رهبری سنتی و یا رهبری پست مدرن مسئله این است

رهبری سنتی و یا رهبری پست مدرن مسئله این است
آوریل 18, 2024
9 بازدید

رهبری سنتی و یا رهبری پست مدرن مسئله این است     mazyarmir.com@gmail.com https://www.instagram.com/maziyare_mir رهبری سنتی و پست مدرن قبل از اینکه بخواهیم پیرامون رهبری سخنی بمیان بیاوریم بهتر است به تعریف رهبری بپردازیم رهبری عبارت است از کلیه فرایندها و هنر نفوذ بر زیردستان  آنها به‌صورت داوطلبانه و از روی رغبت تا این افراد […]

رهبری سنتی و یا رهبری پست مدرن مسئله این است

 

 

mazyarmir.com@gmail.com

https://www.instagram.com/maziyare_mir

رهبری سنتی و پست مدرن

قبل از اینکه بخواهیم پیرامون رهبری سخنی بمیان بیاوریم بهتر است به تعریف رهبری بپردازیم رهبری عبارت است از کلیه فرایندها و هنر نفوذ بر زیردستان  آنها به‌صورت

داوطلبانه و از روی رغبت تا این افراد فعالیت‌های از پیش تعیین‌شده‌ای را در چارچوب اهداف معینی انجام دهند.

البته برخی از صاحب‌نظران، رهبری را یکی از وظایف مدیران قلمداد می‌کنند درحالی‌که در مقابل، برخی، رهبری را بسیار فراتر از مدیریت می‌دانند و معتقدند که رهبران

سازمان‌ها الزاماً مدیران سازمان‌ها نیستند. فرایندی که مدیریت می‌کوشد با ایجاد انگیزه و ارتباطی مؤثر انجام سایر وظایف خود را در تحقق اهداف سازمانی تسهیل و

کارکنان را از روی میل و علاقه به انجام وظایفشان ترغیب کند؛ بنابراین رهبری جزئی از مدیریت است و این وظیفه مانند برنامه‌ریزی، سازماندهی و کنترل نیز از وظایف مدیر است.

رهبری سنتی و یا رهبری پست مدرن مسئله این است

 

مهمترین نکته در رهبری نفوذ و اثر گذاری است. اصولاً قدرت عبارت است از توانایی اعمال نفوذ بر دیگران و نفوذ عبارت از اعمالی است که مستقیم یا غیر

مستقیم باعث تغییر در رفتار یا نظرات دیگران می‌شود. رهبری با نفوذ بر دیگران تحقق می‌یابد و نفوذ نیز از قدرت سر چشمه می‌گیرد. حال که با مفهوم رهبری تا حدودی

آشنا شدید به سراغ پست مدرنیسم برویم واژه ای که تا کنون بارها و بارها شنیده و یا خوانده باشید

به سیر تحولات گسترده‌ای در نگرش های حقیقی و حقوقی و یا حتی اقتصادی و هنر و …. می گویند. کاملا واضح است که پست مدرن نیسم از بطن نوگرایی و یا

مدرنیسم در تضاد و یا به عبارت دیگر نبرد با یکدیگر به عنوان جانشین آن پدید آمد. پست مدرنیته مفهومی تاریخی-جامعه‌شناختی است که به دوران تاریخیِ بعد از

مدرنیته اطلاق می‌شود.

در پارادایم نوگرایی(Modern) ، تئوری های رهبری با رهبری سر و کار دارند که نقش ستاره و قهرمان را بازی می کند. رهبری مترادف با رییس بودن است و در بالاترین

جایگاه سازمانی قرار دارد و کلیه افراد سازمان بازیگر نقش های اعلام شده از سوی رهبر می باشند.در نقطه مقابل در پارادایم فرانوگرا یا پست مدرن(Post-Modern)

رهبر به عنوان خدمتگزار گروه خود را معرفی نموده و سعی در اجرای نقشی دارد که تسهیل کننده روابط میان اعضا گروه باشد و همه آنها را به نوعی به هم پیوند دهد.

رهبری سنتی و یا رهبری پست مدرن مسئله این است

 

انواع رهبری سازمانی در پست مدرنیسم

 

توانمند ساز(Empower) :

رهبر کارکنان و اعضای گروه خود را به منظور مشارکت در فضای اجتماعی و اقتصادی توانمند می سازد.

بازگو کننده سرگذشت ها(Recounter  of Stories):

رهبر داستانهای اتفاق افتاده در سازمان  و یا سرگذشت شکل گیری گروه را برای افراد و اعضا بازگو می کند. او همچنین تاریخ سازمان ، افتخارات و آینده سازمان را به

آنان عرضه می دارد.

سازنده و ارایه کننده چشم انداز(Visionary):

رهبر با ترسیم آینده سازمان ، کارکنان را به سوی پیشرفت سازمان هدایت می کند.

دو جنسی نگر(Andogynous):

رهبر زنان و مردان سازمان یا گروه را تواما در نظر دارد و یکی را بر دیگری ترجیح نمی دهد.

شبکه ساز(Networker):

رهبر شبکه ها و تیم های متفاوتی را می سازد و آنها را اداره می کند.

سازنده تیم (Team-builder):

رهبر تیم های خودگردان و مستقل ایجاد و آنها را راهبری می کند.

رهبری سنتی و یا رهبری پست مدرن مسئله این است

رهبری سازمانی در پارادایم مدرن

 

تیزبین(Panoptic):

رهبر همه اعضا گروه را به دقت زیر نظر دارد و می پاید و ممیز و ارزیاب نهایی برای عملکرد دیگران و کیفیت کار است.

اقتدار گرا(Authoritarian):

رهبر به این باور دارد که: ” قدرت باید مریی ، پذیرفتنی و غیر قابل بحث باشد.”

دارای شبکه کیفری(Penal Mechanisms):

رسیدگی کننده فعالیت های نیک و بد اعضا گروه ، بیان کننده آنها ، اصلاح گر رفتارهای نامطلوب و تنبیه کننده یا پاداش دهنده رفتارهای اعضای گروه یا سازمان به منظور

استقرار وضعیت مطلوب.

سازمان دهنده(Organizer):

پدید آورنده و کنترل کننده بخش های مختلف سازمان

نشسته در راس هرم (Pyramid):

رهبر در راس هرم سازمانی می نشیند و به امر و نهی اعضا گروه می پردازد.

صدر نشین(Top):

رهبر رییس گروه و در صدر آنهاست. او بالاترین مقام را در سلسله مراتب دارد و شخص اول گروه یا سازمان است.

بازرس و بازبین(Inspector):

رهبر مسئول بقا و تداوم کار گروه یا سازمان است، از این رو به واکاوی دقیق فعالیت ها و کارهای دیگران می پردازد و به خود حق می دهد که آنها را درجه بندی کند و

هرکدام را در جایگاه مناسب خود قرار دهد.

مرکزگرا(Centralist):

رهبر در مرکز قرار دارد و تمام اطلاعات  از پیرامون و اعضای گروه یا سازمان به او می رسد و از سوی او پالایش شده و به پیرامون فرستاده می شود.

رهبری سنتی و یا رهبری پست مدرن مسئله این است

 

 رهبری سازمانی در روش سنتی

 

ارباب(Master):

 

به نظر می رسد در این سبک رهبر در راس گروه یا سازمان قرار دارد. مالک سازمان و افراد آن همگی می باشد. هر گونه که بخواهد تصمیم می گیرد . کسی مجاز

 

نیست او را بازخواست نماید.  همه چیز به او تعلق دارد.

 

اقتدار گرا(Authoritarian):

 

به نظر می رسد در این سبک خواهان اطاعت بی چون و چرای زیر دستان است و به هر نحو که شایسته بداند آن را پیاده می کند و آنان را بر آن می دارد که جز به

 

خواسته او به خواسته دیگری نیاندیشند.

رهبری سنتی و یا رهبری پست مدرن مسئله این است

برده دار(Slave Driver):

 

به نظر می رسد در این سبک با اقتدار تمام به کار اعضا می نگرد و به جزییات کار آنها توجه دارد و به محض انحراف از مسیر آنها را با اقتدار تمام به مسیر باز می گرداند و

 

می داند که دیگران چه باید بکنند.

 

زمامدار مستبد(Tyrant):

 

به نظر می رسد در این سبک او کنترل عالیه و اربابانه بر فعالیت های دیگران دارد و رفتارهای آنها را به گونه ای که می خواهد تنظیم می کند.

 

نخبه(Elite):

 

به نظر می رسد در این سبک رهبران به عنوان بالاترین و پر امتیاز ترین طبقات به حساب می آیند.

 

فرمانروا(Ruler):

 

به نظر می رسد در این سبک رهبران فرمانروایان بلا منازع بر گروه خود بوده و آنان را به هر شکل که خود صلاح بدانند، هدایت می کنند.

سبک‌های رهبری

 

در ادبیات مدیریت، سبک‌های مختلفی از رهبری شناخته و تعریف شده‌است. نکته قابل توجهی که در بررسی این سبک‌ها وجود

دارد این است که نمی‌توان سبک خاصی را برای همه سازمان‌ها ایدئال شمرد یا تجویز کرد. انتخاب یا شکل‌گیری سبک رهبری

در یک سازمان بستگی به بلوغ سازمانی و ماهیت کسب و کار سازمان دارد.

رهبری سنتی و یا رهبری پست مدرن مسئله این است

سبک‌های مبتنی بر استفاده از اقتدار

 

برخی از طبقه‌بندی‌ها، رهبران و سبک‌های رهبری را بر اساس میزان استفاده از اقتدار طبقه‌بندی می‌نمایند. بر این اساس در

یک سوی طیف، رهبران مستبد قرار دارند

که فرمان می‌دهند و اطاعت می‌خواهند. آنها این کار را بر اساس توانایی پاداش دادن و تنبیه کردن افراد خود انجام می‌دهند. در

سوی دیگر طیف، رهبرانی هستند که از قدرت خود خیلی کم استفاده می‌کنند و به زیردستان خود درجه بالایی از استقلال

می‌دهد.

سبک بینابینی نیز رهبری  مردم‌سالار است که برای تصمیم‌گیری، با زیردستان خود مشورت می‌کند و درنهایت تصمیم‌گیری

می‌نماید. در عین حال سبک‌های میانه دیگری نیز وجود دارند که از جمله می‌توان به رهبری مستبد خیرخواه و رهبری

حامی اشاره کرد.

سیستم‌های مدیریت لیکرت

 

بر اساس مطالعاتی که در دانشگاه میشیگان صورت گرفت، چهار سیستم مدیریت شناسایی شده‌است. این سیستم‌ها دارای

شباهت به سبک‌های مدیریت مبتنی بر استفاده از اقتدار هستند. بر این اساس، چهار سیستم رهبری در سازمان‌ها وجود

دارد: مدیریت استثماری-استبدادی، مدیریت خیرخواهانه-استبدادی، مدیریت

 

مشاوره‌ای وسیستم مشارکت گروهی.

رهبری سنتی و یا رهبری پست مدرن مسئله این است

شبکه مدیریت

شبکه مدیریت

 

رویکرد شبکه مدیریت برای شناسایی سبک‌های مدیریت، به‌وسیله رابرت بلیک و جین موتون مطرح شده‌است. این مدل شامل

دو محور ۹خانه‌ای عمود می‌باشد که

محور عمودی نشان‌دهنده توجه به افراد و محور افقی نشان‌دهنده توجه بهتولید است. حرکت در محورها به سمت راست و بالا

نشان‌دهنده افزایش توجه رهبر است. بر این اساس چهار سبک افراطی رهبری در چهار گوشه محور شناسایی می‌شود.

*مدیران توجه بسیار زیادی به تولید و افراد دارند. آنها مدیران گروهی هستند و قادرند نیازهای افراد و اهداف سازمان را با یکدیگر

هم ‌راستا سازند.

*مدیران در این حالت توجه کمی به تولید دارند و فقط به افراد توجه می‌کنند. مدیران در این حالت توفیق چندانی در دستیابی به

اهداف مؤسسه ندارند.

*مدیران توجه کمی به افراد دارند و توجه اصلی آنها معطوف به تولید است. مدیران این مجموعه در زمرهمدیران مستبد قرار

دارند.

*مدیران توجه کمی به تولید و افراد دارند. مدیران این مجموعه بیشتر در نقش یک اطلاع‌رسان، پیغام‌ها را از بالادست به

پایین‌دست می‌رسانند.

در عین حال، در سبک مدیریتی  مدیران توجه میانه‌ای به تولید و افراد دارند. در این حالت هدف‌ها خیلی بالا تعریف نمی‌شوند و

احتمالاً گرایشی خیرخواهی و مستند دربارهٔ افراد دارند.

رویکرد مسیر-هدف

 

بر اساس این رویکرد، کارآمدترین رهبران کسانی هستند که به زیردستان کمک می‌کنند تا هم به هدف‌های سازمان و هم به هدف‌های خصوصی دست بیابند. آنها

شفافیت لازم را در تعریف پست‌ها و سمت‌های سازمانی به‌وجود می‌آورند و به افراد گروه برای تعیین اهداف کمک می‌کنند. آنها در عین حال موانع پیش رو را برای

دستیابی به اهداف از بین می‌برند.

یک پیشنهاد بسیار دوستانه

 

برنامه استثنایی برای کاندیداهای محترم مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و همچنین اصناف سراسر کشور در نظر گرفته ایم که به شرح زیر است:

۱-آموزش و مشاوره اصولی با برترین مدرسین ایران

۲- تحقیقات کاملا تخصصی توسط تیم فوق حرفه ای در منطقه استان و در سطح کشور جهت ارزیابی ضریب نفوذ دقیق کاندیداها

۳-تهیه و تبیین طرح تفضیلی و عملیاتی و همچنین تحقیقات چند لایه مطابق الگوهای کشورهای پیشرفته جهان

۴- طراحی و تدوین اطاق فکر حرفه ای برای درون و برون سازمان انتخاباتی کاندیداها و همچنین تربیت و آموزش دیده بانهای حرفه ای

۵-مشاوره و آموزش در زمینه تولید انواع خبر و فیلم و همچنین تقویت رزومه بصورت علمی و عملی برای کاندیداهای منتخب در حوزه های انتخاباتی

۶- توسعه و بهبود وحدت رویه های انتخاباتی برای کاندیداهای انتخاباتی بهمراه تحلیل های ۳ بعدی از و ضعیت موجود کاندیداهای منتخب و رقبای احتمالی

۷- آموزش پیشرفته اخلاق حرفه ای در انتخابات که ضامن موفقیت هر کاندیدایی است و بایدها و نبایدهای حرفه ای انتخابات و  تعیین پیامها و شعارهای انتخاباتی

۸- تعیین استراتژی های برتر برای جذب و اقناع گروه رای دهندگان و  محصوصا بهترین گروه حامیان انتخابات و جذب ارای سفید و یا ارای فراری

۹- تهیه و تبیین ساختار کاملا حرفه ای برای برنامه های ارتباطی با مردم و مخصوصا سلبریتیها و بلاگرها و همچنین نخبگان اقتصادی و اجتماعی و هنری و

سیاسی،مذهبی حوزه

۱۰-  نظارت دقیق و نامحسوس بر اجرای درست برنامه ا از سوی عوامل و نامزد انتخاباتی همچنین انتخاب اصلح ترین افراد در پستهای حساس و کلیدی و آموزش

تخصصی به هریکاز زیر مجموعه های انتخاباتی و همچنین ساخت دیواره آتش و استراتژی آتش به اختیار

۱۱- ساخت و تولید فیلمهای وایرال و ارسال در کلیه شبکه های اجتماعی و  همچنینارسال به هزاران صفحه شبکه های اجتماعی که به پشتوانه سه دهه کار انتخاباتی

و بصورت حرفه ای ساختار سازی گردیده است

۱۲- راهبردهای نوین طراحی و همچنین نگارش انواع ویژه نامه و مدیا و  روزنامه ویژه کاندیداهای انتخاباتی و  تهیه و تدوین راهبردهای بلند و میان و کوتاه مدت

استراتژیک برندسازی سیاسی و انتخاباتی

لازم به ذکر است در هر استان و هر شهر این مجموعه فقط با یک نفر کار خواهد نمود .

…… ادامه دارد

 

لطفا مقاله یونیک فاینانس سرمایه گذاری بی نظیر یا کلاهبرداری بی نظیر را حتما مطالعه فرمائید

 

\"دکتر

 

مازیار میر مشاور و تحلیلگر کسب و کار

 

لطفا ما را در اینستاگرام دنبال فرمائید

#مازیارمیر

maziyare_mir@

09198718767

09125555621

Visits: 26

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,