مرداد ۱۳, ۱۴۰۲
4 بازدید

      متن کامل آهنگ Hello از Adele Hello, it’s me سلام این منم I was wondering if after all these years من در تعجبم که بعد از این همه سال You’d like to meet, to go over دوست داری منو ملاقات کنی همه چیز رو Everything به یاد بیاری They say that time’s […]

 

 

 

متن کامل آهنگ

Hello از Adele

Hello, it’s me
سلام این منم
I was wondering if after all these years
من در تعجبم که بعد از این همه سال
You’d like to meet, to go over
دوست داری منو ملاقات کنی همه چیز رو
Everything
به یاد بیاری
They say that time’s supposed to heal ya
اونا میگن که زمان باید تو رو خوب کنه
But I ain’t done much healing
ولی من اونقدرا هم خوب نشدم
?Hello, can you hear me
سلام صدا منو میشنوی؟
I’m in California dreaming about who we used to be
من در رویاهای کالیفورنیایی خودم هستم کسی که باید میبودم
When we were younger and free
وقتی ما جوون تر و آزاد بودیم
I’ve forgotten how it felt before the world fell at our feet
فراموش کردم قبلا دنیا زیر پای ما چه حسی داشت
[Pre-Chorus 1]
There’s such a difference between us
خیلی تفاوت بین ما هست
And a million miles
بیش از یک میلیون مایل (منظورش اینه تفاوتشون با هم بیشتر از یک میلیون مایل هست)
[Chorus]
Hello from the other side
از طرفی دیگر سلام (اینجا منظور ادل اینه که با تلفون خونه بهش زنگ زده)
I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم
I’m sorry, for everything that I’ve done
من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم
But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی
Hello from the outside
سلامی از بیرون (اینجا منظور ادل اینه که با تلفون بیرون بهش زنگ زده)
At least I can say that I’ve tried to tell you
حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم
I’m sorry, for breaking your heart
من متاسفم برای شکستن قلب تو
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی
[Verse 2]
?Hello, how are you
سلام حالت چطوره؟
It’s so typical of me to talk about myself
این یک چیز معمولی هست که درباره خودم صحبت کنم
I’m sorry, I hope that you’re well
من متاسفم امیدوارم که حالت خوب باشه
Did you ever make it out of that town
آیا تو تا حالا از اون شهر رفتی
?Where nothing ever happened
جایی که هیچ اتفاقی نیوفتاد
[Pre-Chorus 2]
It’s no secret
این یک راز نیست
That the both of us are running out of time
چون زمان هر دومون داره تموم میشه
[Chorus]
Hello from the other side
از طرفی دیگر سلام
I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم
I’m sorry, for everything that I’ve done
من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم
But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی
Hello from the outside
سلامی از بیرون
At least I can say that I’ve tried to tell you
حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم
I’m sorry, for breaking your heart
من متاسفم برای شکستن قلب تو
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی
[Bridge]
Ooooohh, anymore
اوه نه دیگه
Ooooohh, anymore
اوه نه دیگه
Ooooohh, anymore
اوه نه دیگه
Anymore
نه دیگه
[Chorus]
Hello from the other side
از طرفی دیگر سلام
I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم
I’m sorry, for everything that I’ve done
من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم
But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی

Hello from the outside
سلامی از بیرون
At least I can say that I’ve tried to tell you
حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم
I’m sorry, for breaking your heart
من متاسفم برای شکستن قلب تو
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی

 • سلام من هستم
  میخواستم بدونم آیا بعد از این همه سال دوست دارید ملاقات کنید؟
  برای مرور همه چیز
  آنها می گویند زمان قرار است شما را شفا دهد
  اما من زیاد شفا ندادم

  سلام ، صدای من را می شنوی؟
  من در کالیفرنیا خواب می بینم که قبلاً چه کسی بودیم
  وقتی جوانتر و آزاد بودیم
  من فراموش کرده ام قبل از اینکه دنیا به پای ما بیفتد چه حسی داشت

  اینقدر تفاوت بین ما وجود دارد
  و یک میلیون مایل

  سلام از طرف دیگر
  حتما هزار بار زنگ زدم
  تا به شما بگویم متاسفم
  برای همه کارهایی که انجام داده ام
  اما وقتی بهت زنگ میزنم هیچوقت
  به نظر می رسد خانه است

  سلام از بیرون
  حداقل می توانم بگویم که امتحان کرده ام
  تا به شما بگویم متاسفم
  بخاطر شکستن دلت
  اما مهم نیست ، واضح است
  دیگر شما را جدا نمی کند

  سلام حال شما چطور؟
  خیلی معمولی است که درباره خودم صحبت کنم ، متاسفم
  امیدوارم که خوب باشید
  آیا تا به حال از آن شهر خارج شده اید
  جایی که هیچ وقت هیچ اتفاقی نیفتاده؟

  هیچ رازی نیست
  که هر دوی ما
  زمانشان تمام می شود

  بنابراین سلام از طرف دیگر (طرف دیگر)
  من باید هزار بار (هزار بار) تماس گرفته باشم
  تا به شما بگویم متاسفم
  برای همه کارهایی که انجام داده ام
  اما وقتی بهت زنگ میزنم هیچوقت
  به نظر می رسد خانه است

  سلام از بیرون (بیرون)
  حداقل می توانم بگویم که امتحان کرده ام (سعی کرده ام)
  تا به شما بگویم متاسفم
  بخاطر شکستن دلت
  اما مهم نیست ، واضح است
  دیگر شما را جدا نمی کند

  اوووووه ، دیگه
  اوووووه ، دیگه
  اوووووه ، دیگه
  دیگر

  سلام از طرف دیگر (طرف دیگر)
  من باید هزار بار (هزار بار) تماس گرفته باشم
  تا به شما بگویم متاسفم
  برای همه کارهایی که انجام داده ام
  اما وقتی بهت زنگ میزنم هیچوقت
  به نظر می رسد خانه است

  سلام از بیرون (بیرون)
  حداقل می توانم بگویم که امتحان کرده ام (سعی کرده ام)
  تا به شما بگویم متاسفم
  بخاطر شکستن دلت
  اما مهم نیست ، واضح است
  دیگر شما را جدا نمی کندنویسنده/نویسندگان: ادل لوری بلو ادکینز ، گرگوری آلن کورستین
  ناشر: Sony/ATV Music Publishing LLC ، گروه انتشارات Universal Music
  اشعار مجاز و ارائه شده توسط LyricFind

Views: 5