نمونه سوالات کارگاه تصمیم گیری و حل مسئله بانک ملت

نمونه سوالات کارگاه تصمیم گیری و حل مسئله بانک ملت
اردیبهشت ۲۳, ۱۴۰۳
32 بازدید

نمونه سوالات کارگاه تصمیم گیری نوشته دکتر مازیار میر محقق و پژوهشگر #مازیارمیر TELL: 098718767 mazyarmir.com@gmail.com https://www.aparat.com/mazyarmir https://www.aparat.com/zabane_badan https://t.me/Iranian_leadership_school https://www.instagram.com/mazyare_mir https://www.instagram.com/mazyare.mir https://www.linkedin.com/in/mazyarmir   ۱-تکنیک طوفان فکری توسط چه کسی ابداع شد؟ الف)میکاییل میچالکو* ب)الکس اساسبورن ج)سایمون د)توماس.ال ۲-کدام جمله در مورد طوفان فکری نادرست است؟ الف) هرچه بیشتر ایده خلق شود احتمال پیدا کردن ایده […]

نمونه سوالات کارگاه تصمیم گیری

نوشته دکتر مازیار میر محقق و پژوهشگر

#مازیارمیر

TELL: 098718767

 

۱-تکنیک طوفان فکری توسط چه کسی ابداع شد؟

الف)میکاییل میچالکو*

ب)الکس اساسبورن
ج)سایمون
د)توماس.ال

۲-کدام جمله در مورد طوفان فکری نادرست است؟

الف) هرچه بیشتر ایده خلق شود احتمال پیدا کردن ایده مناسب بیشتر است.
*ب)ارزیابی وقضاوت عجولانه اعضای گروه مانع تصور وخیال پردازی افراد نمی شود.
ج)افراد در مواجه با ایده جدید تعداد بیشتری ایده در ذهنشان جرقه خواهد زد.
د)ایده های ایجاد شده در گروه بهتر وبیشتر از ایده هایی است که مجموع افراد به تنهایی پیشنهاد می کنند.

۳-کار مدیر جلسه در طوفان فکری چیست؟

الف)کنترل جلسه
ب)تشویق افراد
ج)هدایت جلسه
*د) هر سه مورد

۴-انواع تقسیم بندی تصمیم گیری کدامند؟

الف)برنامه ریزی شده وبرنامه ریزی نشده.
ب)تصمیمات فردی وسازمانی
*ج)هردو
د)هیچکدام.

۵-خصوصیات فرایند تحلیل سلسله مراتبی چیست؟
الف)بر مبنای یک تئوری قوی استوار است.
ب)معیارهای کمی وکیفی رادر تصمیم گیری دخالت می دهد.
*ج) هردو
د)هیچکدام

۶-کدامیک جزء مشخصات روش AHPنمی باشد؟
الف)بازخورد متقابل
ب)AHPرا می توان بصورت ترکیبی با برنامه ریزی خطی مورد استفاده قرار داد.
*ج)از مقیاص مطلق استفاده می کند.
د)از روشهایی نظیر تفکر گروهی، طوفان فکری در تجزیه وتحلیل ساختار مساله استفاده می کند.

۷-تعریف خلاقیت کدام است؟
الف)توانایی حل مسائلی که فرد قبلا حل آنها را آموخته است.
ب)توانایی تصور وابداع چیزی.
ج)فرایندی که نتیجه آن کار تازه ای باشدکه توسط گروهی، دریک زمان،مفید وارزشمند تلقی شود.
*د)ب وج صحیح است.

۸-کدامیک جزء ویژگی افراد خلاق نمی باشد؟
*الف)افراد خلاق ضرورتا دارای ضریب هوشی بالایی هستند.
ب)به جای کلمات به تصاویر ذهنی فکر می کنند.
ج)مخاطره پذیرند.
د)ضرورتا تحصیلات بالایی ندارند.

۹-منظور از تصور مهار شده چیست؟
الف)تفکر
*ب)ایده
ج)خلاقیت
د)نوآوری

۱۰-عوامل موثر بر تصمیم گیری کدامند؟
الف)ترس از خطر
ب)عدم انعطاف پذیری
*ج)اعتماد به نفس واستقلال فکر

د)ارزش ها وباورها در تصمیم گیری دخیل نیستند.

۱۱-کدام یک از تعاریف زیر مربوط به فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
است؟
الف)یکی از کارآمدترین تکنیک های تصمیم گیری
ب)ماهیت ساده و درعین حال جامعی
ج)براساس مقایسات زوجی بناشده
×د)هرسه مورد

۱۲-کدامیک از گزینه های زیر جزء خصوصیات یک سیستم پشتیبانی
تصمیم گیری چندمعیاره مناسب نمی باشد؟
الف)گزینه های مختلف را در نظر بگیرد
ب)معیارهای کمی وکیفی را در تصمیم گیری دخالت دهد
×ج)میزان سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نشان می دهد
د)برمبنای یک تئوری قوی استوار است

۱۳-کدامیک از موارد زیر جزء اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نمی
باشد؟

الف)شرط معکوسی
ب)اصل همگنی
×ج)هماهنگی
د)انتظارات

۱۴-مبدع triz  تریز کیست و متعلق به کدام کشور است?

الف) نیل ارمسترانگ آمریکا

ب)  جیمز حوئیس شوری

*د)جنریچ آلتشولر شوروی

ج) هیچکدام

 

۱۵-محدوده قابل قبول ناسازگاری در هرسیستم به چه عواملی بستگی
دارد؟
×الف)تصمیم گیری
ب)اهداف
ج)قضاوتد)مقدار ناسازگاری

۱۶-کدام یک از موارد زیر جزء نکات تصمیم گیری گروهی نیست؟
الف)ساخت سلسله مراتبی
ب)انجام مقایسات زوجی
ج)قضاوت های شخصی
×د)بهبود و سرعت کارها

۱۷-چنانچه در سازگاری سیستم وابستگی دوطرفه باشد و دیگر یک سلسله
مراتبی نداریم و به جای آن……………….
الف)یک شبکه
ب)سیستم خطی
ج)سیستم با بازخورد
×د)هرسه مورد

۱۸ – در برخی مواقع بهتر است دو سلسله مراتبی ایجاد شود یکی……………
و دیگری……………

×الف)سود- هزینه

ب)هدف- معیار
ج)سود – ساختار
د)هیچکدام

۱۹- کدام یک جزء مشکلات حالتهای تصمیم گیری می باشد؟
الف)فقدان استاندارد برای اندازه گیری معیارهای کیفی
ب)فقدان واحد برای تبدیل معیارها(اعم از کمی و کیفی) به یکدیگر
×ج)گزینه الف و ب
د)فضای گسسته و حالت تک معیاره و معیار کمی

۲۰ کدام یک جزء توصیه کلی در ایجاد سلسله مراتبی نمی باشد؟
الف)تعیین هدف های جزئی
ب)تعیین عوامل و زیر عوامل
ج)مشخص نمودن معیارهای اهداف جزئی
×د)تحلیل حساسیت روی معیارها و زیر معیارها

 

Views: 10

برچسب‌ها:, , , , , , ,