سوالات مذاکره و تن گفتار منطقه پارس جنوبی

سوالات مذاکره و تن گفتار منطقه پارس جنوبی
خرداد ۱۸, ۱۴۰۳
22 بازدید

سوالات مذاکره و تن گفتار منطقه پارس جنوبی مجله مذاکره و زبان بدن مازیار میر نمونه سوال مذاکرات حرفه ای نمونه سوالات مذاکره و زبان بدن ۱- بهترین تعریف برای اصول و فنون مذاکره و همچنین دکترین مذاکره را بیان فرمائید. ۲- جوینت وینچرچیست  چه تفاوتهایی با جوینت ونچر کمپانی دارد ۳-بهترین اقدامات پیش از […]

سوالات مذاکره و تن گفتار منطقه پارس جنوبی

مجله مذاکره و زبان بدن

مازیار میر

\"https://www.mazyarmir.com/\"نمونه سوال مذاکرات حرفه ای

نمونه سوالات مذاکره و زبان بدن

۱- بهترین تعریف برای اصول و فنون مذاکره و همچنین دکترین مذاکره را بیان فرمائید.

۲- جوینت وینچرچیست  چه تفاوتهایی با جوینت ونچر کمپانی دارد

۳-بهترین اقدامات پیش از مذاکره را نام ببرید ۴ مورد

۴- بهترین رفتار در مذاکرات سخت کدام است؟

۵- تشخیص دروغ در زبان بدن به چه معنی است ایا اساسا زبان بدن متد مناسبی برای تشخیص دروغ است

۶- بهترین تکنیکهای زبان بدن برای سخنرانی و تاثیرگذاری کدام است حداقل ۴ مورد را بنویسید

۷- بهترین ›ستها در موقع نشستن کدام است A.O.N چیست

۸- پراکسیمیز را تعریف کنید وآنرا کاما در قبال مرد با مرد و زن با زن و زن با مرد را تفسیر فرمائید

۹- ۴ مورد از خدعه های مذاکره و روشهای برخورد با این نیرنگها را شرح دهید

۱۰- ایا ترک مذاکره جایز است ۴ مورد از قوانین ترک مذاکره را شرح دهید.

 

باآرزوی موفقیت

مازیارمیر

Views: 4

برچسب‌ها:, , ,