کارگاه آموزشی آنلاین اصول مذاکرات تجاری دکتر مازیارمیر

خرداد ۲۴, ۱۴۰۳
223 بازدید

کارگاه آموزشی آنلاین اصول مذاکرات تجاری دکتر مازیارمیر کارگاه آموزشی آنلاین اصول مذاکرات تجاری #دکترمازیارمیر   آنچه در دوره آموزش اصول مذاکره و فن بیان فراخواهید گرفت: مذاکره: مفهوم مذاکره شنا‌خت ویژگی های مذاکره کننده شناخت انواع مذاکره و آشنایی با فرآیند مذاکره آشنایی با آداب مذاکره و جلسه وشناخت فرآیند تصمیم سازی در ذهن […]

کارگاه آموزشی آنلاین اصول مذاکرات تجاری دکتر مازیارمیر

کارگاه آموزشی آنلاین اصول مذاکرات تجاری

\"کارگاه

#دکترمازیارمیر

 

آنچه در دوره آموزش اصول مذاکره و فن بیان فراخواهید گرفت:

 • مذاکره:
  • مفهوم مذاکره
  • شنا‌خت ویژگی های مذاکره کننده
  • شناخت انواع مذاکره و آشنایی با فرآیند مذاکره
  • آشنایی با آداب مذاکره و جلسه وشناخت فرآیند تصمیم سازی در ذهن انسان
 • متقاعد سازی
  • شناخت ساختار متقاعدسازی
  • شناخت فنون متقاعد سازی
  • ترفندهای متقاعدسازی
  • مثلث سقراطی
 • زبان بدن:
  • مفهوم زبان بدن  BL
  • شناخت و درک زبان بدن
  • ترفندها و تکنیکهای زبان بدن
  • میمیک صورت ژستها حالتها و رفتارهای حرفه ای
 • فن بیان :
  • آشنایی با اهداف سخنرانی
  • شناخت فرآیند برنامه ریزی سخنرانی
  • تکنیک های آمادگی برای ارایه سخنرانی
  • شناخت المان های تاثیر گذاری بر مخاطب
  • شنا‌خت فرآیند و ابعاد گوناگون انتقال پیام و ….
 • تشخیص تخصصی دروغ
  • شناخت درغگویان و تکنیکهای مقابله
  • شناخت ساختار دروغ و دروغ های چند بعدی
  • ترفندها و فریبها و نیرنگها در ارتباطات کلامی و غیر

 

 

کارگاه آموزشی آنلاین اصول مذاکرات تجاری دکتر مازیارمیر

\"کارگاه

Views: 140

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , ,