مدیریت و رهبری تیم های بازاریابی و فروش و دیجیتال مارکتینگ

اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۳
57 بازدید

مدیریت و رهبری تیم های بازاریابی و فروش و دیجیتال مارکتینگ نوشته دکتر مازیار میر

مدیریت و رهبری تیم های بازاریابی و فروش و دیجیتال مارکتینگ

\"دکترمازیارمیربهترین دکترمازیارمیربهترین منتور و مشاور کسب و کار ایران

#مازیارمیر

معرفی کامل دوره

 

بازاریابی و فروش و مخصوصا دیجیتال مارکتینگ جز کلیدی ترین و امنیتی ترین ارکان سازمان محسوب می شود. با توجه به اینکه

نیروهای بازاریابی و فروش و دپارتمانهای دیجیتال مارکتینگ نقش بسیار حساسی د رموفقیت مجموعه ها دارند

برآن شدیم جامع ترین دوره سال 1402 را برای شما تدوین کنیم دوره جامع برای همه کارافرینان و کارفرمایان و استارتاپ ها و لین

استارتاپهای اسران و مخصوصا ایرانیان خارج از کشور.

 

به نظر می رسد حلقه مفقوده در موفقیت تمامی واحدهای اقتصادی در ایران در داخل و خارج از کشور و یا جدید و قدیمی بحث بازار یابی و فروش و برند سازی و مخصوصا دیجیتال مارکتنگ است .

سرمایه های انسانی با انگیزه ای متفاوت از سایر مجموعه ها در این واحد های نامبرده مشغول به فعالیت هستند، از اینرو در صورت جذب و نگهداشت ناصحیح

ایشان تاثیرات ناگواری می توان برای شرکتها تصور نمود . هدف برگزاری این کارگاه فشرده ، ارائه راهکارهای عملی و آموزش طراحی

ساختار صحیح واحد بازاریابی و فروش با رویکرد برطرف کردن چالشهای  دیجیتال مارکتینگ آشتی بخش های برند و بازارایابی و فروش و

یا اصلاح وحدت رویه این واحدها و در نهایتا افزایش سطح فروش در مجموعه ها با تورم موجود و نرخ مهاجرت تهیه و تبیین شده است.

سرفصل های دوره

 • مفاهیم پایه در بازاریابی و فروش و برند سازی و دیجیتال مارکتینگ
 • ترفندها و استراتژی های جدید دیجیتال مارکتینگ و برند و بازاریابی و فروش…..
 • مدل مدیریت نیروهای فروش و بازاریابی و تحقیقات بازار
 • ساختارسازمانی و عملیاتی واحد بازاریابی و فروش
 • جذب و به کارگماری نیروهای بازاریابی و فروش
 • ارزیابی و کنترل نیروهای فروش و دیجیتال مارکتینگ
 •  تکنیک های مدیریت و رفتار با نیروهای فروش و واحدهای مختلف
 • کنترل اطلاعات در واحد بازاریابی و فروش و دیجیتال مارکتین
  • مدل تصمیم‌گیری صحیح و حل مسئله و خلاقیت
  • اقدامات مهم بازاریابی در محیط بحران و تورم
  • برنامه‌های تاثیرگذار سازمان بر فعالیت فروش
  • چهار نگرش مدیریت و تاثیر آن بر فعالیت سازمان
  • اهمیت شناخت انواع تقاضا و خریدار و …
  • طراحی سیستم فروش و وظایف اصلی مدیر فروش
  • مراحل فروش و استراتژی‌های پر کاربرد فروش
  • مفهوم برنامه ریزی شغلی و (فروش حرفه ای )
  • متولوژی ساختن آینده شغلی و فروش
  • تعریف هدف در بازاریابی و فروش 
  • دسته بندی اهداف بازاریابی و فروش
  • راهنمای هدفگذاری در بازاریابی و فروش و برند سازی
  • مفاهیم مدیریت و رهبری و مدیریت  زمان در فروش

مخاطبین

 

مدیران و سرپرستان بازاریابی و فروش، مدیران عامل و صاحبان کار و کسب. استارتاپ ها

مدرسین

دکتر مازیار میر

 

استاد سعید قاسمی

Views: 8

برچسب‌ها: