کارگاه آموزش اخلاق حرفه ای با رویکرد زبان بدن

کارگاه آموزش اخلاق حرفه ای با رویکرد زبان بدن
تیر 8, 1403
19 بازدید

کارگاه آموزش اخلاق حرفه ای با رویکرد زبان بدن کارگاه آموزش اخلاق حرفه ای مقدمه:   به عنوان یک مشاور حرفه ای بیش از دو دهه است که با مراکز مختلف صنعتی خدماتی و معدنی و مخصوصا کارافرینان بزرگ کشور افتخار همکاری داشته و دارم و بخوبی و روشنی این مهم را دریافته ام که تربیت […]

کارگاه آموزش اخلاق حرفه ای با رویکرد زبان بدن

کارگاه آموزش اخلاق حرفه ای

مقدمه:

 

به عنوان یک مشاور حرفه ای بیش از دو دهه است که با مراکز مختلف صنعتی خدماتی و معدنی و مخصوصا کارافرینان بزرگ کشور افتخار همکاری داشته و دارم و

بخوبی و روشنی این مهم را دریافته ام که تربیت نیروی انسانی با انگیزه و مخصوصا متخلق به اخلاق اسلامی و حرفه ای و اخلاق مدار به عنوان یک هدف محوری

در حوزه ی آموزش و مطابق استانداردهای جهانی یک نکته فوق العاده مهم و کاربردی است که همیشه جزو مهمترین آرمانهای یک مجموعه کارامد و انگیزشی

است.

آنچه ما را به نابودی خواهد کشاند از این قرار است: سیاست بدون اصول، لذت بدون وجدان، علم بدون شخصیت و تجارت بدون اخلاق” مهاتما گاندی

این سخن گاندی که به چهار وجه زندگی امروزین انسان مدرن ، بعدی روانشناختی و ذهنی داده است، می تواند بیش از هر چیز استواری اصول و مبانی جهان

مدرن و توسعه یافته را بر مبنای “منش و شخصیت فردی ” انسان نمایان سازد.

 نقشه جامع آموزش فقط یک هدف مهم دارد افزایش انگیزش در چهارچوب افزایش تولید و بهره وری در یک محیط آرام و به دور از هرگونه تنش و اخلاق حرفه ای با

تکیه بر ارتباط موثر می تواند این مهم را به حقیقت نزدیک نماید.

 آری مسئولین آموزشی همواره بر اولویت و اهمیت رعایت و ترویج اخلاق حرفه ای توسط کلیه دست اندرکاران امر آموزش و مخصوصا مدیران آموزش و مدیریت در

سطحوح مختلف هر شرکت سازمان موسسه و یا مجموعه ائمه از دولتی و غیر دولتی تاکید بسیار می نمایند.

هدف از این کارگاه اموزشی معرفی اخلاق حرفه ای و فراگیرای ان با تکیه بر رویکرد ارتباطات موثر و حل مساله است.

آموزش اخلاق حرفه ای با رویکرد زبان بدن

 

مدرس دوره:

 

دکتر سید مازیار میرمشاور عالی شرکت  کارکنان سازمان برنامه و بودجه با سابقه بیست

ساله و اموزش بیش از ده هزار نفر اولین و تنها مدرس اخلاق حرفه ای با رویکرد ارتباطات موثر

در ایران هستند  رزومه ایشان به آدرس زیر مراجعه فرمائید:

www.mazyarmir.com

 

روش کار:

 

در این برنامه آموزشی کلیه نکات ضد اخلاقی مورد ارزیابی قرار گرفته و محتوای دوره براساس

یک کارگاه آموزشی است که در موسسه مدیران موسسان گلاب و بر اساس فیلمهای درون

موسسه و تحقیقات یک ماهه تیم اموزشی تهیه و تدوین شده است .

در این کارگاه آموزشی  آموزش هوشمندانه مد نظر بود برای هدایت حرفه ای کلیه کارکنان در

سطوح مختلف کاری تا با در نظر گرفتن استانداردهای اخلاق حرفه ای به ارتقاء عملکرد و بهبود

رویه های موجود منتهی شود.

شاید مهمترین نکته در این دوره آموزشی این است که سرپرست و مدیر هر بخش بصورت مجزا

و جداگانه وقبل از این برنامه آموزشی نکات مثبت و منفی به لحاظ اخلاق حرفه ای را برای تیم

آموزشی مطرح نموده و بر اساس پرسشها و نیازهای موجود این دوره اموزشی تهیه و تدوین

گردیده است. مواد مهمی که قبلا توسط تیم های پرسشگری که در تمام سطوح جزییات آن

کاملا بررسی شده و به صورت گزارشی کامل بصورت یک دستورالعمل در یک کارگاه اموزشی

دوروزه درآمده است .

در پایان این دوره ازمونی برگزار نمی گردد بلکه در ۹ تیم ۶یا  ۷ نفره افراد به یک مسئله

چالشی بصورت اخلاق محور و بدور از اخلاق حرفه ای پاسخ تشریحی داده و یا راهکاری ارائه

می دهند .

در پایان نکات اخلاق حرفه ای موجود پیرامون موضوع را یافته و یادگیری خود را مطابق مراحل

حل مسأله اخلاق حرفه ای مدیریت نمایند.

 

نتایج: تمامی مدیران و سپرستان و کارکنان شرکت کننده در این برنامه معتقد بودند که این

فرایند آموزشی باعث، یادگیری صفات و مشخصه اخلاق حرفه ای، یادگیری  باید و نبایدهای

اخلاقی، آشنایی با اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه خود، رشد اخلاق حرفه ای، برنامه

ریزی برای موفقیت در اخلاق حرفه ای  و بررسی چرایی رعایت نکردن این اصول می شود.

قسم نامه و تنظیم مرامنامه ای برای رشد تعهد کاری و اخلاق حرفه ای، شناسایی دلایل

وجود ضعف در رعایت اصول اخلاق حرفه ای و نیز راه کارهای مقابله با آن نیز از سایر یادگیری

ها در این روش بود که برای اولین بار در کشور اجراء گردید.

نتیجه گیری : استفاده از مرامنامه و تهیه قسم نامه و تعهد کاری و اخلاق حرفه ای  و گزارش

موارد خطاهای اخلاق حرفه ای در سطوح مختلف که به وحدت رویه تبدیل گردید و مخصوصا به

امری قابل دسترس و  موثر تبدیل گردید. آموزش هوشمندانه اساتید و هدایت دانشجویان در

این خصوص می تواند مانع بروز مشکل شود.

 

Views: 8

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , ,