مذاکره به روش مصاحبه میدانی

مذاکره به روش مصاحبه میدانی
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۳
75 بازدید

مذاکره به روش مصاحبه میدانی مذاکره به روش مصاحبه میدانی     مصاحبه میدانی جزو تکنیک های بازجویی است اما شاید الگوی متعارفی برای برخی از جلسات مذاکره باشد . به نظر می رسد دانستن اینگونه تکنیکها بسیار می تواند‌قدرت مذاکره کنندگان را افزایش داده و‌از به بن بست رفتن مذاکره جلوگیری کرد کاملا واضح […]

مذاکره به روش مصاحبه میدانی

مذاکره به روش مصاحبه میدانی

 

 

\"مذاکره
مصاحبه میدانی جزو تکنیک های بازجویی است اما شاید الگوی متعارفی برای برخی از جلسات مذاکره باشد .
به نظر می رسد دانستن اینگونه تکنیکها بسیار می تواند‌قدرت مذاکره کنندگان را افزایش داده و‌از به بن بست رفتن مذاکره جلوگیری کرد
کاملا واضح است یک مذاکره کننده حرفه ای هرگز نباید اجازه دهد که یک مذاکره به بن بست برود و‌یا حتی کشیده شود و‌منتهی شود
حتما بارها و‌بارها یا پلیس شما و‌دیگران را جریمه نموده و شما شاهد ان بوده اید البته اساسا لازم هم نیست که پلیس افراد را دستگیر کند یا از آن ها بازجویی کند. آن ها می توانند از روش های حرفه ای و‌تخصصی بجز بازجویی غیررسمی که با عنوان مصاحبه میدانی از آن یاد می کنند استفاده نمایند.
مصاحبه میدانی نوعی بازجویی است که خارج از اداره پلیس انجام می شود. این نوع بازجویی سازماندهی خاصی نداشته و سبک انجام آن به طور کامل در اختیار افسر مصاحبه کننده قرار دارد. برای مثال یک مکالمه ساده که با پلیس راهنما و رانندگی در جریان یک تخلف دارید خود نوعی مصاحبه میدانی است. البته در این مکالمه های کوتاه نباید اشتباه کنید زیرا هر چه بگویید در دادگاه بر علیه شما استفاده خواهد شد. پلیس نیز هنگام انجام این مصاحبه ملزم نیست این موضوع را به شما یادآور شود.
هر سوالی غیر از اسم و آدرس شما که از طرف پلیس پرسیده شود در حوزه مصاحبه میدانی قرار خواهد گرفت.

 

یادتان باشد هیچ چیز و هیچکس و هیچ رفتار و هیچ گفتار حتی پنداری شاید آنگونه که به نظر می رسد نیست.

\"\"

برگرفته از  کتاب زبان بدن ایرانی

 

 

Views: 9

برچسب‌ها:,