• تاریخ انتشار : شنبه 24 ژوئن 2023 - 1:01
  • کد خبر : 742
  • چاپ خبر
چگونه بهترین استخدام کننده باشیم قسمت دوم

چگونه بهترین استخدام کننده باشیم قسمت دوم

چگونه بهترین استخدام کننده باشیم قسمت دومچگونه بهترین استخدام کننده باشیم فصل دوّم ۲۵ سؤال برای شروع مصاحبه هدف از مصاحبه شغلی این است که مصاحبهگر و متقاضی شغل یکدیگر را بشناسند. مصاحبه ی شغلی اساسا  کاری استرس آور است. تعامل بین دو نفر که می خواهند یکدیگر را بشناسند با اضطراب بهبود نمی یابد،

چگونه بهترین استخدام کننده باشیم قسمت دومچگونه بهترین استخدام کننده باشیم

فصل دوّم

۲۵ سؤال برای شروع مصاحبه

هدف از مصاحبه شغلی این است که مصاحبهگر و متقاضی شغل یکدیگر را بشناسند. مصاحبه ی شغلی اساسا  کاری استرس آور است. تعامل بین دو نفر که می خواهند یکدیگر را بشناسند با اضطراب بهبود نمی یابد، بنابراین اولین توصیه به مصاحبه گر در مصاحبه ی شغلی فراهم ساختن جو تفاهم و سازگاری و قرار دادن متقاضی در فضایی آرام و راحت است و این اولین مسئولیت شما به عنوان مصاحبه گر است. اولین دقایق مصاحبه سخت ترین قسمت آن می باشد.

کار شما به عنوان مصاحبه گر، کار ساده ای است. در واقع شما جریان و آهنگ مصاحبه را کنترل می کنید و دربخش عمده ی مصاحبه، متقاضی محتوای مصاحبه را کنترل می نماید. زیرا گذشته از همه ی این مسائل، شخص متقاضی است که در مورد چگونگی پاسخ به سؤالهای شما تصمیم می گیرد. اما روش مصاحبه و تشریفات آن را مصاحبه گر انتخاب می نماید.در بعضی از جوامع آسان ترین روش برای تفاهم و تعیین لحن مصاحبه این است که متقاضی را با نام کوچک او صدا کنید.در واقع فرهنگ سازمان شما تعیین کننده ی این است که آیا متقاضی را به نام و یا نام خانوادگی او صدا کنید.سعی کنید محیطی دلپذیر برای مصاحبه ایجاد نمایید، زیرا تحت این شرایط متقاضی با طیب خاطر تمایل پیدا خواهد کرد تا اطلاعات معتبر و جامعتری در اختیار شما قرار دهد.

یک نکته در مورد یادداشت برداری:

اگر شما قصد یادداشت برداری از مصاحبه را دارید گفتن جمله ی زیر در مورد درباره ی اینکه چرا این کار را انجام می دهید اغلب مفید واقع می شود. “احمد” امیدوارم از یادداشت برداری من ناراحت نشوی زیرا این بهترین روشی است که من مطمئن بشوم موضوعات مهمی را که امروز درباره ی آنها صحبت می کنیم را فراموش نمی کنم.

سؤالهای اولیه ای که شما مطرح می کنید تعیین کننده ی میزان موفقیت مصاحبه خواهد بود. یک قاعده کلی این است که مصاحبه را با مباحثی شروع کنید که با علت ملاقات هر دو شما (مصاحبه گر و متقاضی شغل ) مرتبط باشد.پس از بررسی الزامات شغلی که سعی در استخدام فردی واجد شرایط برای آن هستید و همچنین برای رسیدگی به درخواست یا تقاضانامه متقاضیان می توانید کار خود را در جهت به دست آوردن یک تصویر کلی از متقاضی شروع کنید.

۱- آیا برای تماس با سازمان ما با مشکلی مواجه شدید؟

۲- درباره ی این شغل واین سازمان چه اندازه اطلاعات دارید؟

۳- چه نوع کاری را مایلید انجام دهید؟

۴- دوستانتان و استادان سما را چگونه توصیف می کنند؟

۵- من به عنوان مصاحبه گر چه مطالبی را باید در مورد شما بدانم؟

۶- انتظارات شما از کارفرمای آینده خود چیست؟

۷- چند مورد از مواردی را که برای شما در موقعیت جدید مهم است بیان نمایید؟

۸- چه اهدافی را برای خود تعیین کرده اید وبرای تحقق آنها چگونه برنامه ریزی نموده اید؟

۹- چه کسی بیشترین تاثیر را در تحقق علایق شغلی شما داشته است؟

۱۰- اگر سرپرست شما بفهمد در جستجوی شغل جدیدی هستید متعجب خواهد شد؟

۱۱- چه مدتی است که شما به دنبال شغل جدید هستید؟

۱۲- چرا می خواهید موقعیت فعلی خود را ترک کنید؟

۱۳- آیا شما تا کنون پیشنهادی برای اشتغال دریافت کرده اید؟

۱۴- تا چه حد می توانید با کارفرمای فعلی خود پیشرفت کنید؟

۱۵- اگر از سازمانی که کار می کنید خیلی راضی هستید چرا در جستجو شغل دیگری هستید؟

۱۶- آیا شما اطلاعات زیادی در مورد سازمان ما و قسمتهاو گروههای کاری آن دارید؟

۱۷- چرا دوست دارید برای ما کارکنید؟

۱۸- چگونه این شغل را با مشاغل دیگری که تا کنون متقاضی آن بوده اید مقایسه می کنید؟

۱۹- موقعیت ایده آل از نظر شما در هر سازمانی چیست؟

۲۰- با توجه به اطلاعاتتان راجع به سازمان، شغل ایده آل خود را با شغلی که درخواست کرده اید چگونه مقایسه می کنید؟

۲۱- اگر در موقعیتی بودید که هر آرزویی که داشتید تحقق می یافت چه شغلب را ترجیح می دادید؟

۲۲- چه عواملی باعث می شوند که شما تعادل اخلاقی خود را از دست بدهید؟

۲۳- دو صفتی که شما را به بهترین وجه توصیف می کند بیان کنید؟

۲۴- بهترین حرفه ای که در آن مهارت دارید چیست؟

۲۵- اگر در موقعیت مصاحبه گر بودید، آیا خود را استخدام می کردید؟

چگونه بهترین استخدام کننده باشیم قسمت دوم

فصل سوم

چه کارهایی را تا کنون انجام داده اید؟

تنها و بهترین ابزار موفق در یک انتصاب، بررسی عملکرد متقاضی شغل در مشاغل قبلی اوست. توجه به این حقیقت مبنای اکثر مصاحبه های استخدامی است. موفق ترین مدیران منابع انسانی عقیده دارند روشی که متقاضی شغل در موقعیت خاصی در گذشته طبق آن عمل کرده است می تواند بهترین نشانه برای تشخیص نحوه عملکزد آن فرد در موقعیت مشابه در آینده باشد. اگر متقاضی شغل قادر به انطباق سریع خود با تغییرات در شغل قبلی بوده است به احتمال زیاد در شغل جدید نیز به راحتی خود را با تغییرات وفق خواهد داد. این مبنای مصاحبه مبتنی بررفتار است.

شما به عنوان مصاحبه گر با چالش درک نیازمندیهای موقعیت جدید مواجه هستید و باید متقاضی را با سؤالهایی که عملکرد گذشته ی اورا در زمینه های خاص مشخص می کند شناسایی کنید.

۱- در مقام سازمانی خور به عنوان یک …………. در شرکت ……… در واقع چه کاری را انجام می دادید؟ شرح دهید.

۲- چه مدتی است که شما به دنبال یافتن شغل هستید؟

۳- در مورد شغل قبلی خود صحبت کنید.

۴- مناسبترین شغل که تا کنون داشته اید کدام است؟

۵- مهمترین تجربه ای که از مشاغل خود آموخته اید و آنرا به محیط شغلی جدید می آورید چیست؟

۶- چرا فکر می کنید در شغل قبلی خود موفق بوده اید؟

۷- شغل شما با اهداف کلی سازمان شما چه ارتباطی داشت؟ توضیح دهید.

۸- در رابطه با نوع و حجم کاری فعلی خود چه احساسی دارید؟

۹- در رابطه با شیوه ای که برای انجام شغل بکار می برید صحبت کنید. نقاط قوت و ضعف آن روش چه بودند؟

۱۰- مهمترین پروژه هایی که در شغل قبلی خود روی آنها کار کرده اید کدامند؟

۱۱- روشی را که اخیرا واحد سازمانی شما بر اساس آن سازمان دهی شده است را تو صیف کنید.

۱۲- مشکلترین جنبه های شغلی فعلی شما چیست؟ نگرش شما نسبت به آنها چگونه است؟

۱۳- مهمترین کمک یا نوآوری شما در رابطه با شغلتان چه بوده است؟

۱۴- درباره ی تصمیم مشکلی که باید اتخاذ می کردید صحبت کنید.

۱۵- مهمترین گزارش (کتبی یا شفاهی) را که باید برای ارائه آن آماده می شدید را توضیح دهید.

مازیار میر مشاور و تحلیلگر

مطالعات بیشتر:

مذاکرات ناب قسمت اول

مذاکرات ناب قسمت دوم

اصول و فنون مذاکره ۱

اصول و فنون مذاکره ۲

اصول و فنون مذاکره ۳

اصول و فنون مذاکره ۴

اصول و فنون مذاکره ۵

اصول و فنون مذاکره ۶

اصول و فنون مذاکره ۷

اصول و فنون مذاکره ۸

اصول و فنون مذاکره ۹

اصول و فنون مذاکره ۱۰

اصول و فنون مذاکره ۱۱

اصول و فنون مذاکره / مکث تحت فشار

اصول و فنون مذاکره / مذاکره موفقیت آمیز

اصول و فنون مذاکره / گفت و گو با افراد تصمیم گیرنده

اصول و فنون مذاکره / ناحیه و وجه اشتراکات

 اصول و فنون مذاکره / رضایت طرفین

اصول و فنون مذاکره / اعتماد

 اصول و فنون مذاکره / مذاکره

اصول و فنون مذاکره / سازش

اصول و فنون مذاکره / روابط دوستانه

اصول و فنون مذاکره / مذاکره کنندگان

چگونه بهترین استخدام کننده باشیم قسمت دوم

لینک کوتاه

برچسب ها

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.