آرشیو

رهبری به شیوه سرالکس فرگوسن

تیر 6, 1403

رهبری رهبری به شیوه سرآلکس فرگوسن این مقاله خلاصه ای است از متن سخنرانی امروز در مشهد مقدس در هتل هما برای مدیران برتر کشور …رهبری به شیوه های مختلفی و از دریچه های مختلفی بررسی و مورد واکاوی قرار می گیرد و افراد زیادی تا کنون این رهبری را مورد تجزیه و تحلیل را […]

مهارت های حرفه ای رهبری اثر گذار در سازمانهای متعالی

مهارت های حرفه ای رهبری اثر گذار در سازمانهای متعالی

خرداد 24, 1403

مهارت های حرفه ای رهبری مهارتهای حرفه ای رهبری اثر گذار در سازمانهای متعالی فرم مشخصات کلی دوره آموزشی دوره جامع اصول سرپرستی و مدیریت در سازمانهای پیشرفته       درک سطحی از افراد خوب بیشتر از سو تفاهم از افرادی که بیمار هستند، ناامید کننده است   عنوان دوره :مهارتهای رهبری اثر گذار […]

زبان بدن برای رهبری موثر قسمت دوم

زبان بدن برای رهبری موثر قسمت دوم

خرداد 24, 1403

زبان بدن برای رهبری موثر قسمت دوم به شخصه و به شدت معتدم که علم زبان بدن یک هزارپایی است که هر پای آن در علم دیگری است مانند روانشناسی رفتار شناسی جامعه شناسی و تاریخ و امار و  …… عدم دانستن هر علم دیگر شانس انحراف از مسیر شمارا زیادتر می نمیاد و بطبع […]

نگرشی نوین بر چابکی  سازمانی

نگرشی نوین بر چابکی سازمانی

خرداد 24, 1403

نگرشی نوین بر چابکی سازمانی نگرشی نوین بر چابکی سازمانی در این مقاله به مبحث نگرشی نوین بر چابکی سازمانی پرداخته شده: سالها است که در کنار مجموعه های مختلف کار آفرین و استارتاپی مشغول تحقیق آموزش و مشاور هستم به شدت معتقدم حلقه مفقوده در موفقیت شرکت‌ها و موسسات دولتی و خصوصی و… عدم […]

رهبری نوین در سازمانهای نوین قسمت چهارم

رهبری نوین در سازمانهای نوین قسمت چهارم

خرداد 12, 1403

رهبری نوین در سازمانهای نوین این مقاله در ادامه مطلب رهبری نوین در سازمانهای نوین قسمت سوم نگارش شده است:   الگوریتمها و فرایند ها در یک سازمان با عملکرد برتر بیان ماموریت، اتخاذ استراتژی همجهت با ماموریت و تبیین ارزشهای محوری شرکت کفایت نمی کند. چرا که فرایند ها نیز باید کارآمد باشند تا بتوان […]

رهبری نوین در سازمانهای نوین قسمت پنجم

رهبری نوین در سازمانهای نوین قسمت پنجم

خرداد 12, 1403

رهبری نوین در سازمانهای نوین قسمت پنجم رهبری نوین در سازمانهای نوین این مقاله درادامه مطلب رهبری نوین در سازمانهای نوین قسمت چهارم نگارش شده است: رهبری نوینرهبری نوین در سازمانهای نویناختصاصات برترین رهبران بزرگ جهانمازیارمیرفرهنگ قوی بطور معنی دار با عملکرد کلی سازمانی مرتبط می شود. ولی زمانی که ارزشهای فرهنگی از انطباق سازمانی با […]

رهبری نوین در سازمانهای نوین قسمت ششم

رهبری نوین در سازمانهای نوین قسمت ششم

خرداد 9, 1403

رهبری نوین در سازمانهای نوین قسمت ششم یک سازمان برتر از طریق ارزشهای آن مدیریت می شود و ارزشهای مشترک همه کارکنان را پیرامون یک محور مشترک همسومی سازد. اعتقاد این سازمانها به مجموعه ارزشهای اتحادی عظیم را در میان آنها بوجود می آورد. کیفی بودن و ایجاد روحیه در کارکنان خط مقدم و پیکره […]

رهبری پیشرفته درسازمانهای نوین قسمت سوم

رهبری پیشرفته درسازمانهای نوین قسمت سوم

خرداد 6, 1403

رهبری نوین در سازمانهای نوین قسمت سوم   این مقاله در ادامه مطلب رهبری نوین در سازمانهای نوین قسمت دوم نگارش شده است:     رهبری نوین در سازمانهای نوین در این سلسله مقالات ما به دیدگاه نوینی پیرامون مدیریت و رهبری خواهیم پرداخت آرزوی ما این است که هرگز به مدیریت و رهبری بعنون یک […]

رهبری پیشرفته درسازمانهای نوین قسمت دوم

رهبری پیشرفته درسازمانهای نوین قسمت دوم

خرداد 5, 1403

رهبری نوین در سازمانهای نوین قسمت دوم   این مقاله در ادامه مطلب رهبری نوین در سازمانهای نوین قسمت اول نگارش شده است:     اختصاصات برترین رهبران بزرگ جهان هفت ویژگی رهبران بزرگ اکثر اوقات، رهبران در مورد ویژگی های رهبری و به کارگیری روزانه آنها فکر می کنند. بهترین کمکی که می توانید به […]

نظارت وکنترل پیشرفته با رویکرد مدیریت ورهبری

نظارت وکنترل پیشرفته با رویکرد مدیریت ورهبری

اردیبهشت 25, 1403

نظارت وکنترل پیشرفته با رویکرد مدیریت ورهبری نظارت وکنترل پیشرفته با رویکرد مدیریت ورهبری این مطالب در همایش تاریخ ۲۱اردیبهشت سال ۱۳۹۰ بعنوان برترین سخنرانی همایش مدیران برتر ایران که با حمایت کانون مدیریت و مهندسی ایران برگزار گردید ارائه شد.کنترل در مدیریت مهمترین فصول مدیریت است و تیلور و فایول بعنوان بزرگان علم مدیریت […]