شنبه 20 آوریل 2024 - 15:45

کلینیک تخصصی دکتر میر ، راهبردهایی برای آینده

خلاصه از رزومه دکتر مازیار میر

دکتر مازیار میر سالها است که مدرس دوره های متعدد Post DBA می باشد .

را همراه با کارگاه های فروش و بازاریابی در  بنیاد میر و همچنین مدرسه مدیریت و رهبری ایرانیان و کانون مدیریت و

مهندسی ایران و همچنین همکاری با معاونت سرمایه های انسانی ریاست جمهوری و همکاری با سازمان برنامه و

بودجه و مجتمع فنی علوی و آکادمی بین المللی مذاکره و زبان بدن ایران  و سازمان مدیریت صنعتی و  موسسات

اموزش عالی مشهور و معتبر ایران  و همچنین مدرسه کسب و کار مذاکره و زبان بدن ایران و موسسه مطالعات دانش

خاورمیانه  و  موسسه راه کار خدمت و سایر موسسات آموزشی معتبر و حرفه ای مختلف برگزار می کند.

او به عنوان بهترین استاد مذاکره و زبان بدن ایرانی از دانشگاه جنگ قدیمی ترین دانشگاه ایران و همچنین از مدیران

برتر اتحادیه و انجمن بازاریابی برند و فروش اتحادیه اروپا جوایزی دریافت نموده است.

آخرین مطالب

سخنرانی ها

مقالات

آرشیو

گالری عکس

گالری ویدیو