کارگاه آموزشی گرگ مذاکره و زبان بدن ایرانی

کارگاه آموزشی گرگ مذاکره و زبان بدن ایرانی
فروردین ۳۰, ۱۴۰۳
45 بازدید

کارگاه آموزشی گرگ مذاکره و زبان بدن ایرانی اولین دوره تخصصی مذاکره و زبان بدن و شیوه های ارائه و تکنیکهای مدیریت و رهبری همراه با گواهینامه بین المللی رسمی Views: 4

کارگاه آموزشی گرگ مذاکره و زبان بدن ایرانی

اولین دوره تخصصی مذاکره و زبان بدن و شیوه های ارائه و تکنیکهای مدیریت و رهبری

همراه با گواهینامه بین المللی رسمی

Views: 4

برچسب‌ها: