پنج‌شنبه 18 آوریل 2024 - 17:33

آرشیو

رهبری سنتی و یا رهبری پست مدرن مسئله این است

رهبری سنتی و یا رهبری پست مدرن مسئله این است

آوریل 18, 2024

رهبری سنتی و یا رهبری پست مدرن مسئله این است     mazyarmir.com@gmail.com https://www.instagram.com/maziyare_mir رهبری سنتی و پست مدرن قبل از اینکه بخواهیم پیرامون رهبری سخنی بمیان بیاوریم بهتر است به تعریف رهبری بپردازیم رهبری عبارت است از کلیه فرایندها و هنر نفوذ بر زیردستان  آنها به‌صورت داوطلبانه و از روی رغبت تا این افراد […]

آموزش استراتژیهای مدیریت و رهبری پیشرفته 1397

فوریه 8, 2024

آموزش استراتژیهای مدیریت و رهبری پیشرفته ۱۳۹۷ مدیریت یعنی کارها را درست انجام دادن ولی رهبری یعنی کار درست را انجام دادن.Peter Druckerمدیریت چیست؟مدیریت فرآیند به‌کارگیری کارها و اثربخش منابع مادی و انسانی تحت نظام ارزشی پذیرفته شده آن جامعه با عنایت به اصولی چون برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل و […]

راهبردهای تخصصی مدیریت و رهبری پیشرفته 1396

راهبردهای تخصصی مدیریت و رهبری پیشرفته 1396

سپتامبر 3, 2023

راهبردهای تخصصی مدیریت و رهبری پیشرفته 1396 مدیریت یعنی کارها را درست انجام دادن ولی رهبری یعنی کار درست را انجام دادن.Peter Druckerمدیریت چیست؟مدیریت فرآیند به‌کارگیری کارها و اثربخش منابع مادی و انسانی تحت نظام ارزشی پذیرفته شده آن جامعه با عنایت به اصولی چون برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل و […]

کارگاه مبارزه با تخلفات و فساد اداری شهرداری تهران

کارگاه مبارزه با تخلفات و فساد اداری شهرداری تهران

سپتامبر 1, 2023

کارگاه مبارزه با تخلفات و فساد اداری شهرداری تهران کارگاه مبارزه با تخلفات و فساد اداری شهرداری تهران       خلاصه این کارگاه آموزشی :   یک تعریف ساده قانون، تخلف اداری را هرگونه اعمال، رفتار و گفتاری تعریف کرده است که حیثیت و موقعیت اداری کارمند را خدشه دار کند و باعث نقص […]

راهبرهای تخصصی مدیریت و رهبری پیشرفته 1396

جولای 4, 2023

راهبرهای تخصصی مدیریت و رهبری پیشرفته ۱۳۹۶ مدیریت یعنی کارها را درست انجام دادن ولی رهبری یعنی کار درست را انجام دادن.Peter Druckerمدیریت چیست؟مدیریت فرآیند به‌کارگیری کارها و اثربخش منابع مادی و انسانی تحت نظام ارزشی پذیرفته شده آن جامعه با عنایت به اصولی چون برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل و […]