مدیریت مذاکرات بین المللی انتقال فناوری

خرداد ۲۳, ۱۴۰۳
567 بازدید

مدیریت مذاکرات بین المللی انتقال فناوری مدیریت مذاکرات بین المللی مدیریت مذاکرات بین الملل انتقال فناوری بین المللی (ITT) یک موضوع مهم در مدیریت وتوسعه و بهبود فناوری های نوین است. بیشتر آنچه در مورد ITT می دانیم، مبادله دانش فنی خاص شرکت بین یک انتقال دهنده فناوری و یک انتقال گیرنده در کشورهای مختلف، […]

مدیریت مذاکرات بین المللی انتقال فناوری

انتقال فناوری بین المللی (ITT) یک موضوع مهم در مدیریت وتوسعه و بهبود فناوری های نوین است. بیشتر آنچه در مورد ITT می دانیم،

مبادله دانش فنی خاص شرکت بین یک انتقال دهنده فناوری و یک انتقال گیرنده در کشورهای مختلف، در شرایط کلی اقتصادی مطرح شده

است. سلسله اموزش ها و مطالعات در این عرصه تلاش دارد تا مذاکره ITT را از دیدگاه تبادلات اجتماعی و حتی سیاسی ، با اشاره ویژه به

مذاکره ITT بین شرکت‌های ایالات متحده و چین، بررسی کند.

این رویکرد برای داده‌های حاصل از دو مطالعه موردی مذاکره ITT بین شرکت‌های آمریکایی و چینی اعمال می‌شود. مبادلات ITT

درگیر از نظر پاداش در رابطه با هزینه ها (هر دو از نظر مزیت یا مضرات استراتژیک و تاکتیکی)، داشتن قدرت برای انجام امور، انتظارات در

مقابل پیامدها، و تعارض تجزیه و تحلیل می شوند. نتایج نشان می‌دهد که عوامل اجتماعی و فرهنگی، در ارتباط با عوامل اقتصادی، بر نتیجه

نهایی یک مذاکره ITT تأثیر می‌گذارند.

این مقاله پیشنهاد می‌کند که کاربرد تئوری تبادل اجتماعی باید شرکت‌کنندگان در یک ITT را قادر سازد تا درک بهتری از آنچه اتفاق می‌افتد و

چرایی آن را به دست آورند و در نتیجه فرآیند مذاکره ITT را بهتر مدیریت کنند.

Views: 466

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,