زبان بدن مچگیری

مارس 12, 2024
3 بازدید

زبان بدن زبان بدن مچ گیری هرچند ما در این مقاله قصد مچ گیری نداریم و یا نمی خواهیم مچ گیری کنیم اما می خواهیم راه هایی که دیگران مچ شما را می گیرند به شما اموزش دهیم یادمان باشد زبان بدن برای مچ گیری نیست زبان بدن مچگیری به تکنیکهایی اطلاق می شود که […]

زبان بدن

زبان بدن مچ گیری

هرچند ما در این مقاله قصد مچ گیری نداریم و یا نمی خواهیم مچ گیری کنیم اما می خواهیم راه هایی که دیگران مچ شما را می گیرند به شما اموزش دهیم یادمان باشد زبان بدن برای مچ گیری نیست

زبان بدن مچگیری به تکنیکهایی اطلاق می شود که مشت شما را برای دیگران کاملا باز می کند و شما را در برابر افراد مختلف بلا دفاع می کند که ما در مقاله زبان بدن مچگیری سعی خواهیم نمود شما را تا حدودی با انها اشنا کنیم

یادتان باشد هیچ چیز هیچ کس هیچ رفتار گفتار و حتی پنداری آنگونه که به نظر می رسد نیست پس در خواندن و تفسیر زبان بدن بسیار محتاط باشید مازیارمیرمعتقد است هیچ چیز در این جهان مطلق نیست

زبان بدن مچگیری

قبل از هر چیزی برویم به سراغ تفسیر و معنی زبان بدن یا body language

fi

Visits: 6

برچسب‌ها:, , , , ,