رفتارسازمانی پیشرفته برای نسل امروز قسمت اول

رفتارسازمانی پیشرفته برای نسل امروز قسمت اول
اردیبهشت ۳, ۱۴۰۳
36 بازدید

رفتارسازمانی قسمت اول   رفتارسازمانی پیشرفته برای نسل امروز قسمت اول       دکتر مازیارمیر لطفا فیلم چگونه زمان را درست مدیریت کنیم در آپارات https://www.aparat.com/v/hUFqW مشاهده فرمایید.   در مرحله عمل مطالعه افراد انسانی را مطالعه رفتار سازمانی در این مقاله رفتارسازمانی قسمت اول می نامند . رفتار سازمانی پیشرفته عبارت است از مطالعه […]

رفتارسازمانی قسمت اول

 

رفتارسازمانی پیشرفته برای نسل امروز قسمت اول

 

 

 

\"\"

دکتر مازیارمیر


لطفا فیلم چگونه زمان را درست مدیریت کنیم در آپارات https://www.aparat.com/v/hUFqW مشاهده فرمایید.


 

در مرحله عمل مطالعه افراد انسانی را مطالعه رفتار سازمانی در این مقاله رفتارسازمانی قسمت اول می نامند .

رفتار سازمانی پیشرفته عبارت است از مطالعه منظم (سیستماتیک) عملیات ، اقدامات ، کارها و نگرش های

افرادی که سازمان را تشکیل می دهند .

در رشته رفتار سازمانی مطالعه منظم جایگزین قضاوت مشهودی می شود ، یعنی مدارک و شواهد علمی که در

شرایط کنترل شده جمع آوری می شود ، به شیوه ای معقول مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد و در رابطه با

هر معلولی در پی علت بر می آید .

 


لطفا فیلم تکنیک مدیریتی علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد  در آپارات https://www.aparat.com/v/gO4Vi مشاهده فرمایید.


 

نقش های مدیریت و رفتارسازمانی قسمت اول:

 

مینتزبرگ معتقد است مدیرغیر از فعالیت ها و وظایفی که انجام می دهد سه نقش عمده را در سازمان بازی می

کند: ۱٫نقش های متقابل شخصی(بین فردی و بین شخصی) ۲٫نقش های اطلاعاتی.۳ .نقش های تصمیم گیری.

که هر یک از اینها به زیرمجموعه ای تقسیم میشود.

۱٫نقش های متقابل شخصی: شامل نقش رئیس تشریفات رهبری و ارتباط است.

نقش:انتظارات ناشی از یک پست را گویند.مثلا ما به عنوان یک دانشجو هستیم و از ما انتظاراتی دارند و آن درس

خواندن است.

رئیس تشریفات:به انجام وظایف تشریفاتی می پردازد مانند سخنرانی،مانند سخنرانی ،اعطای امتیازو خدمات

رسانی به جامعه می پردازد.پس نباید گله زد چرا کلنگ می زند،قیچی می کند،پرده را می کشد بلکه اینها

وظایفی است که باید انجام دهد.

رهبر:

باید ایجاد انگیزه کند،باید الگو باشد،بعضی ها الگوی خوبی هستند و همه نگاهشان به مدیر است در مورد

الگوبرداری. رابط:مدیران موفق با مدیران سایر سازمانها در ارتباط هستند.مدیر یک سازمان چگونه با سایر سازمانه

ارتباط بر قرار می کند؟از طریق ارتباط با مدیر سازمان.

نقش های اطلاعاتی:

شامل نشان دهنده،نشردهندگی و سخنگویی می شود. نشان دهندگی:سعی می کند

وضعیت سازمان را نشان دهد یعنی دیگر افراد با دیدن مدیر سازمان پی به وضعیت سازمان می برند،توجه و

تمرکزش روی عملیات سازمان است. نشردهنده:اطلاعات لازم را به کارکنان می دهد.

 


لطفا مقاله کارگاه آموزشی رفتار سازمانی برای مدیران غیر منابع انسانی مطالعه فرمایید.


 

سخنگویی:

یکی از حقوقی که برای مدیران سازمان قائلند نقش سختگویی است به نمایندگی از طرف کل سازمان. نقش های

تصمیم گیری:شامل چهار نقش میشود که عبارتند از:

۱٫کارآفرینی

۲٫آشوب زدایی

۳٫تخصیص منابع

۴٫مذاکره کننده

کارآفرینی:

شامل انجام تغییرات اولیه،هدف گذاری،فرموله کردن طرح ها،بکارگیری قدرت و اختیار می شود. آشوب زدایی:به

حل مسائل پیچیده و تضادها پرداخته،اقدامات رقبا را پاسخ گفته و خنثی می کند. تخصیص منابع:اولویت ها و مزایا

را مدیر تعیین میکند و از روش های بودجه ریزی استفاده می کند و همچنین جدول پیشرفت کار را به کار می گیرد.

مذاکره کننده:مدیر با مشتریان،عرضه کنندگان و سایر نمایندگی های خارج از سازمان تا حصول توافق مذاکره می

کند.

فعالیت های مدیریتی موفق در مقایسه با اثربخش ۴ فعالیت وجود دارد:

۱٫فعالیت مدیریت سنتی

۲٫ارتباطات

۳٫مدیریت منابع انسانی

۴٫ارتباط شبکه ای

۱٫فعالیت مدیریت سنتی:شامل تصمیم گیری،برنامه ریزی  و کنترل است.

۲٫ارتباطات:شامل مبادله اطلاعات چه به وصرت جاری که می تواند شفاهی باشد و چه به صورت نوشتاری است.

۳٫مدیریت منابع انسانی:شامل کار با افراد،ایجاد انگیزه،مدیریت تضاد،کارمندیابی،آموزش،انضباط میشود.

۴٫ ارتباط شبکه ای: اجتماع سازی، سیاست و تعامل بادیگران مربوط میشود به ارتباط شبکه ای.

اصطلاحی داریم تحت عنوان جامعه سازی یا جامعه پذیری،وقتی افراد از خارج یک سازمان جذب یک سازمان می

شوند یا از یک سازمان دیگر وارد یک سازمان می شوند،هنوز هوای سازمان جدید برایشان تازگی دارد و درک نمی

کنند.در مورد سیاست،مدیربسیاری از تصمیماتش تحت تاثیر سیاست هاست و تحت تاثیر تصمیمات عقلایی و

منطقی نیست.

 

رفتارسازمانی قسمت اول و تعریف:

 

تعریف سازمان:یک مجموعه هماهنگ یا یک واحد اجتماعی هماهنگ است که حداقل از دو نفر تشکیل شده است

پس سازمان انفرادی معنا ندارد بلکه حداقل باید از دو نفر تشکیل شده باشد،تا برای تامین یک یا مجموعه ای از

هدفها به گونه ای مستمر یا مداوم کار کند.

ویژگی های رفتارسازمانی قسمت اول:

 

وظایفش مستمر است و یک گردهمایی آگاهانه است و به دنبال وظایف مشترکی هستند.

وظایف مدیر

در هفت(۷)وظیفه تعریف می کند وظایف مدیر را که عبارتند از:

۱٫برنامه ریزی

۲٫سازماندهی

۳٫کارمندیابی

۴٫هدایت

۵٫هماهنگی

۶٫گزارشگری

۷٫بودجه بندی

بعضی وظایف مدیر را ریزتر میگویند و بعضی به صورت کلی تر مثال:

در بخش هدایت رابینز می گوید اول شناخت نیازها سپس ایجاد انگیزه بعد از آن رهبری و نهابتا برقراری ارتباطات.

نکته:تمام وظایف مدیریت فرآیند است توالی و ترتیب دارد و این ترتیب اهمیت دارد.

۱٫برنامه ریزی:

شامل تعیین هدف،ایجاد یا وضع استراتژی کلی برای رسیدن به این هدفها،بسط و توسعه طرحها

برای هماهنگ کردن فعالیت ها است.برنامه ریزی تعین هدف و راههای رسیدن به هدف است.

۲٫سازماندهی:به معنی تعین وظایفی است که باید انجام شود.وقتی وظایف مشخص شد این سوال مطرح است که چه کسی باید این وظایف را انجام دهد؟ سوال دیگری که مطرح میشود این است که در سازمان با کار جمعی و تشکیلات روبرو هستیم چگونه این وظایف باید طبقه بندی شود؟از کنار هم قرار دادن وظایف مشابه تشکیل پست داده و پست های مشابه را کنار هم قرار می دهیم و سازمان و تشکیلات سازمانی به وجود می آید.تصمیمات توسط چه کسانی و چگونه اتخاذ شود؟اینجا مشخص میشود از طریق سازماندهی.

۳٫رهبری:

رهبری چیست؟هدایت کارکنان چگونه انجام می شود؟رهبری یک وظیفه ای است که: ۱٫ شامل برانگیختن

کارکنان می شود و برای آنها ایجاد انگیزه می کند. ۲٫هدایت افراد است. ۳٫شناسایی یا ایجاد کانالهای ارتباطی

اثربخش است.

یک مدل ساده ارتباطی شامل سه بخش است:

۱٫فرستنده

۲٫پیام

۳٫گیرنده

کانال ارتباطی چیست؟

راهها و مسیرهایی که اطلاعات به وسیله آنها انتقال می یابد.پیام آنها مقصود و منظوری است که می خواهد

منتقل شود.   بازخور:یک نوع کنترل گذشته نگر است.

ارتباط یکطرفه و دوطرفه چه فرقی دارد؟ یک واژه داریم به نام بازخور و اگر ارتباط شامل بازخور شد ارتباط دوطرفه

است اصطلاحا تبدیل معنا به علائم را کد گذاری گویند و به وسیله کانالهای ارتباطی منتقل می شود.

وقتی مدیر در یک سازمان کار می کند افراد با دیدگاهها و نظرات مختلف کنار هم جمع می شوند و گاهی با تضاد

روبرو می شویم و کار مدیرحل تضاد است.

۴٫کنترل:

یک عمل مقایسه است.برای اینکه مقایسه کنیم باید توجه و تمرکز داشته باشیم پس توجه به فعالیتها یا نشان

دادن فعالیتها با هدف اینکه مطمئن شویم وظایفی که داشتیم با برنامه انجام  شود مقایسه وضعیت مطلوب و

وضعیت موجود است.برای اینکه مطمئن شویم برنامه ها طبق نظر و خواست ما پیش می رود تا اگر اشتباهی به

وجود آمد اصلاح شود.

مقایسه وضعیت مطلوب و موجود به منظور کشف انحرافات احتمال و انجام اقدامات اصلاحی است.هدف شناسایی

انحرافات است.مدیر وقت ندارد به همه امور رسیدگی کند وقتی نمونه برداری می کنیم تا مقداری انحرافات قابل

اغماض است اما انحرافات عمده که باعث شکاف زیادی می شود حتما باید اصلاح شودو اقدام اصلاحی می تواند

در هر یک از مراحل باشد.

 

نمونه سوالات رفتار سازمانی:

 

۱.رفتار سازمانی Organizational Behavior را شرح دهید
۲.داگلاس مک گرگور چه نظریه های دارد و آیا این نظریات در تقابل هستند و یا خیر
۳.به‌طور کلی اهداف رفتار سازمانی چند دسته است یک دسته را شرح دهید
۴.مهمترین عوامل ایجاد رفتار سازمانی را نام ببرید
۵.مدل‌های مختلف مطالعه رفتار در سازمان را نام ببرید
۶.نقش‌های مدیریتی را توضیح دهید
۷.عناصر  مهم رفتار سازمانی را به اختصار شرح دهید
۸.مدل‌های اصلی در رفتار سازمانی را نام ببرید و یک مورد را شرح دهید
۹۰بهبود سازمانی چند ویژگی دارد یک مورد را به اختصار بنویسید.
۱۰ برای تعالی رفتار سازمانی تمرکز باید روی چه موضوعی باشد و چرا
رفتارسازمانی پیشرفته برای نسل امروز قسمت اول
نمونه سوالات تستی رفتار سازمانی
۱-تعریف رفتار سازمانی
الف-مطالعهٔ تأثیر افراد، گروه‌ها و ساختارها بر رفتار در یک سازمان است که هدف آن، به کار بردن این دانش برای بهبود کارایی سازمان است.
ب-مطالعهٔ تأثیر افراد،  در یک سازمان است که هدف آن، به کار بردن این دانش برای بهبود کارایی سازمان است.
ج-مطالعهٔ تأثیر  گروه‌ها و ساختارها بر رفتار در یک سازمان است که هدف آن، به کار بردن دانش باشد
۲-برای رسیدن به تعالی سازمانی با توجه به رفتار سازمانی تمرکز باید روی چه موردی قرار بگیرد
الف_مواضع
ب-منافع
ج-هیچکدام
۳-در رفتار سازمانی ما با نظریه داگلاس مک گرگور هستیم که:
الف او سه نظریه دارد که متفاوت است
ب- چهار نظریه دارد که مانند هم است
ج-  دو نظریه دارد که متضاد هم به نظر می‌رسند.
۴-اصولا در رفتار سازمانی ما با  ۳ مؤلفه روبرو هستیم که عبارتند از:
الف-تأثیر رفتار افراد بر فرد و گروهها بر فرد
ب-تأثیر سیستم‌های سازمان بر فرد
ج- هردو مورد
۵-مهمترین عوامل در ایجاد رفتار سازمانی کدام است؟
الف- یادگیری، ادراک، شخصیت، کارآموزی، رهبری اثربخش

ب-تصمیم‌گیری، ارزیابی عملکرد، نگرش سنجی، فنون گزینش کارکنان

ج- یادگیری، ادراک، شخصیت، کارآموزی، رهبری اثربخش، نیازها و عوامل انگیزش، رضایت شغلی، فراگردهای تصمیم‌گیری، ارزیابی عملکرد، فنون گزینش و طراحی شغل

 

۶-در رفتار سازمانی ما معتقدیم فرهنگ بعنوان یک وعده صبحانه چه چیزی را در سازمان مورد تهدید قرار می دهد
الف- برنامه
ب- رهبری
ج-استراتژی
۷-بهترین دستور العمل برا ارتقا سطح کیفی و کمی رفتار سازمانی کدام مورد است
الف- مدیریت و رهبری
ب-مدیریت و برنامه ریزی
ج-آموزش و مطالعه گسترده
۸- مدل‌های مختلف مطالعه رفتار در سازمان
الف-مدل‌های پیش‌بینی
ب-مدل‌های تجویزی و توصیفی و پیش‌بینی
ج-مدل‌های توصیفی
۹-به‌طور کلی اهداف رفتار سازمانی شامل: ….، و………. «پیش بینی» و «کنترل» می‌باشد
الف-توصیف
ب-فهمیدن
ج-توصیف و فهمیدن

۱۰-مدل‌های تصمیم‌گیری عقلاییالف-مدیریت علمی و مدل‌های تصمیم‌گیری عقلایی

ب-مدل‌های تصمیم‌گیری عقلایی

ج-هیچکدام

مازیار میر مشاور و تحلیلگر

مطالعات بیشتر:

روشهای حرفه ای ایجاد انگیزه در کارکنان

هفت عادت مردمان موثر

موفقیت نامحدود با زبان بدن

Views: 13

برچسب‌ها:, , , ,