کارگاه پیشرفته دکترین مذاکره برای مدیران ستادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

کارگاه پیشرفته دکترین مذاکره برای مدیران ستادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
اردیبهشت ۸, ۱۴۰۳
35 بازدید

کارگاه پیشرفته دکترین مذاکره برای مدیران ستادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کارگاه پیشرفته دکترین مذاکره برای مدیران ستادی کارگاه پیشرفته دکترین مذاکره برای مدیران #مازیارمیر     سرفصلهای مهم این کارگاه آموزشی کارگاه پیشرفته دکترین مذاکره برای مدیران ستادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی   انواع مذاکره تجاری انواع موضوعی مذاکره انواع روشهای مذاکره […]

کارگاه پیشرفته دکترین مذاکره برای مدیران ستادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

کارگاه پیشرفته دکترین مذاکره برای مدیران ستادی

کارگاه پیشرفته دکترین مذاکره برای مدیران

#مازیارمیر

 

 

سرفصلهای مهم این کارگاه آموزشی

\"کارگاه کارگاه پیشرفته دکترین مذاکره برای مدیران ستادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

 

 • انواع مذاکره تجاری
 • انواع موضوعی مذاکره
 • انواع روشهای مذاکره تجاری
 • مراحل مذاکره
 • مذاکره کلید موفقیت در تجارت
 • اصول حرفهای مذاکرۀ تجاری و زبان بدن
 • اقدامات پیش از شروع مذاکره
 • مذاکرات تجاری و سیاسی
 • ده گام اساسی برای شروع مذاکرۀ اقتصادی موفق
 • موفقیت در یک مذاکرۀ تجاری
 • ابعاد تردیدها و نامعلومها را به طور کامل بیان کنید.
 • با سنجیدن موقعیت، گام بعدی را بردارید.
 • پیگیری قطعیت در مذاکرات سیاسی و تجاری
 • اصول و فنون مذاکره
 • بیست قانون طالیی در مذاکرات حرفهای
 • مذاکره به صورت حرفهای
 • دکترین مذاکرات حرفهای
 • از کم به زیاد و کمکم
 • استراتژی برای همۀ فصول
 • تاکتیکهای مذاکرۀ قدرتمند
 • ترفندحرفهای مذاکرات تجاری قدرتمند
 • تاکتیکهای حرفهای مذاکرۀ قدرتمند
 • اعتمادبهنفس در مذاکره
 • اخالق در مذاکره
 • مهارتهای اخالقی در مذاکره
 • مهارتهای غیراخالقی
 • تأثیرپذیری یا تأثیرگذاری در مذاکره
 • آفتهای مذاکره تجاری
 • قانون ذرهذره
 • مهارت پلسازی
 • اهمیت روانشناسی مذاکره
 • ترفندهای اتمام مذاکره تجاری
 • کنترل خشم در مذاکره
 • ده روش پیتر دراکر برای مذاکرۀ مؤثر (effect negotiation)
 • نکتههـای طالیــی در مدیریــت جلســۀ مذاکــرهای کــه توانســتهایـد مـچ
 • دروغگـو را بگیریـد
 • تفاوت فرهنگها در مذاکره
 • فواید تنظیم صورت جلسه پیش از مذاکره
 • مذاکرۀ میرزا تقیخان امیرکبیر، مردی برای تمام فصول
 • مهارت نه گفتن و اظهار عدم تمایل در مذاکره تجاری
 • چند جملۀ کلیدی
 • نظریۀ ناهنجاری ادراکی
 • هنر گوش دادن فعال
 • موقعیتهای سخت
 • مذاکره با افراد سرسخت
 • وادارکردن طرف به بازی و حرکت
 • اعتماد راهی است به سوی تباهی
 • جنگ روانی
 • روشهای فشار روی مواضع
 • گزینههای جانبی خود را در مذاکرات مشخص نمایید
 • خود را گیر نیندازید
 • در مذاکرات، به حاشیه بروید
 • خودداری از تالفی کردن در مذاکرات
 • بایدهای یک مذاکره تجاری
 • نبایدهای مذاکره تجاری
 • تاکتیکهای حرفهای مذاکرۀ موفق
 • اقدامات پس از پایان یک مذاکرۀ حرفهای
 • آینه وار عمل کردن یا تکنیک آینهای تکنیک حرفهایها
 • در مذاکره سعی کنید رفتارتان آینهای باشد
 • چگونگی آرام کردن فرد مبتال به اسکیزوفرنی در مذاکره
 • همه در حال گوش دادن به صدای درون ذهنشان هستند.
 • هرگز و تحت هی  شرایطی در مذاکره عجله نکنید
 • مذاکره و رابطۀ آن با صدا
 • چگونه در هر مذاکرهای برچسب بزنیم
 • احساسات را مدیریت کنید
 • همدلی روشی در مذاکره
 • در مذاکره از روش ممیزی اتهام، سود ببرید
 • در هر مذاکرهای مراقب بله باشید، استاد نه شوید
 • یادتان باشد که نه، آغازگر مذاکره است
 • یادتان باشد که همیشه نه، محافظ در مذاکره است اما چرا
 • دو کلمۀ متحولکننده مذاکره را در دستور کار هر مذاکرهای قرار دهید
 • کاری کنید بگوید درست است و سپس خالصهسازی کنید
 • واقعیت آنها را دستکاری کنید
 • مهلت زمانی، زمان را متحد خودتان کنید
 • واقعیتِ آنها را دستکاری کنید
 • چگونه برای دستمزد بیشتر مذاکره کنید
 • مذاکرهکنندگان تحلیلگر
 • مذاکرهکنندگان سازشگر
 • مذاکرهکنندگان مدعی
 • چانهزنی آکرمن
 • در هر مذاکره قوی سیاه را پیدا کنید.
 • استراتژی بهتر برای توافق در مذاکره
 • اهمیت دانستن ناحیه ZOPA در چیست؟
 • تلههای رسیدن به توافق و…………………

 

\"\"

دزدان دریایی بجای نیروی دریایی

1- معرفی برترین اپلیکیشن های کتابخوان جهان و ایران

2-معرفی بهترین پادکست‌‌های ایرانی نوشته مازیار میر

3-معرفی بهترین کتابها برای افرادی که می خواهند بهترین خود باشند

4-معرفی کتاب شیوه‌های رهبری برای نسل جدید به روایت مازیار میر

5-معرفی کتاب های برتر روانشناسی

6-بهترین کتابهای مذاکره برای استادی در مذاکره

7-راه مطالعه صحیح و اصولی نوشته دکتر مازیار میر

8-اعتبار سنجی مذاکره کنندگان نوشته دکتر مازیار میر

9-نمونه چک لیست های پیش از یک مذاکره حرفه ای

10-اقدامات پیش از یک مذاکره حرفه ای

11 -سرتیپ خلبان شهید فریدون ذوالفقاری نابغه ای برای تمام فصول

12-کارگاه بازاریابی و فروش و تبلیغات تاپ گان فروش ایران

13- نکات کلیدی برای شروع حرفه ای

14-مذاکره با رویکرد دفاع در عمق استراتژی پیشرفته برای امیران نسل جدید

15-مذاکره با رویکرد دفاع در عمق استراتژی پیشرفته برای امیران نسل جدید

 

 

 

 

خلاصه کتاب مجمع الجزایر گولاگ نوشته الکساندر سولژنستین

 

پیوسته وقتی که  حتی کمی پول دارم، تعدادی کتاب می خرم؛ بعد اگر چیزی باقی مانده باشد، غذا و لباس می خرم

و همیشه خانه ام  را با انبوهی از کتاب ها، در همه جا و همه گوشه ها پر کرده ام و این دقیقا همان چیزی است که در مورد کتاب وجود دارد. کتابها به

 

شما این اجازه را  می دهند که بدون حتی جابجا شدن و حرکت دادن پاها اقیانوسها را در نوردید و….

 

خلاصه کتابخلاصه کتاب استراتژیک هنر جنگ اثر سان تزو

Views: 3

برچسب‌ها:, , , , , ,