Oprah_Winfrey اپرا گِیل وینفری

Oprah_Winfrey اپرا گِیل وینفری
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۳
25 بازدید

اپرا گِیل وینفری را وینفری در ۲۹ ژانویه ۱۹۵۴ درمی سی سی پی، از مادری نوجوان به دنیا آمد. مادرش ورنیتا لی ۱۸ ساله خدمتکار بود. پدرش ورنن وینفری ۲۰ ساله در ارتش خدمت می‌کرد. تا ۶ سالگی نزد مادربزرگش در روستایی در می‌سی‌سی‌پی زندگی کرد. با کمک مادربزرگ توانست در کودکی خواندن و نوشتن […]

اپرا گِیل وینفری

را وینفری در ۲۹ ژانویه ۱۹۵۴ درمی سی سی پی، از مادری نوجوان به دنیا آمد. مادرش ورنیتا لی ۱۸ ساله خدمتکار بود. پدرش ورنن وینفری ۲۰ ساله در ارتش خدمت می‌کرد. تا ۶ سالگی نزد مادربزرگش در روستایی در می‌سی‌سی‌پی زندگی کرد. با کمک مادربزرگ توانست در کودکی خواندن و نوشتن را بیاموزد او در ۳ سالگی انجیل و سرودهای مذهبی در کلیسا را از حفظ می‌خواند.

۶ تا ۱۲ سالگی را با مادرش در میلواکی گذراند. ۹ ساله بود که مردی از اقوام به او تجاوز کرد و مدتی بعد هم مورد تعدی….. دوست مادر و اقوام دیگر قرار گرفت. هر چند از درون رنج می‌برد اما هرگر این مسائل را باکسی در میان نگذاشت. مادرش تصمیم داشت او را به کانون اصلاح و تربیت بفرستد، ولی شانس با اوپرا یار نبود و ظرفیت مدرسه تکمیل بود. دیگر راهی نبود جز اینکه با پدرش زندگی کند. به همین دلیل در سال ۱۹۷۱ نزد پدرش در شهر دیگری رفت.

او در سال ۱۹۶۷ از خانه گریخت. در سال ۱۹۶۸ در پی آزارهای جنسی در ۱۴ سالگی باردار شد ولی بچه خود را از دست داد و پسری مرده به دنیا آورد. مرگ فرزند برای او ضربه سختی بود ولی با خود عهد کرد که زندگی‌اش را تغییر دهد. پدر هم تصمیم گرفت با انضباط و سخت گیری به او کمک کند تا بتواند زندگی‌اش را دگرگون کند. او تحصیلاتش را ادامه داد و پدرش او را تشویق می‌کرد که همیشه بهترین باشد. اوپرا مجبور بود هفته‌ای یک کتاب بخواند و مطلبی درباره آن بنویسد.

در ۱۷ سالگی گزارشگر رادیو نشویل شد. برای اینکه بتواند به کار در رادیو و تلویزیون ادامه دهد، برای تحصیل به دانشگاه رفت و در رشته هنرهای نمایشی و ارتباط کلامی مشغول به تحصیل شد و همزمان، به طور نیمه وقت در رادیو محلی مشغول به کار شدو……

خلاصه خودمونی زندگی اپرا این است  ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻔﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ، ﺩﯾﺪﻩ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﺪ،
ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﮑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﭘﺪﺭ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﺮﺗﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯿﺪ …

ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﭽﮕﯽ ﻣﺎﺩﺭﺗﺎﻥ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻓﻘﯿﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻟﺒﺎﺱ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭﯾﺪ

ﮔﻮﻧﯽ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ، ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺩﺍﺋﻢ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ …

اپرا گِیل وینفری

ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻦ ﮐﻮﺩﮐﯽ، ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﺘﺎﻥ ﻣﺠﺒﻮﺭﺗﺎﻥ ﮐﻨﺪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﺨﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﮐﺘﮏ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﭘﻨﺎﻫﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ …

ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻦ ﻧﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﺍﺋﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؛
ﺩﺍﯾﯽ ﻫﺎ، ﭘﺴﺮ ﺩﺍﯾﯽ ﻫﺎ، ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﻭ ﮐﻼً ﻫﻤﻪ .
ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻦ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺁﻭﺭﯾﺪ،
ﺁﻥ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻣﺮﺩﻩ …

ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﯼ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺧﻮﺍﻫﺮﺗﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻪ ﮐﻮﮐﺎﯾﯿﻦ ﺑﻤﯿﺮﺩ،ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺗﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﯾﺪﺯ …

ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﺗﺎﻥ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻓﻘﯿﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺰﺭﮒ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺲ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺪﮎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺁﯾﺪ، ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﻮﺩ ناگهان شما را به پدر بدهد که  ﯾﮏ ﺍﺭﺗﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮ است ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﭽﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺭﺍ ﯾﺎﺩ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﺩﺍﺋﻢ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻫﺪ……………

ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ، ﺳﯿﺎﻩ ﭘﻮﺳﺖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ،
ﯾﮏ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ – ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ، ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﭼﻬﻞ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﺍﻭﺝ ﻧﮋﺍﺩﭘﺮﺳﺘﯽ ﻭ ﻧﻔﺮﺕ ﺍﺯ ﺳﯿﺎﻩ ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ

اما ناگهان واقعا و با تموم وجود تصمیم میگیرد تصمیمی که زندگی اورا متحول می کند…

ﺍﻻﻥ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯿﺪ !
ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺗﺮﯾﻦ، ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺗﺮﯾﻦ، ﺑﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﺗﺮﯾﻦ، ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩﺭ ﺳﯿﺎﻩ ﭘﻮﺳﺖ !

ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺟﻬﺎﻥ، ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺮﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ، ﻭ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﯾﺰ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ …

ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ، ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﮕﺎﻥ، ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ …

ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﯾﻠﯿﻨﻮﯼ، ﺯﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺩﺭﺱ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ …

ﯾﮏ ﻗﺼﺮ ﺩﺭ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﻔﺪﻩ ﻫﮑﺘﺎﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﺑﻪ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻭﯾﻼﯾﯽ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺩﺭ ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ، ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ، ﮐﺎﺧﯽ ﺩﺭ ﻓﻠﻮﺭﯾﺪﺍ، ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺟﻮﺭﺟﯿﺎ، ﯾﮏ ﭘﯿﺴﺖ ﺍﺳﮑﯽ ﺩﺭ ﮐﻠﻮﺭﺍﺩﻭ، ﭘﻼﮊﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻫﺎﻭﺍﯾﯽ ﻭ …

ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ بسیار زیاد ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﻥ ﺧﻮﺩﺳﺎﺧﺘﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﻬﺮﺕ ﺩﺍﺭﯾﺪ …

ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﯾﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﺍﯼ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﺠﺮﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ملقب به ملکهٔ میزگرد روزها
ﺍﭘﺮﺍ ﻭﯾﻨﻔﺮﯼ ‏( Oprah Winfrey ‏)
در سخت ترین شرایط هم میشه درخشید
سخته ولی میشه.

مطالعات بیشتر:

زبان بدن

 زبان بدن زنان

موفقیت با زبان بدن

 رازهای زبان بدن باراک اوباما

 تحلیل زبان بدن مریسا مایر(Marissa Mayer )

 تحلیل زبان بدن مارک زاکر برگ

 حلیل زبان بدن انریکه ایگلسیاس

تحلیل زبان بدن لارنس آرمسترانگ

اپرا گِیل وینفری

 

Views: 11

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,