زبان بدن قسمت بیست و یکم

زبان بدن قسمت بیست و یکم
فروردین 12, 1403
75 بازدید

زبان بدن قسمت بیست و یکم این مقاله در ادامه مطلب زبان بدن قسمت بیستم نگارش شده است: نشانه تسلیم در دست دادن حالت مخالف دست دادنِ سلطه طلبانه این است که دست خود را (آستین راه راه) چنان در اختیار طرف مقابل بگذارید که کف دست شما متمایل به بالا باشد؛ به این ترتیب، […]

زبان بدن قسمت بیست و یکم

این مقاله در ادامه مطلب زبان بدن قسمت بیستم نگارش شده است:

نشانه تسلیم در دست دادن

حالت مخالف دست دادنِ سلطه طلبانه این است که دست خود را (آستین راه راه) چنان در اختیار طرف مقابل بگذارید که کف دست شما متمایل به بالا باشد؛ به این ترتیب، به طور نمادی، اجازه می دهید که طرفِ مقابل شما، دست بالا را داشته باشد، مانند سگی که گلوی خود را به یک سگ بزرگ تر یا قوی تر نشان می دهد.

زبان بدن قسمت بیست و یکم

این نوع دست دادن می تواند اثر خوبی داشته باشد، اگر چنانچه بخواهید اداره و مهارِ کار را به شخص مقابل بسپرید و یا به او اجازه دهید احساس کند که مسئول و مسلط بر اوضاع است، به خصوص زمانی که قصد معذرت خواهی دارید.

هر چند در حالتی که کف دست رو به بالا قرار دارد نشانه ای از تسلیم و اطاعت فرستاده می شود، اما گاهی باید کلیت اوضاع و شرایط را هم سنجید. همان طور که در قبل گفتیم، کسی که دست هایش دچار بیماری آرتروز است، مجبور است با شما شُل و وِل دست دهد و آسان است که دست او رادر حالت تسلیم و تبعیت قرار داد. همچنین کسانی که حرفه آن ها متکی به دست هایشان است، مانند جراح، هنرمند یا موسیقیدان ، ممکن است محکم و استوار دست بدهند، زیرا می خواهند صرفاً از دست های خود محافظت کنند. مجموعه گروهی از نشانه ها که متعاقب دست دادن استفاده می کنند، سرنخ های بیشتر و بهتری در اختیار شما می گذارد تا آن ها را بهتر ارزیابی و شناسایی کنید: یک شخصیت سلطه پذیر از علائم دیگری دال بر تسلیم و اطاعت استفاده می کند و فردی که شخصیت غالب و مسلط دارد، به طریق اولی از علائم و ژست های بیشتری حاکی از قاطعیت و اتکا به نفس خواهد کرد.

اصول ایجاد برابری

زمانی که دو فرد تسلط طلب با هم دست می دهند، یک مبارزه قدرت نمادین به وجود می آید، چون هر دو می کوشند کف دست دیگری را در حالت مطابعت قرار دهند. نتیجه کار، دست دادنی قفل مانند است، و هر دو کف دست به صورت عمودی قرار می گیرند و احساس برابری و احترام متقابل ایجاد می گردد، زیرا هیچ یک از طرفین حاضر به تسلیم در برابر دیگری بهیچ وجه نخواهد بود

ادامه مطلب را میتوانید از اینجا دنبال کنید:

زبان بدن قسمت اول

زبان بدن قسمت دوم

زبان بدن قسمت سوم

زبان بدن قسمت چهارم

زبان بدن قسمت پنجم

زبان بدن قسمت ششم

زبان بدن قسمت هفتم

زبان بدن قسمت هشتم

زبان بدن قسمت نهم

زبان بدن قسمت دهم

زبان بدن قسمت یازدهم

زبان بدن قسمت دوازدهم

زبان بدن قسمت سیزدهم

زبان بدن قسمت چهاردهم

زبان بدن قسمت پانزدهم

زبان بدن قسمت شانزدهم

زبان بدن قسمت هفدهم

زبان بدن قسمت هجدهم

زبان بدن قسمت نوزدهم

توصیه میشود مطالب زیر را مطالعه نمایید:

چگونه خیریه قدرت مندی داشته باشیم؟

تفکر نوین در ساخت خیریه های قدرتمند

اژدهای فروش – خانمهای مدیر حرفه ای چگونه رفتار می کنند؟

قدرت لمس کردن

توصیه میشود مطالب زیر را مطالعه نمایید:

چگونه خیریه قدرت مندی داشته باشیم؟

تفکر نوین در ساخت خیریه های قدرتمند

اژدهای فروش – خانمهای مدیر حرفه ای چگونه رفتار می کنند؟

قدرت لمس کردن

Views: 0

برچسب‌ها:, , , , , ,