کارگاه اخلاق حرفه ای برای مدیران و کارشناسان هلدینگ انتخاب (حایر و اسنوا و دوو )

تیر 13, 1403
91 بازدید

کارگاه اخلاق حرفه ای برای مدیران و کارشناسان هلدینگ انتخاب (حایر و اسنوا و دوو ) کارگاه اخلاق حرفه ای برای مدیران و کارشناسان هلدینگ انتخاب   سوالات و جزوه اخلاق حرفه ای بازدید ها: 336,135 مدرسه تخصصی رهبری ایرانیان نوشته یکم مرداد ماه  1402به روز رسانی 3مرداد ماه  1402   #مازیارمیر بازدید ها: 39748 TELL: […]

کارگاه اخلاق حرفه ای برای مدیران و کارشناسان هلدینگ انتخاب (حایر و اسنوا و دوو )

کارگاه اخلاق حرفه ای برای مدیران و کارشناسان هلدینگ انتخاب

 

\"اصول

سوالات و جزوه اخلاق حرفه ای

بازدید ها: 336,135

مدرسه تخصصی رهبری ایرانیان

نوشته یکم مرداد ماه  1402به روز رسانی 3مرداد ماه  1402

 

#مازیارمیر

بازدید ها: 39748

TELL: 098718767

#آموزش_بدون_پاورپوینت

\"اخلاق

سرفصلهای استراتزیک در اخلاق حرفه ای برای مدیران و کارشناسان هلدینگ انتخاب (حایر و اسنوا و دوو )

 

·         مفاهیم پایه در اخلاق حرفه ای به صورت عام و اخلاق حرفه‌ای؛

·         ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای برای مدیران و کارشناسان

·         مبانی نظری اخلاق حرفه‌ای در اسلام و نمونه‌های رفتار رهبران

·         عوامل پایه اخلاق حرفه‌ای چرا و جطور و جگونه

·         تحلیل فرهنگ سازمانی در واحدهای مختلف صنعتی و اخلاق حرفه‌ای؛

·         مبانی ترویج اخلاق حرفه‌ای و اصول ترویج اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه فردوسی مشهد؛

·         چرایی ارجحیت منافع سازمانی بر منافع فردی

·         بررسی نمونه‌های رفتاری اخلاق حرفه‌ای مرتبط با شغل شرکت کنندگان (مشارکت در دوره)؛

·         دستاوردهای اخلاق حرفه‌ای برای کارکنان و مدیران

 

خلاصه درس

ارکان اصلی اخلاق حرفه‌ای که به ان در اعتلای کسب و کارها اعتقاد عملی ونظری دارم به شرح زبر ایت:
  1-صداقت در تفکر و در عمل
2_راست‌کرداری که در افراد با صداقت وجود دارد
3_شفافیت که لازمه اش صداقت است
4_مسئولیت‌پذیری که فرد یا مجموعه ای که صداقت دارد پس اساسا مسئولیت پذیر است
5_رازداری به شرطه ها و شروطها
6_بی‌طرفی یکی از بهترین استراتژی های اخلاق و تفکر حرفه ای در جهان است
7_احترام که در دین و آیین ما ایرانیان بوده و هسا و. تا ابد خواهد بود
8_تابع قانون بودن و همراه قانون بودن
9_ وفادار بودن و وفاداری

مقدمه ای بر اخلاق حرفه ای

يكي از مهمترین دغدغه های  رهبران و مديران و کارشناسات كارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ايجاد بسترهای مناسب بـراي عوامل انساني شاغل در تمام حرفه

ها است تا آنها با حس مسئوليت و تعهد كامل به مسايل در جامعه و حرفه خود به كار بپردازند و اصول اخلاقي حاكم بر شغل و حرفه خود را رعايت كنند.

مبحث اخلاق حرفه ای به  این دغدغه پاسخ داده است.

به طور کلی، حدود 12 اصل اخلاقی در مبحث اخلاق حرفه ای بسیار مهم و حیاتی است که به شرح زیر هستند:

اول صداقت

دوم

انصاف

سوم

رهبری با صداقت

شفقت

احترام

مسئولیت

وفاداری

رعایت قانون

شفافیت

نگرانی های زیست محیطی و….

انجه که مدیران پیوسته از من می پرسند:

اصول اصلی اخلاق حرفه ای چیست؟

اصل استراتژیک اخلاقی چیست؟

تعریف  اصل اخلاق حرفه ای چیست؟

4 اصل مهم در روایت اسلامی بابت اخلاق حرفه ای کدام است:

 خیرخواهی، عدم سوء استفاده، خودمختاری و عدالت تعریف و تبیین شده

 

تعریف اخلاق حرفه ای

مجموعه‌اي از قوانين كه در وهله اول از ماهيت حرفه و شغل به دست می آيد.

اخلاق حرفه ای، يك فرايند تفكر عقلانی است كه مجموعه ای از کنش ها و واکنش های اخلاقی پذیرفته شده است که از سوی سازمان ها و مجامع حرفه ای

مقرر می شود تا مطلوب ترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه ای فراهم آورد.

رفتاري متداول در ميان اهل يک حرفه است.

مديريت رفتار وکردار آدمی هنگام انجام‌دادن کارهای حرفه‌ای است.

مبانی اخلاق حرفه‌ای

1- خود مختاری حرفه‌ای

يک مدير بايد در حرفه خود مسائلی مانند صداقت، دقت، قابل اعتماد بودن، گشوده بودن به فضای انتقاد و ارزيابی، پرهيز از جزميت، احترام به زيردستان و اطرافيان،

توجه به حريم خصوصی و مسئله حفظ اسرار افراد را سرلوحه خويش قرار دهد.

2- خودفهمی حرفه‌ای

افراد تنها با فهم از کار و فعاليت حرفه‌ای خود، فلسفه آن و نسبتش با زندگي مردم است که به درک اخلاقی از آن نائل می آيند و در نتيجه، در مناسبات خود با

طبيعت و جهان پيرامون خود، نوعی احساس درونی از تعهد به آن ارزش‌ها پيدا می کنند.

3- بي‌طرفی و عدم جانب‌داری

فردي که اخلاق حرفه‌ای را در زندگی شغلی ش به کار می گيرد، نبايد جانب‌داری غيرعقلانی نسبت به منبعی که دارای صفات غيراخلاقی است نشان دهد.

 4- فراتر رفتن از مفهوم معيشتی

زماني که افراد در فعاليت و کسب‌ وکار حرفه‌ای خود از سطح گذران زندگی مادی فراتر می آيند، دست‌كم سه سطح ديگر از فعاليت‌های علم و فناوری برای آن ها

معنا می يابد:

5- احساس کارآيي

اثربخشي و توليد کيفيت به عنوان ارزش افزوده

احساس خدمت به مردم و مفيد واقع‌شدن

احساس رهاسازی از طريق بازتوزيع فرصت‌ها و نقد قدرت.

هدف آموزش اخلاق حرفه ای

– محقق كردن اين امر است كه در سازمان چه ارزش هايی را چه موقع بايد حفظ و اشاعه نمود.

– تصحیح و تقویت انگیزش

–  ارتقاء مهارت

– افزایش توان وتحول نگرش

اهداف آموزش اخلاق حرفه ای:

– موفقيت از اخلاق حرفه‌ اي سرچشمه می گيرد.

– اخلاق حرفه‌ اي از اعتماد آفريني ايجاد می ‌شود.

– اعتماد آفرينی از پيش‌ بينی رفتار ايجاد می ‌شود.

– پيش‌ بينی رفتار از مستمر بودن و قانونمند بودن رفتار سرچشمه می گيرد.

– مستمر بودن و قانونمندي از مسئوليت ناشی می ‌شود.

– مسئوليت از قانون و باورهای فرد شکل می ‌گيرد.

مسئوليت‌پذيری

در اين مورد فرد پاسخ‌گوست و مسئوليت تصميم‌ها و پيامدهاي آن را می پذيرد؛ سرمشق ديگران است؛ حساس و اخلاق‌مند است؛ به درستکاري و خوشنامي در

کارش اهميت می دهد؛ برای ادای تمام مسئوليت‌های خويش کوشاست و مسئوليتی را که به عهده می گيرد، با تمام توان و خلوص نيت انجام می دهد.

برتری جویی و رقابت‌طلبی

در تمام موارد سعی می کند ممتاز باشد؛ اعتماد به نفس دارد؛ به مهارت بالايي در حرفه خود دست پيدا می کند؛ جدي و پرکار است؛ به موقعيت فعلي خود راضي

نيست و از طرق شايسته دنبال ارتقای خود است؛ سعی نمی کند به هر طريقی در رقابت برنده باشد.

صادق بودن

مخالف رياکاری و دورویی است؛ به ندای وجدان خود گوش فرا می دهد؛ در همه حال به شرافت‌مندی توجه می كند؛ شجاع و با شهامت است.

احترام به ديگران

به حقوق ديگران احترام می گذارد؛ به نظر ديگران احترام می گذارد؛ خوش‌قول و وقت‌شناس است؛ به ديگران حق تصميم‌گيری می دهد؛ تنها منافع خود را مرجح

نمی داند.

رعايت و احترام نسبت به ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعی

براي ارزش‌هاي اجتماعي احترام قائل است؛ در فعاليت‌های اجتماعی مشارکت می کند؛ به قوانين اجتماعی احترام می گذارد؛ در برخورد با فرهنگ‌های ديگر

متعصبانه عمل نمی کند.

عدالت و انصاف

طرفدار حق است؛ در قضاوت تعصب ندارد؛ بين افراد از لحاظ فرهنگی، طبقه اجتماعی و اقتصادی، نژاد و قوميت تبعيض قائل نمي‌شود.

همدردي با ديگران

دلسوز و رحيم است؛ در مصائب ديگران شريک می شود و از آنان حمايت می کند؛ به احساسات ديگران توجه می کند؛ مشکلات ديگران را مشکل خود می داند.

وفاداري

به وظايف خود متعهد است؛ رازدار ديگران است؛ معتمد ديگران است.

اخلاق حرفه ای مدیران:

– ارزشيابي عملکرد‌هاي اخلاقي کارکنان.

– اخلاقي کردن هدف‌هاي سازمان.

– اشاعه ارزش‌ها و مسائل اخلاقي در سازمان.

– اخلاق‌ورزي در زندگي شخصي.

– اهميت دادن به اخلاق حرفه‌ای در شغل.

– برخورد عقلاني و روشمند در مواجهه با مشکلات اخلاقي پيش‌آمده در سازمان و اقدام برای برطرف کردن آنها.

– عنايت خاص به آموزش اخلاق حرفه‌ای.

– تهيه و تدوين منشور اخلاقی مربوط به سازمان با مشارکت همه اعضای سازمان.

عوامل تأثيرگذار بر اخلاق حرفه‌ای

1- جنبه فردي

يعني ويژگی ها و خصوصيات فردی، ارزش‌های مذهبی، ملاک‌های شخصی، عوامل خانوادگی، باورها و اعتقادات و شخصيت از جمله عوامل تأثيرگذار بر اخلاق

حرفه‌اي از جنبه فردی هستند. مسلماً فردی که فاقد صلاحيت‌های اخلاقی شايسته از لحاظ فردي باشد، از معيار‌هاي اخلاق حرفه‌ای متناسبی نيز برخوردار

نخواهد بود.

2- جنبه سازماني

عواملي مثل رهبری، مديريت، ارتباط با همکاران، ارتباط با زيردستان و فرادستان، نظام تشويق و تنبيه، انتظارات همکاران، قوانين و مقررات و رويه‌ها، جو و فرهنگ

سازمانی در اين حيطه قرار می گيرند. بديهی است كه نا مطلوب بودن عوامل مزبور، عامل تهديدکننده اخلاق حرفه‌اي خواهد بود و بالعکس.

3- جنبه محيطي

عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی و همچنين ديگر سازمان‌ها و عوامل رقابتی بين آنها، از جمله عوامل تأثيرگذار بر اخلاق حرفه‌ای است.

بر این اساس می توان گفت رعايت اخلاق حرفه‌اي در سازمان، امری ضروري است تا سازمان از يک سو جامعه را دچار تعارض نکند و از سوي ديگر، با اتخاذ

تصميمات منطقي و خردمندانه منافع بلندمدت خود را تضمين كند.

جامعه ما نيازمند آن است تا ويژگي‌هاي اخلاق حرفه‌اي مانند دلبستگي به كار، روحيه مشاركت و اعتماد، ايجاد تعامل با يكديگر و… تعريف، و براي تحقق آن

فرهنگ‌سازی شود. امروزه بسياری از کشورها در جهان صنعتی به اين بلوغ رسيده‌اند که بی اعتنایی به مسائل اخلاقي و فرار از مسئوليت‌ها و تعهدات اجتماعی،

به از بين رفتن بنگاه می انجامد. به همين دليل، بسياری از شرکت‌های موفق برای تدوين استراتژی اخلاقی احساس نياز کرده، و به اين باور رسيده‌اند که بايد در

سازمان يک فرهنگ مبتنی بر اخلاق رسوخ کند. از اين‌رو، كوشيده‌اند به تحقيقات درباره اخلاق حرفه‌ای جايگاه ويژه‌ای بدهند.

 

۱- محورهای منشور اخلاقی برچندپایه است؟نام ببرید(چهار مورد)

نظم و انضباط در محل کار

آراستگی ظاهری

وقت شناسی

برخورد خوب با ارباب رجوع و رعایت ادب و احترام و نزاکت

انجام امور بر اساس عدل و انصاف

انجام امور ارباب رجوع در کمترین زمان ممکن

۲- ویژگیهای منشور اخلاق حرفه ای شرکت  رانام ببرید؟(دومورد)

فراگیر نسبت به همه عناصر محیط وابعاد بنگاه 

قابل تحقق واجرا

عاری از ابهام در سه سطح زبان،مفاهیم ،ساختار

اولویت بندی در مسؤلیتها

متلائم و سازگار

۳-مقصود از اخلاق حرفه‌ای چیست؟

مجموعه قواعدی است که باید افراد داوطلبانه و براساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه‌ای رعایت کنند؛ بدون آن‌ که

الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف، به مجازات‌های قانونی دچار شوند.

۴-منشأ اخلاق خوب و بد چیست؟

اخلاق انسان، منشأ و پایگاه دارد. منشأ اخلاق خوب و بد، عقیده خوب و بد است. عقیده خوب باعث پیدایش اخلاق خوب می شود؛ و عقیده

بد باعث پیدایش اخلاق بد می شود.

۵- در اسلام چند نوع کار به‌رسمیت شناخته شده است؟نام ببرید

۱٫ کار یدی (فیزیکی) نظیر کار دهقانان، کارگران و…

۲٫ کار فکری، مغزی، نظیر معلمان و نویسندگان و…

۳٫ کار احساسی و عاطفی نظیر کار هنرمندان، پرستاری از نوزادان و بیماران و…

 

۶-یکی از تأکیدات مهم اسلام به انسان‌ها چیست؟

یکی از تأکیدات مهم اسلام به انسان‌ها این است که همواره در همه عرصه‌های گوناگون زندگی، از جمله تأمین نیازهای اقتصادی و

معیشتی به‌صورت جدی و مستمر تلاش کنند تا در پرتو چنین تلاش‌هایی، جامعه دینی هم از جهت فردی و هم از نظر اجتماعی به اهداف

خود نائل آید.

۷-اخلاق چیست ؟

اخلاق  از کلمه ی خلق است و معنای آن و یژگی های ثابت  ودائمی درونی هرکسی است . اخلاق اعم از صفات خوب وبدی است که در

درون انسان ریشه دوانیده. اخلاقیات مجموعه قوانین کردار و ارزش هایی که در یک جامعه به عنوان هنجار شناخته می شود.

    خُلق یعنی خوی، طبع، سجیه، عادت ، و جمع آن اخلاق است.

اخلاق سرمایه و بهترین و عالیترین دارایی ما است.

۸-عمل اخلاقی چیست؟

آن نوع عمل که بتوان در مورد خوب یا بد بودن آن قضاوت کرد . می‌تواند آگاهانه یا بی اختیار و عادتی باشد . مثل یک بار بخشیدن و

دروغ گفتن و …

۹-اخلاق بر چند قسم است؟

ـ اخلاق مربوط به قلب. مانند دلسوزى و حسد.

ـ اخلاق مربوط به اعضاى بدن. مانند راستگویى و دروغگویى.

۱۰-صفت اخلاقی چیست؟

عامل انجام یک عمل اخلاقی در شرایط خاص، به طور ناخودآگاه و شرطی مثل بخشندگی و دروغگویی

۱۱-صرفه جویی چیست؟

صرفه جویی به معنی کم مصرف کردن نیست، بلکه جلوگیری از مصارف غیر ضروری می باشد. در واقع همان بهینه مصرف کردن است.  

۱۲-هدف از اصلاح الگوی مصرف درچیست؟

        دستیابی به الگویی بهینه و پایدار در استفاده از منابع  انسانی ، مادی در تمام مراحل تولید تا مصرف است که نه تنها موجب افزایش بهره وری است که امکان عبور موفق یک جامعه از رکودهای احتمالی اقتصادی آینده را نیز فراهم می کند و این خود نیازمند اصلاح الگوی مدیریت در استفاده بهینه از امکانات است.

۱۳-امام صادق (ع) درباره ی سعه صدر چه می فرماید؟

امام صادق (ع) می فر ماید: اگر کسی به مسلمانی توهین کند گناهش همانند آن است که جنگ با خدا کرده باشد.

۱۴-رمز پیروزی مردان بزرگ ورهبران انقلاب های سرنوشت سازما چه بوده است؟

رمز پیروزی مردان بزرگ ورهبران انقلاب های سرنوشت ساز، همین تسلط و سعه صدربوده است.

۱۵-اسراف در لغت یعنی چه؟

به معنای تجاوز کردن و از حدّ گذشتن در هر کاری است که انسان انجام می دهد .

۱۶-اسراف در اصطلاح علم اخلاق چیست؟

هر گونه زیاده روی در کمیت و کیفیت و بیهوده گرایی و اتلاف و مانند آن را شامل می شود و اصل در اسراف تجاوز حدّ است .

۱۷-مصادیق اسراف رانام ببرید؟

اسراف مصداق های وسیعی دارد :اسراف در مال،اسراف در عمر،اسراف در سلامتی،اسراف در جوانی،اسراف در قدرت،اسراف در تحصیل متاع دنیای فانی و …

۱۸-اسراف تجلی و ظهور سه خصوصیت منفی آدمی است آنها را نام ببرید؟

۱ – جهل و نادانی .

۲ – خطا .

۳ – غفلت

۱۹-بهره وری چیست؟

در فرهنگ لغت فارسی، به معنای بهرهبرداری، کامیابی و با فایدگی است و در پژوهشها به معنای راندمان، بازدهی، مولّدیت و باروری به کار میرود.

۲۰-فرهنگ سازمانی دارای کارکردها، وظایف و یا نقشهای متفاوتی است هرکدام رابه طور خلاصه شرح دهید؟

کنترل رفتار

برقراری ثبات در شیوه های انگیزش

هویت بخشی

۲۱-خطرناک ترین رویداد انسانی  دراخلاق اداری چیست؟

انحطاط اخلاقی و شکسته شدن مرزهای اخلاقی است که در این صورت هیچ چیز به سلامت نخواهد ماند و انسانیت انسان فرو می ریزد.

۲۲-مواردی که می تواند در انسان تحولی پایدار ایجاد کندنام ببرید؟(سه مورد)

اصل اول : اجرای تکنیک های تکنولوژی فکر

اصل دوم: مراقبت از ضمیر ناخود اگاه

اصل سوم:مراقبه

اصل چهارم:اجرای اصول تکنولوژی عشق

اصل پنجم:هدف و برنامه ریزی در زندگی

اصل ششم:اجرای شبهای قدر

اصل هفتم:اصل تغییر در الگوها برای اجرای اصل خود هشیاری

اصل هشتم:بکارگیری جملات تأکیدی مثبت

اصل نهم: تصویر سازی ذهنی

۲۳-وظایف اخلاقی هیات مدیره چیست؟(سه مورد)

مواجهه هوشمند با معضلات اخلاقی

ترویج ارزشهای اخلاقی و آموزش اخلاق ورزی در بنگاه.

وقوف بر تبعات اخلاقی تصمیم های هیات مدیره.

تدوین،تصویب و اعلام منشور اخلاقی سازمان.

نظارت برپای بندی به منشور اخلاقی

تبلیغ اقدامهای اخلاقی بنگاه.

اخلاق ورزی در زندگی شخصی.

اخلاق ورزی در شغل.

اخلاقی سازی آرمان و اهداف سازمان.

نظام مند کردن همه امور حرفه ای در سازمان.

جهت گیری اخلاقی نظامهای حرفه ای در بنگاه.

ارزیابی مستمر عملکرد اخلاقی بنگاه.

۲۴-رفتار ضد اخلاقی متأثر از دو علت است آنها رابیان کنید؟

 

استانداردهای اخلاقی فرد متفاوت از استانداردهای جامعه است.

 فرد به رأی خود ترجیح می دهد خودخواهانه رفتار کند

۲۵-از عمده ترین موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازما ن چیست؟

بلاتکلیفی سازمانی است. پیچیده ترین وضعیت بلاتکلیفی اخلاقی، تعارضات اخلاقی است، یعنی وضعیتی که فرد یا سازمان، با دو راهه ای مواجه می شود و راه سومی نمی یابد و هر دو راه نیز غیراخلاقی اند.

 

۲۶- نقش سعه صدر در گره گشایی از کار مردم را دریک اداره توضیح دهید؟

کارمندی که پشت میز اداره اش نشسته ورئیسی که بر مسند ریاست تکیه زده ،باید خوش برخورد بوده وسعه صدر داشته باشد .کسی که ارباب رجوع داردسعه صدرش باید به قدری باشد که بتواند با پرتوقع ها بسازد. با تبسم جواب دهد و مردم را به اسلام وانقلاب بدبین نکند و اگر با افرادی مواجه گردد که زود عصبانی می شوند (حتی بیجا) بر اعصابش مسلط گردد ویا درباره افرادی که نادان هستند ( و تعدادشان کم نیست)  و تا حاجت وخواسته شان برآورده نمی شود  به انقلاب  جسارت می کنند ، سعه صدر به خرج دهد وبه مسلمان توهین نکند، امام صادق (ع) می فر ماید: اگر کسی به مسلمانی توهین کند گناهش همانند آن است که جنگ با خدا کرده باشد.

۲۷- نتایج سعه صدر را مختصرا توضیح دهید؟

اگر کسی سعه صدر داشته باشد ، اراده اش قوی می گردد. وقتی اراده اش قوی شد تسلط  براعصاب پیدا می کندودرنتیجه باآرامش و حوصله حرف می زند. وبا مراجعه کنندگانش برخوردمنطقی می کندو آنان را راضی وخوشحال راه می اندازد.به جرأت می توان گفت که تأثیر سعه صدر، ازهرقدرت ومکنتی وازهر لشکرمجهزی برای انسان بیشتر است.

۲۸- سه مورد از رفتارهایی که ارزش شخصیت و عزت نفس کار کنان را در محل حفظ می کند نام ببرید.

۱-    بدون کوچک کردن خود رئیستان را کارآمد جلوه دهید

۲-گله و شکایت نکنید

۳-مطمئن شوید که شرایط کاری مناسب است

 ۴-همیشه از اکثریت پیروی نکنید

۵- اجازه ندهید تا عنوان دلقک و ساده لوح ، بخش را به شما بدهند

 ۶-مشکلات شخصی را به محل کار نبرید

 ۷-جلوی خشم خود را بگیرید و احساساتتان را کنترل کنید

 ۸-مراقب آزار و اذیت ها باشید

 ۹-خلاقیت و توانایی خود را در مدیریت اثبات کنید.

۲۹- ازموانع رشد اخلاق حرفه ای درسازمانهاچهار مورد نام ببرید.

۱: فقدان نگرش راهبردی به اخلاق حرفه ای

۲: تحویلی نگری

۳: فرافکنی

۴: مشتری مداری ابزارانگار و نه اصیل

۵: فقدان انگیزش

۶: نارضایتی شغلی

۷: فقدان مهارت تصمیم گیری

۸: بلاتکلیفی یا تعارضات اخلاقی

۹: فقدان نظام های جامع و اخلاقی

۱۰: لقمه انگاری بجای امانت انگاری

۱۱: موانع فیزیکی و روانی محیط کار

۳۰ – چند نوع مسئولیت پذیری وجود دارد؟

مسئولیت پذیری حرفه ای یعنی مسئولیت ما در قبال شغل

مسئولیت پذیری قانونی (حقوقی و کیفری)

مسئولیت پذیری اخلاقی در قبال حقوق افراد

۳۱- پنج مورد از موارد اصول اخلاقی را نام ببرید.

امانت داری خدمت گذاری- مسئولیت پذیری- انظباط کاری- پیگیری- مهر ورزی- حوصله مندی و بردباری عدالت خواهی- خوش خوئی و خوش رفتاری

۳۲- نقش فرهنگ سازمانی در ارتقاء یا کاهش بهره وری توضیح دهید.

فرهنگ سازمان نقش مهمی در ارتقاء و یا کاهش بهره وری سازمان می تواند ایفا نماید. فرهنگ سازمان می تواند تشویق کننده تنبلی و تن پروری و یا پر کاری و تلاش، کیفیت و دقت در انجام کارها و …. باشد. فرهنگ سازمان می تواند مانع بهره وری و یا تسهیل کننده آن در مجموعه سازمان باشد.

۳۳- تکلیف انسان در برابر اخلاق چیست؟

 تکلیف انسان بدیهى است. انسان باید خود را به فضائل اخلاقى آراسته گرداند، و از اخلاق بد دورى کند. به این دلیل که اخلاق نیک براى انسان کمال است و اخلاق بد، نقص و کمبود، و انسان ذاتاً و فطرتاً طالب کمال است، و از نقص و کمبود نفرت دارد.

۳۳- آیا انسان قادر است خود را به فضائل اخلاقى بیاراید، و از رذائل اخلاقى دور گرداند؟

البته، روان انسان مانند یک لوح سفید است که هر رنگى را مى پذیرد، اما در عین حال، روان انسان به آسانى رام نمى شود. بنا بر این، رنگ آمیزى آن بخصوص با فضائل اخلاقى نیاز به تکرار و تمرین دارد، تا آن صفت بصورت عادت در بیاید و جزء طبیعت انسان شود، و انسان خود بخود به کارهاى نیک و اخلاق خوب تمایل نشان دهد، و بدون هیچ دردسر و تردیدى صفات پسندیده را از خود ظاهر سازد. حالت روانى انسان، وقتى مى خواهد صفت خوبى را کسب کند، درست مانند وضعى است که آدمى در موقع فراگیرى صنعت یا حرفه اى و آموختن دانشى دارد، و همانطور که وقتى کسى مى خواهد صنعتگر شود باید مدتها آموزش ببیند و تمرین کند و اندک اندک نقائص کارش را برطرف کند، تا زمانى که یک استاد کار ماهر شود و به طور خود بخود و بدون هیچ دردسر امور مربوط به حرفه اش را با کمال مهارت انجام دهد، اخلاق هم همین حالت را دارد.

مثلاً، اگر انسانى بخواهد راستگو شود، باید مدتى خود را به زحمت بیندازد، و خود را وادار کند که دروغ نگوید. بارها و بارها باید این عمل را تکرار کند، تا آنکه راستگویى برایش بصورت عادت درآید. پیداکردن هر صفتى براى انسان به همین اندازه نیاز به تمرین دارد بخصوص اگر صفات خوب باشد، زیرا مهار کردن نفس و آراستن آن به فضائل اخلاقى سخت تر است.

۳۴- موضع اسلام در زمینه اخلاق چیست؟

ج: اسلام به فضائل امر مى کند و از رذائل نهى مى کند.

۳۵- اصلاً، خود را به زحمت انداختن و فضائل اخلاقى را کسب کردن و صفات بد را از خود دور کردن چه فایده اى دارد؟

ج: فضائل اخلاقى، هم براى فرد سودمند است و هم براى جامعه، و رذائل اخلاقى، هم براى فرد و هم براى جامعه زیان آور. مثلاً، شادابى و تحرک که از فضائل اخلاقى است، پیشرفت و ترقى و تعالى انسان را تضمین مى کند، و به ترقى و تعالى جامعه نیز کمک مى کند. به عکس، سستى و تنبلى هم براى فرد مضر است و هم براى جامعه.

۳۶-  بعضى مى گویند: اخلاق، محصول اختلافات طبقاتى است آیا این درست است؟ آیا اخلاق فقط به درد جامعه طبقاتى مى خورد؟

ج: ما از کسانى که این حرف را مى زنند، مى پرسیم که: آیا عدالت زاییده این شکل طبقاتى جامعه است و فقط در جامعه طبقاتى، عدالت پسندیده است، و اگر شکل جامعه تغییر پیدا کند، عدالت دیگر به درد نمى خورد و ظلم باید جاى عدل را بگیرد؟

آیا خیانت، فقط در جوامعى که اختلافات طبقاتى بر آنها حاکم است بد است؟ و در جامعه بى طبقه، خیانت یک فضیلت اخلاقى و نوعى امتیاز به حساب مى آید؟

بنا بر این، فضائل اخلاقى همیشه فضیلت اند، و صفات بد همیشه زشت و بد، و شکل جامعه، تجدّد، تمدن و غیره، در اصول اخلاقى تاثیرى ندارند.

۳۷-  فضائل اخلاقى کدامند؟

بسیارند، از جمله:

۱ ـ راستى و راستگویى:     ۲ ـ امانت:     ۳ ـ شجاعت  ۴ ـ سخاوت   ۵ ـ غیرت:  ۶ ـ تعاون:

۷ـ شادابى و تحرک    ۸ ـ نظم و انضباط:     ۹ ـ مبارزه با فساد    : ۱۰   ـ نظافت و پاکیزگى:

۱۱ ـ میانه روى:        ۱۲ـ عدالت:      ۱۳ ـ تدبیر زندگى:      ۱۴ ـ مدارا و گذشت:  ۱۵ ـ تقوى:

۱۶ ـ دانش:           ۱۷ـ انس و الفت:     ۱۸ ـ همت:            ۱۹ ـ استقامت :      ۲۰ ـ اخلاق:

 

۳۸- با چه اخلاق و رفتار های در محیط کا ر وبا می توانید اعتماد و احترام همکاران ، مدیر وارباب رجوعرا نسبت به خود جلب نمائیم؟

۱- بله قربان گو نباشید   ۲ – خوب صحبت کنید     ۳ – وقت شناس باشید  ۴- تکالیفتان را انجام دهید

۵- سفیری لایق باشید    ۶-  نتیجه نشان دهید   ۷- لاف نزنید            ۸- خونسردی خود را حفظ کنید

۹- خوب لباس بپوشید   ۱۰- مراقب نوشیدنتان باشید   ۱۱- زندگی خصوصیتان را خصوصی نگاه دارید

۱۲- شوخی بی اندازه نکنید    ۱۳- جدی باشید تا جدی گرفته شوید

۳۹- احتکار چیست ؟

احتکار از حکر در اصل به معنای حبس کردن است و از این رو گردآوری و حبس کالا به انتظار گرانی آن را احتکار و حکره گویند. بنابراین دو عنصر حبس و انتظار گران شدن در مفهوم لغوی این واژه نهفته است.‏

۴۰-احتکار و تاثیر آن در کسب وکار را توضیح دهید.

احتکار اقتصاد را ترور می کند!   

احتکار یا همان ترور اقتصادی، یکی از عوامل فساد اجتماعی به حساب می‌آید، که بیشتر از نظر اقتصادی بر پیکره جامعه آسیب می‌زند. پس بر هر مسلمانی واجب است که از احتکار کالا و لوازم ضروری و مورد نیاز مردم جامعه بپرهیزند.

احتکار کالا و نیازهای ضروری مردم باعث تورم اقتصادی می‌شود و نظم جامعه را بر هم می‌زند و از آن جهت که باعث سختی و فشار بر مردم در تامین کالای مورد نیاز می‌شود ،ممنوع است.

بر تمام مسلمانان جهان لازم و در هر جامعه ای متناسب با آن جامعه ارزش هایی تعریف شده که مورد توجه واحترام می باشد و از آن به ارزش اجتماعی یاد می شود مثل حقوق شهروندی، حق همسایگی ،نظم اجتماعی ،احترام به مقررات راهنمایی و رانندگی و… عموم مردم موظف به رعایت آنها می باشند .

نمونه سوالات گروه دوم درس اخلاق حرفه ای

تعریف سازمان چیست؟

«سازمانها مجموعه هایی هستند که به دنبال اهداف نسبتاً خاصی بر یک پایه تقریباً مستمر بنا شده اند

عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان

الف) سطح کلان: مربوط به فاکتورهایی که در محیط خارجی سازمان وجود دارند. این فاکتورها معمولا تحت کنترل سازمان ها نیستند و از سوی سیستم های فرادست به آنها تحمیل می گردند شامل: فرهنگ -اقتصاد -محیط سیاسی -تکنولوژی -مذهب -قانون

ب) سطح میانی: اشاره به فاکتورهای سطح سازمانی دارد. سازمانها معمولا قدرت مانور خوبی بر روی این فاکتورها دارند و اکثر آنها از طریق سیاستها و برنامه های سازمانی قابل کنترل هستندشامل:

رقابت -نظام پاداش -اصول رفتاری -خصوصیات شغلی -منابع -فرهنگ سازمانی -اهداف سازمان -رفتار مدیر -جو سازمانی -اختیار سمت -ارزیابی عملکرد -افراد مرجع

ج) سطح خرد: اشاره به فاکتورهای سطح فردی دارد. این فاکتورها در درون کارکنان سازمان جای دارند و سازمان می تواند از طریق تغییر دادن فاکتورهای سطح میانی، روی بعضی از فاکتورهای این سطح نیز تاثیر بگذاردشامل:   نگرش -قصد -قدرت نفس -مرکز کنترل -وابستگی میدانی -دموگرافی -تاثیر والدین -سطح توسعه اخلاقی -ارزش ها -باورها

مدیرانی که دارای ویژگیهای زیر هستند، اعتماد آفرینی را خدشه‌ دار و نابود می ‌کنند

مدیران متغیر در رفتار

مدیران ملون و دوگانه در رفتار

۳ – مدیرانی که به‌ جای تصمیم عقلانی، تصمیم احساسی می‌ گیرند

مدیرانی که به قول و قرار خود اهمیت نمی ‌دهند

مدیرانی که نظم فکری ندارند

مدیرانی که نظم رفتاری ندارند

۷ – مدیرانی که قاطعیت در برخورد ندارند

۸ – مدیرانی که برنامه ندارند

نکات مورد توجه در ایجاد اصول اخلاقی

۱ – اصول اخلاقی پیش‌ شرط مدیریت است.
۲- اخلاق حرفه‌ ای، یک دانش است که بر مبنای یک سیر منطقی و عقلانی باید ایجاد شود.
۳- مدیران باید به اصول اخلاقی حرفه‌ ای اعتقاد داشته باشند (از شعار به شعور درآیند).
۴ – شاخصه‌ های اخلاقی حرفه ‌ای، باید دقیقاً توسط مدیران روشن شود. و شاخصه‌ های اخلاقی، نباید با هم در تعارض باشند.
۵ – مدیران باید خود به این اصول احترام بگذارند و در رفتار خود، آنها را تجلی دهند.
۶۶- نقایص اخلاقی می ‌تواند در سطح زیربنایی و عملیاتی ظاهر شود. عدم ارتباط مدیران ارشد و مدیران عملیاتی می ‌تواند نقایص اخلاقی را در سازمان افزایش دهد.

تحویلی‌نگری چیست؟

تحویلی‌‌نگری نگرشی است که یک حوزه از موضوعات (مثل خواص، مفاهیم و …) در دامنه دیگر جذب یا به نفع دامنه دیگر از آن صرف‌نظر شود.

ابعاد تحویلی‌نگری در اخلاق حرفه‌ای

تحویل اخلاق حرفه‌ای به قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها

تحویل مسئولیتهای اخلاقی در حرفه به مسئولیتهای حرفه‌ای

تحویل اخلاق حرفه‌ای به هنجارهای رایج در مشاغل

تحویل اخلاق حرفه‌ای به مسئولیتهای اخلاقی منابع انسانی

تحویل منشور اخلاقی سازمان به اصول اخلاقی

تحویل منشور اخلاقی سازمان به عهدنامه اخلاقی حِرفه‌ها

پیشگیری و درمان تحویلی‌نگری

برای پیشگیری تحویلی‌نگری در ترسیم مسئولیتهای اخلاقی سازمان و بنگاههای کسب وکار، تدوین سند جامع اخلاقی سازمان یاشرکت را توصیه می‌کنند. این سند متضمن اصول اخلاقی، منشور اخلاقی سازمان و عهدنامه اخلاقی کارکنان و مدیران است و در اخلاق‌پژوهی الگوهای میان‌رشته‌ای، تحویلی‌نگری را پیشگیری و درمان می‌کند.

پژوهش

بنابریک تعریف پژوهش عبارتست از آزمودن فرضیاتی در مورد ارتباط احتمالی پدیده­های طبیعی که به روشی نظام مند، کنترل شده، تجربی و دقیق انجام می شود.

مدیران در برابر مسئولیت ها وتعهدات اجتماعی

سازمان ها ومدیران درمقابل مسئولیت ها وتعهدات اجتماعی چهار دسته اند :

۱- دسته اول ، استراتژی تدافعی دارند . این دسته از مدیران ، تعهد اخلاقی ندارند ومحیط وکارکنان را طعمه می بینند و سعی در غارت آنان دارند.
۲- دسته دوم ، استراتژی واکنش دارند. این دسته از مدیران ، تعهد اخلاقی ندارند ؛ اما بر اثر فشار عوامل خارجی ، نسبت به تعهدات خود عمل می نمایند.
۳- دسته سوم ، استراتژی انطباقی دارند . این دسته از مدیران ، تعهد اخلاقی را پذیرفته اند و بدون تهدید وفشار ، به انجام آن اقدام می کنند.
۴۴- دسته چهارم ، استراتژی اثر گذاری دارند . این دسته از مدیران ، تعهد اخلاقی را پذیرفته اند و با میل و رغبت و درجهت خدمت ، به انجام آن اقدام می کنند.

نکات مورد توجه درایجاد اصول اخلاقی
الف ) اصول اخلاقی پیش شرط مدیرت است.
ب ) اخلاق حرفه ای ، یک دانش است که بر مبنای یک سیر منطقی وعقلانی باید ایجاد شود.
ج ) مدیران باید به اصول اخلاقی حرفه ای اعتقاد داشته باشند (از شعار به شعور در آیند )
د) شاخصه های اخلاقی حرفه ای ، باید دقیقاً توسط مدیران روشن شود .
و) شاخصه های اخلاقی ، نباید با هم در تعارض باشند .
ه ) مدیران باید خود به این اصول احترام گذارند ودر رفتار خود ، آنها را تجلی دهند .
ی) نقایص اخلاقی می تواند در سطح زیربنایی وعملیاتی ظاهر گردد. عدم ارتباط مدیران ارشد ومدیران عمیاتی می تواند نقایص اخلاقی را در سازمان افزایش دهد

.

اخلاق حرفه‌ای در روانشناسی

روانشناسی علمی است که با انسان سروکار دارد و به دلیل حساسیت موضوعی، رعایت اصول اخلاقی در آن ضرورت دارد. در این مقاله سعی داریم شما را با اصول کلی اخلاقی در روانشناسی آشنا کنیم.

اخلاق چیست؟

واژه‌ی اخلاق در معانی متعددی به‌کار رفته است. خلق‌وخو، دانشی که در رابطه با خوبی و بدی بحث می‌کند و مقررات رفتاری حاکم بر افعال انسانی بخشی از تعاریفی هستند که برای این واژه مطرح شده‌اند.

از دیدگاه رست عمل اخلاقی عملی است که منجر به رفاه و آسایش دیگران می‌شود و چهار مولفه را در بر می‌گیرد:

1.حساسیت اخلاقی

به معنای فرایند تشخیص موقعیت است.

2.استدلال اخلاقی

زمانی است که فرد احساس می‌کند باید کاری انجام دهد و از بین چند گزینه، مناسب‌ترین موقعیت را انتخاب کند.

3.تصمیم‌گیری اخلاقی

زمانی است که یک شخص گزینه‌ها را ارزیابی کرده و تعیین می‌کند کدام گزینه اخلاقی‌تر است.

4.انجام عمل اخلاقی

در این مرحله شخص بعد از طی کردن تمام مراحل مطرح‌شده، عمل اخلاقی را انجام می‌دهد.

نظام‌نامه‌ی اخلاقی، شرح استانداردهای اخلاقی برای روانشناسان است تا مانع از انجام عمل غیراخلاقی توسط آنان شود. انجمن روانشناسی آمریکا اولین نظام‌نامه‌ی اخلاقی را در سال 1953 و آخرین نسخه‌ی بازبینی‌شده را سال 2010 منتشر کرده است. این نظام‌نامه دو بخش دارد:

1.بخش عمومی

هدف از اصول عمومی، راهنمایی و ترغیب روانشناسان به‌سوی ایده‌آل‌های اخلاق حرفه‌ای است و شامل پنج بخش است:

1-1.مسئولیت‌پذیری و وفاداری

به معنای آن است که روانشناسان باید روابط صادقانه‌ای با دیگران برقرار کنند و نسبت به مسئولیت‌های علمی و حرفه‌ای خود آگاه باشند.

2-1.نیکوکاری و عدم آسیب‌رسانی

به این معناست که روانشناسان می‌کوشند خدماتی ارائه دهند که سودمند باشد و به دیگران آسیب نرساند. اصل نیکوکاری درمانگر را ملزم می‌کند در محدوده‌ی صلاحیت خود کار کند و رفاه جامعه را ارتقا دهد. این اصل در واقع بنیادی‌ترین اصل این نظام‌نامه است.

3-1.احترام به کرامت انسانی

روانشناسان برای شان و منزلت تمام افراد، رعایت حریم شخصی، محرمانه‌بودن و خودمختاری آن‌ها احترام قائل می‌شوند.

4-1.یکپارچگی

یکپارچگی به معنای آن است که روانشناسان در ارتقای دقت، صداقت، درستی و راستگویی در علم، آموزش و کار روانشناسی کم‌کاری یا تقلب نمی‌کنند و یا درگیر کلاه‌برداری یا تحریف واقعیت به‌صورت عمدی نمی‌شوند و دسترسی به مداخلات روانشناختی را حق همه‌ی افراد می‌دانند تا بتوانند به‌طور یکسان از کیفیت فرایندها، شیوه‌ها و خدماتی که توسط روانشناسان ارائه می‌گردد برخوردار گردند.

2.استانداردهای اخلاقی

استانداردهای اخلاقی دربرگیرنده‌ی قوانین لازم‌الاجرای اخلاقی هستند که ده مورد می‌باشند.

1-2.حل مسائل اخلاقی

گاهی روانشناسان با شرایطی رو‌به‌رو می‌شوند که باید بهترین و درست‌ترین تصمیمات را بگیرند.به همین دلیل نظام‌نامه به روانشناسان کمک کرده و اقدامات درست را در موقعیت‌های مختلف توضیح داده است. این موقعیت‌ها می‌توانند آگاهی از سواستفاده‌ از خدمات روانشناسان، تعارض میان اخلاق و قانون، مشارکت با کمیته‌های اخلاقی و مواردی از این قبیل باشند.

2-2.صلاحیت

این مورد به مرزهای صلاحیت خدماتی که روانشناس در موقعیت‌های مختلف ارائه می‌دهد مرتبط است. روانشناس موظف است که تنها در حیطه‌ی تخصصی خود فعالیت کرده و چنانچه در فوریت‌‌ها مشغول ارائه‌ی خدمات هستند با رفع فوریت، اتمام خدمات‌رسانی خود را اعلام کنند و در صورت واگذاری مسئولیت به دیگران، تنها افراد شایسته و متخصص را انتخاب کنند. همچنین هنگام بروز مشکلات شخصی، فعالیت خود را به‌طور موقت قطع کنند.

3-2.ارتباطات انسانی

روانشناسان نباید نسبت به مسائلی همچون قومیت، نژاد، فرهنگ و جنسیت سوگیری داشته باشند و باید تمام تلاش خود را برای همه‌ی افراد به‌کار ببندند. همچنین باید از آزار و اذیت و اغواگری جنسی مصون باشند، با مراجع خود روابط خارج از چهارچوب درمان نداشته باشند و در صورت تقاضای کمک از متخصصی دیگر به عنوان شخص ثالت حد و مرز آن را مشخص کنند.

4-2.رازداری

رازداری اصل زیربنایی مشاوره و درمان کارامد استکه خودمختاری و استقلال مراجع را مورد حمایت قرار می‌دهد.روانشناسان باید از جلسات ابتدایی در مورد رازداری و موارد نقض آن با مراجع گفتگو کنند مگر این‌که امکان بحث در مورد طی جلسات او وجود نداشته باشد.موارد نقض شامل مسائل دادگاهی، الزامات و محدودیت‌های قانونی، بیماری‌های واگیردار و مواردی از این قبیل است.

5-2.تبلیغات و اعلامیه‌های عمومی

در صورت لزوم بیان برخی مطالب روانشناس باید دقت کند که از اظهارات نادرست و فریبنده خودداری کند. و چنانچه قصد برگزاری کارگاه وجود دارد باید الزامات مربوط به مجوز را برآورده کرده و در رابطه با محتوای کارگاه‌ها اطلاعات درستی را در اختیار افراد بگذارد.

6-2.نگهداری اطلاعات و حق‌الزحمه‌ها

روانشناس باید در حفظ و نگهداری پرونده‌ها و اطلاعات مراجعان کوشا باشد و آن‌ها را در اختیار دیگران قرار ندهد.همچنین نباید با مراجعان معامله انجام دهد و از آن‌ها هدیه، کالا یا خدمات دریافت کند.

7-2.پژوهش

در صورت انجام پژوهش روانشناس باید نتایج دقیق را به سازمان‌ها و مراکز مربوط ارائه دهد، از شرکت‌کنندگان پژوهش و دستیاران خود مراقبت کرده و در صورت لزوم ضبط صدا از شرکت‌کنندگان اجازه بگیرد.همچنین همه‌ی شرکت‌کنندگان باید از حضور در پژوهش آگاهی و رضایت داشته باشند و از نتایج آن نیز مطلع شوند.

8-2.سنجش

روانشناسان باید ارزیابی دقیق از مراجعان به عمل آورند و نظرات خود را تنها پس از این ارزیابی دقیق ارائه دهند. همچنین باید از ابزارهایی استفاده کنند که پایایی و روایی مناسبی داشته باشند.هنگام تفسیر نتایج نیز باید به ویژگی‌های فردی مراجعان  توجه داشته باشند.

9-2.آموزش و کارورزی

در صورت برگزاری برنامه‌های آموزشی باید اطلاعات و تخصص لازم را در این زمینه داشته باشند و اطمینان حاصل کنند که اطلاع‌رسانی مناسب در این زمینه وجود دارد. همچنین باید در ارزیابی دانشجویان عملکرد درست و منطقی داشته باشند و از افشای اطلاعات آن‌ها خودداری کنند.

10-2.درمان

درمانگر باید مراجع را از اهداف و برنامه‌های درمانی آگاه کند، زمانی که مراجع دیگر نیازی به درمان نداشت اختتام جلسات را اعلام کند و با مراجعان روابط خارج از اصول برقرار نکند.در قرارداد درمانی لازم است نکات زیر رعایت شود:

1.زمان یعنی روز و ساعات جلسات

2.طول مدت جلسه(60-45 دقیقه)

3.تعداد کلی جلسات و دفعات آن در هفته یا در ماه

4.شرایط لغو جلسات

5.هزینه‌ها و نحوه‌ی پرداخت حق‌الزحمه

6.رازداری و موارد نقض آن

7.شرایط ضبط صدا یا تصویر

8.تکالیف خانگی

9.چهارچوب ارتباط حرف‌های درمانگر و درمانجو

10.ختم جلسات

==========================================================================================

 

خطرناک ترین رویداد برای نسل بشر کدام گزینه است؟

1(انحطاط اخلاقی

2(گزینه 1 و 3☑

3(شکسته شدن مرزهای اخلاقی

4(شرارت محیطی

والاترین ملاک در هر موسسه یا شرکت و سازمان اداری چیست؟

1(بهره وری بهینه

2(متخلق بودن افراد به اخلاق انسانی☑

3(اخلاق اسلامی

4(تمامی موارد

 

چه چیزی اجتماع، شبکه کلی از روابط بین انسان ها قلمداد می گردد؟

1(بهروه وری

2(فلسفه

3(فرهنگ☑

4(الگوی رفتاری

 

اصول مهم در هوش اخلاق، به این گونه برای موفییت مداو  سازمانی و شخیی رروری ننرا مشخص فرمائید؟

 

1(درستکاری

2(دلسوزی، بخخش

3(مسئولیت پذیری

4(تمامی موارد☑

 

عوامل بیرونی را نا  ببرید؟

1(منابع شامل

2(عوامل ساختاری

3(عوامل مرتبط با کار نمدی

4(تمامی موارد☑

 

اصلی ترین هدف سازمان چیست؟

1(افزایش کیفیت کالاها

2(کاهش قیمت ها

3(دستیابی به بهره وری بهینه

4(افزایش سود سهامداران

 

بهره وری بالاتر باعث چه می شود؟

1(کاهش قیمت ها

2(افزایش سود سهامداران

3(افزایش کیفیت کالاها

4(تمامی موارد☑

 

افزایش بهره وری موچب چه می شود؟

1(رشد اقتیادی

2(ایجاد اشتغال

3(توسعه اجتماعی

1 4(و 2☑

 

چه نیروی انسانی میتواند موجب بهره وری در سازمان شود؟

1(شایسته

2(صلاحیت حرفه ای☑

3(توانمندی

4(کیفیت نیروی انسانی

 

کدام یک از  موارد استاندارد زندگی را تعیین میکند گزینه صحیح را مشخص فرمائید؟

 

1(مسکن

2(کیفیت غذا، پوشاک

3(نموزش و امنیت اجتماعی

4(تمامی موارد☑

 

 

رشوه یک عنوان کلی است که خود در برگیرنده ……. است.

1(رشاء

ارتخاء

رایش

تمامی موارد☑

 

چه گزینه ای باید رفع نیاز واقعی انسان در تامین معاش با رعایت میانه روی و موقعیت زمانی و مکانی باشد.

1(میرف کم

2(میرف زیاد

3(انگیزه میارف

4(انگیزه میرب☑

 

مرسو  ترین و در عین حال غیر موثرترین روش نموزش چیست؟

1(مستییم☑

2(تغییر سبک زندگی

3(نموزش حین عمل و نموزش اجتماعی

4(تغیر سبک زندگی

 

مسئولیت های بنگاه را علامت بزنید؟

1(اجتماعی

2(حیوقی

3(گزینه ای 2 و 3☑

4(کیفری

 

روش درمان تحویلی نگری چیست؟

1(عمل صالح

ایمان و تیوا

پیدا شناختی☑

هر سه موارد

 

چه چیزی یعنی ارجاع هر پدیدار به امری فروتر از نن و اخذ از نن شی به جای کنه و حیییت نن؟

1(تحویل کالا

2(تحولی نگری☑

3(اجرا کردن

4(هر سه گزینه ای

 

از عوامل پایه ای اخلاق کدا  گزینه صحیح نیست؟

1(عینیت گرایی و بیطرفی

2(فراز رفتن و بیطرفی

3(کرامت انسانی☑

4(استیلال حرفه ای اخلاق علمی، خود فهمی حرفه ای.

 

به مسئولیت های سازمان چه می گویند گزینه صح  را مخخ  کنید؟

1(اخلاق سازمانی

2(اخلاق اداری

3(اخلاق حرفه ای☑

4(اخلاق کار

 

 

زمینه عمل گسترده اخلاق کار کدا  گزینه است؟

1(شرارت های مدیریتی

2(خخنونت های اداری

3(معضلات اخلاقی

4(گزینه 1 و 3☑

Views: 11

برچسب‌ها: