته دکتر مازیار میر محقق و پژوهشگر

#مازیارمیر

بازدید ها: 340139748

لینک اختصاصی(پنل دانش):                                            https://www.google.com/search?kgmid=/g/11f0_7m_63

 

\"جامع

نخستین بار سقراط از مدیریت به عنوان فراگرد اجتماعی یاد کرد فراگردی که متضمن یک  سلسله  وظایف،  فعالیتها و روابط متقابل

است  و مناسبات  و روابط متقابل افراد  در آن نقشی اساسی دارد.

۳۰- تجزیه های فراگرد مدیریت ؟

n-چه باید کرد؟

n-کار چگونه انجام داده خواهد شد؟

n-کار چگونه تقسیم خواهد شد؟

n-چه کسانی کار را انجام خواهند داد؟

n-کار با چه وسایلی انجام داده خواهد شد؟

n-کار در چه وقت ودر چه مدتی انجام داده خواهد شد؟

۳۱- انواع مدیران را شرح دهید

مدیران عملیاتی(خط اول):

      مدیران در این سطح مستقیما مسئول تولید کالا و خدمات هستند مانند سرپرستان.

مدیران میانی:

   این مدیران به طور مستقیم به مدیران رده بالا گزارش می‌دهند وپل ارتباطی میان مدیران عالی و عملیاتی هستند.

مدیران عالی:

       گروه کوچکی از مدیران را تشکیل می‌دهند. واین مدیران اهداف، خطمشیها و راهبردهای سازمان را تشکیل می‌دهند.

    ۳۲-  مهارت‌های مورد نیاز مدیران چیست؟              

مهارت‌های ادراکی:

این مهارت به مدیر امکان می‌دهد که سازمان را به صورت یک کل  در نظر بگیرد و روابط متقابل بخشهای مختلف و چگونگی تاثیر تغییر هر

قسمت در کل سازمان را پیشبینی کند.

مهارت های انسانی:

این مهارت به مدیر امکان می‌دهد تا با افراد، در کنار آنها و به طور موثر با آنها کار کند. مدیران در همه سطوح به این مهارت نیازدارند.

مهارت‌های فنی:

این مهارت‌ها به معنی توانایی به کار بردن ابزار، شیوهها و دانش مورد نیاز برای اجرای یک زمینه تخصصی است.

۳۳- لطفا زوایای برنامه‌ریزی یا طرح‌ریزی را از زوایای متعدد برای برنامه‌ریزی و برنامه ریزان را شرح دهید؟

  ۱٫ تعیین هدف، یافتن و ساختن راه وصول به آن،

  ۲٫ تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد،

  ۳٫ تجسم و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و ساختن راه‌ها و وسایلی که رسیدن به آن را فراهم کند،

  ۴٫ طراحی عملیاتی که شیئی یا موضوعی را بر مبنای شیوه‌ای که از پیش تعریف شده، تغییر بدهد.

·        سازماندهی

سازماندهی فرآیندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد و گروه‌های کاری و هماهنگی میان آنان، به منظور کسب اهداف صورت می‌گیرد.

·        رهبری سازمان

رهبری یا هدایت یعنی تلاش مدیر برای ایجاد انگیزه و رغبت در زیردستان جهت دست یافتن به اهداف سازمان.

·        کنترل

کنترل، تلاش منظمی است در جهت رسیدن به اهداف استاندارد، طراحی سیستم بازخورد اطلاعات، مقایسهٔ اجزای واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده و

سرانجام تعیین انحرافات احتمالی و سنجش ارزش آنها بر روند اجرایی که در بر گیرندهٔ حداکثر کارایی است.

۳۴- لطفا انواع نظریه های  مدیریت را شرح دهید

نظریه های X و Y

یک دیدگاه درباره طبیعت انسان در مواجهه با کار، در دو مجموعه متفاوت از مفروضات توسط داگلاس مک گرگور خلق شدند و توسعه یافتند که به نظریه X و

نظریه Y مشهورند و در کتاب مک گرگور به نام «جنبه انسانی سازمان» در سال ۱۹۶۰ منتشر شدند. این نظریه ها نوع رفتار انسان در کار کردن را ترسیم می کنند و

مبنای مناسبی برای ایجاد انگیزش و مدیریت افراد سازمان ارائه می دهند.

  • مفروضات نظریه X

۱- انسانهای معمولی به صورت ذاتی از کار نفرت دارند و اگر بتوانند از انجام کار خودداری می کنند.

۲- به دلیل مشخصه نفرت از کار در انسان، بیشتر افراد باید مجبور، کنترل، هدایت و با تنبیه ترسانده شوند تا برای رسیدن به اهداف سازمانی تلاش کافی کنند.

۳- انسانهای معمولی ترجیح می دهند توسط شخص دیگری هدایت شوند، تمایل دارند از قبول مسئولیت فرار کنند، بلند همتی و جاه طلبی کمی دارند و از همه اینها

گذشته امنیت می خواهند.

-رفتار مدیران در نظریه X

۱- مدیران به کارکنان اطمینان ندارند و نظارت شدید محدودکننده اعمال می کنند و یک فضای ترس از تنبیه به وجود می آورند.

۲- این مدیران اعتقاد دارند که هر چیزی باید به سرزنش یک نفر ختم شود.

۳- این مدیران فکر می کنند که تنها هدف کارکنان از کارکردن، پول است.

۴- این مدیران در مواجهه با بروز هر اتفاق ناخوشایند سازمانی، ابتدا کارکنان را سرزنش می کنند بدون اینکه از خود بپرسند که آیا ممکن است سیستمها، سیاستها،

نبود آموزش یا سؤ مدیریت خودش سزاوار سرزنش باشد.

– مفروضات نظریه Y  

۱- کار فیزیکی  و فکری به اندازه بازی و تفریح خوشایند هستند.

۲- کنترل بالادست و ترس از تنبیه تنها ابزار به تلاش واداشتن افراد برای دستیابی به اهداف سازمانی نیستند. انسان بر حسب حس تعهد در دستیابی به اهداف محوله،

نوعی خودهدایتی و خودکنترلی از خود نشان می دهد.

۳- میزان تعهد به اهداف متناسب با اندازه پاداش هایی (مادی و غیرمادی) که در دستیابی به آن اهداف ارائه می شود، افزایش می یابد.

۴- تحت شرایط مناسب، انسان معمولی یاد می گیرد که نه تنها مسئولیت قبول کند بلکه خود به دنبال آن باشد.

۵- ظرفیت استفاده از قوه تخیل، هوش، و خلاقیت در حل مسائل سازمانی به صورت گسترده بین همه کارکنان وجود دارد و فقط در اختیار یک عده خاص نیست.

۶- در شرایط زندگی صنعتی فعلی، تنها بخش کمی از پتانسیل فکری انسان معمولی بکار گرفته می شود.

 –   رفتار مدیران در نظریهY 

۱- این مدیران فضای اعتماد در سازمان به وجود می آورند.

۲- با زیردستان خیلی راحت و صمیمانه ارتباط برقرار می کنند.

۳- در رابطه مافوق و زیردست، تفاوتها را به حداقل می رسانند.

۴- فضایی ایجاد می کنند که کارکنان بتوانند قابلیت هایشان را توسعه دهند و از آنها استفاده کنند.

۵- کارکنان را در تصمیم گیری مشارکت می دهند به گونه ای که نظرات آنها در تصمیم گیری نقش داشته باشند.

۱-    بوروکراسی (دیوان سالاری ) ماکس وبر

بوروکراسی درکاربردروزانه وعمدتا ازنظرعوام با ناکارآمدی یا بی کفایتی سازمانی مترداف است.وتاکیدی برکاغذبازی وقرطاس بازی وزیاده روی درنوشتن وبایگانی (نوشته

ها)انگاشته می شود.اما وبردرتعریف خودسازمان بوروکراتیک را ازنظرفنی کاراترین شکل سازمانی معرفی می کند.ماکس وبراین اعتقادرا داردکه منطق وعقلانیت

وخردگرایی دررفتارانسان بسیارمطلوب است.ودارای ویژگی های زیراست:

۱-بوروکراسی،نظام عقلانی ومنطقی است که درآن اقتدار(اختیار)ازطریق نظام قوانین ومقررات به وسیله مقام ومنصبی که فردی آن را برعهده می گیرداعمال می شود.

۲-مقام های اداری به صورت سلسله مراتبی معین می شوندوهرمقام برتمام مقام های زیردست ریاست می کند.

۳-اسناد،مدارک وپرونده های تمام اموروفعالیت ها،بایگانی ونگهداری می شود.

۴-کلیه اطلاعات به صورت کتبی نوشته ونگهداری می شود.

۵-انتصاب کارکنان برمبنای شایستگی های فنی وتخصصی صورت می گیرد.

عناصربوروکراسی چیست؟

۱-سلسله مراتب(Hierarchy)

قدرت ازبالا به پائین اعمال می شود.هرمقام یا جایگاهی درسازمان به صورت دقیق تشخیص داده می شود.ودرآن تقسیم کار،رقابت،اختیارومسئولیت ودیگراجزای

شغل،کم ترین وپائین ترین وظایف پایه ای دسته بندی می شود.

۲-اختیاروقدرت قانونی

دریک سازمان بوروکراتیک،اختیاروقدرت دردست مقامات ومسئولین قرارمی گیرد.وقتی که درسازمانی یک فردمسئولیتی را می پذیردوقدرتی که وی دراین موقعیت شغلی

اعمال می کندبه صورت مشروع وقانونی پذیرفته شده است.

۳۵- سرپرست ها مسئولیت های مختلفی در کارشان دارند، برخی از مهمترین مسئولیت ها شامل موارد زیر می باشد:

  • –        مسئولیت در برابر زیردستان (هدایت آنها، آموزش آنها، مراقبت و کنترل از آسیب ها و خطرات کار)
  • –        مسئولیت در برابر بالادستان (ارائه گزارش ها )
  • –        مسئولیت در برابر سایر سرپرست ها و مدیران هم رده (جهت ارتباط بهتر و ایجاد نگرش سیستمی)
  • –        مسئولیت در برابر کار (انجام صحیح کار، مرغوبیت محصولات تولیدی، رعایت استانداردهای کاری و ..)
  • –        مسئولیت در برابر محیط (نظم و آراستگی محیط، تجهیزات و ماشین آلاتی که در اختیارش هستند و…)

Views: 8

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , ,