آداب بهداشت عمومی و تکنیکهای مختلف وابسته

اسفند 17, 1402
17 بازدید

آداب بهداشت عمومی   بهداشت و نظافت محیط ( اصول بهداشت  محیط بیمارستان) واحد بهداشت بیمارستان میلاد کاشان محیط در بیمارستان نقش مهمی در  ایجاد عفونت های بیمارستان مرتبط بازی می کند. محیط بیمارستان شامل اجز ا زیادی می باشد. بسیاری از این اجزاء تاثیر مستقیم در عفونت های بیمارستان دارند که شامل طراحی بخش […]

آداب بهداشت عمومی

 

  • بهداشت و نظافت محیط ( اصول بهداشت
  •  محیط بیمارستان) واحد بهداشت بیمارستان میلاد کاشان
  • محیط در بیمارستان نقش مهمی در
  •  ایجاد عفونت های بیمارستان مرتبط بازی می کند. محیط بیمارستان شامل اجز ا زیادی می باشد. بسیاری از این اجزاء تاثیر مستقیم در عفونت های بیمارستان دارند که شامل طراحی بخش ها و تسهیلات اتاق عمل، کیفیت هوا، تامین آب، غذا، مواد زائد و رختشویخانه می باشد. برخی فعالیت های خدماتی ( نظیر جارو کردن ، استفاده از تی ( زمین شوی )یا پارچه خشک یا تکان دادن ملحفه ) می تواند ذرات را به صورت آئروسل درآورده که ممکن است حاوی میکروارگانیسم باشند. بنابراین تی یا زمین شوی مرطوب ترجیح داده می شود.
  • تعداد ارگانیسم های موجود در
  •  هوای اتاق به تعداد افراد ساکن در اتاق مقدار فعالیت آنها و جبران تبادل هوا بستگی دارد. تمیز کردن و ضد عفونی کردن نواحی و مناطقی که بیماران حضور دارند و بستری اند باید در سکوت کامل و بدون سر و صدا و ایجاد مزاحمت باشد. انجام کار در سکوت کامل با حداقل مزاحمت انجام شده و پرسنل خدمات ملزم به ادای احترام به بیماران هستند ولی نباید با آنها صحبت و گفتگو کنند. فهرست تعداد دفعات تمیز کاری نواحی و مناطق مختلف بیمارستان برای مثال تعداد دفعات تی کشیدن کف اتاق ها و راهروها در روز و یا دفعات تمیز کردن در و پنجره ها در هفته در داخل تی شو ها نصب شود. کارکنان هر واحد موظف به نظافت همان واحد هستند. نقل و انتقال، بازآرایی اسباب و اثاثیه و وسایل سنگین در بیمارستان بدون سر و صدا و ایجاد مزاحمت انجام شود.
  • تمام مواد ضد عفونی و پاکیزه
  • کننده باید به طور صحیح علامت گذاری شده ونام محصول و چگونگی استفاده از آن بر روی برچسب درج گردد. اتاق های تی شو باید کاملاً تمیز و دارای نظم و ترتیب قابل مشاهده باشند برس، تی، سطل های تی شو، جاروهای دسته بلند و کوتاه و سایر لوازم مورد نیاز خدمات باید همیشه تمیز بوده و عاری ازهرگونه آلودگی باشند کف تمامی اتاق ها، راهرو های اصلی و فرعی، سرویس های بهداشتی، آسانسورها، تی شوها و راه پله هابه گونه ای تمیز شوند که جرم یا آلودگی در گوشه و کنار آنها مشاهده نشود. تمام تجهیزات و سطوح محیطی ساختمان تمیز شده و پاکیزگی آنها مشخص باشد. هنگام نظافت لباس ها تمیز و سر و وضع مناسب باشد
  • هر یک از پرسنل خدمات باید ۲ جفت
  •  دستکش داشته باشند یک جفت برای نظافت وسایل و مکان هایی که آلودگی بیشتر دارند مانند سرویس های بهداشتی، دیوارها و یک جفت برای نظافت وسایلی که آلودگی کمتری دارند مانندیخچال ها، لاکرها، کمد ها و نظافت را از وسایلی که آلودگی کمتری دارند مثال یخچال شروع و با آلوده ترین قسمت ها مانند سرویس های بهداشتی به اتمام رسانیده و در آخر از بالای اتاق تی کشیده و از اتاق خارج شوند. در ابتدای شیفت کاری نظافت روتین شامل نظافت سرویس های بهداشتی، لاکرها، کمد ها، یخچال ها، سطل های زباله و تی کشیدن را انجام داده و در ساعات آخر در هر روز یک اتاق نظافت کلی شامل نظافت دیوارها از زیر سقف، تلویزیون، در، شیشه و پنچره، صندلی همراه، تخت بیمار، سرویس های بهداشتی از زیر سقف و جرم گیری قسمت هایی که با شست شوی روزانه تمیز و براق نمی شوند،
  • شستشوی لاکرها و کمدهای کنار تخت
  •  ها در داخل سرویس بهداشتی انجام شود. لازم به ذکراست رعایت حفاظت فردی پوشیدن پیشبند ودستکش و چکمه ,ماسک رعایت شود در این صورت تمام قسمتهای بخش در طول یک ماه واشینگ شده و همیشه تمیز هستند. کف اتاق ها باید با آب و پودر شوینده شسته شده و هفته ای یک بار و به محض مشاهده آلودگی با محلول های آب ژاول یا پرکلرین ضد عفونی شوند. قبل از ضد عفونی حتماً باید کف بخش ها با آب و مواد شوینده تمیز شده باشند. محلول آب و مواد ضد عفونی کننده باید تمیز و شفاف باشند و به محض کدر شدن باید تعویض شود. اتاق های ایزوله باید جداگانه نظافت و ضد عفونی شوند و محلول های استفاده شده در اتاق های ایزوله نباید برای قسمت های دیگر بخش استفاده شود
  • بعد از اتمام نظافت روزانه و یا ضد
  • عفونی حتماً تی شوها و تی ها شسته شده و در مکان مناسبی برای خشک شدن نگهداری شوند. • تی های آلوده به خون یا مخاط را به هیچ عنوان داخل تی شو فرو نبرید. در این مواقع تی راداخل تی شوی ثابت گذاشته ابتدا با آب و سپس با مواد ضد عفونی کننده مانند آب ژاول، وایتکس پرکلرین و یا مواد ضدعفونی کننده دیگر تمیز کرده و بعد از آب گیری کف را با آن تمیز یا ضد عفونی کنید. • بعد از اتمام نظافت یا ضد عفونی هر قسمت یکبار تی را با محلول مواد شوینده یا ضد عفونی کننده آغشته نموده با این کارهمیشه گوشه های دیوار تمیز خواهد بود. • حتی الامکان از تماس تی با وسایل داخل اتاق خودداری کنید. برای این کار ابتدا وسایل قابل حمل یا چرخدار خود را به یکسمت اتاق برده ، کف را تمیز یا ضد عفونی کرده و آنها را در جای خود قرار دهید.
  • پاشیده شدن خون و مواد آلوده بدن در محیط
  • • دلیل احتمال آلودگی به دنبال ریخته شدن موادی مانند ادرار یا غذا ، پاک کردن آن محل با آب و یک ماده دترجنت معمولا کافی است ولی اگر ترشحات ، حاوی ارگانیسم های بالقوه خطرناک باشند باید از یک ماده گند زدا استفاده کرد. • برای پاک کردن ترشحاتی که از آلودگی آنها مطمئن هستیم باید همیشه دستکش یک بار مصرف پوشید و اگر خطر آلودگی لباس نیز وجود دارد بایستی از آپرون پلاستیکی ( یک بار مصرف ) استفاده گردد .
  • توصیه می شود که: 
  • -۱ دستکش و در صورت لزوم سایر محافظ ها پوشیده شود. -۲ خون ومواد آلوده با حوله یک بار مصرف جمع آوری و پاک شود .(حوله یک بار مصرف به دستمال کاغذی و یا ساخته شده از الیاف پنبه گفته می شود که فقط یک بار مورد استفاده قرار گرفته و سپس همانند دیگر زباله ها از بین می رود) -۳ محل مورد نظر با آب و دترجنت (صابون ) شسته شود. -۴ با محلول هیپوکلریت سدیم ( آب ژاول خانگی ، وایتکس ) گندزدایی شود . اگر سطح آلوده شده صاف باشد از رقت% ۱(۱۰۰۰۰ کلر قابل دسترس دارد) و در صورت داشتن خلل و فرج از رقت ۱۰%( ۱۰۰۰ PPM کلر قابل دسترس دارد) ماده گندزدا استفاده می شود
  • در صورتی که مقدار زیاد خون یا
  • مایعات آلوده به خون در محیط ریخته شده ) بیشتر از ۳۰ سی سی ( یا اگر خون و سایر مایعات ، محتوی شیشه شکسته با اشیا ء نوک تیز باشند باید : -۱ حوله یک بار مصرف روی آن پهن نمود و موضع را پوشاند . -۲ روی آن محلول هیپوکلیریت سدیم با رقت ۱۰ % ریخت و حداقل ۱۰ دقیقه صبر کرد -۳ با حوله یک بار مصرف آن را جمع کرد. -۴ با آب و دترجنت محل را پاک و تمیز نمود . -۵ با محلول هیپوکلریت سدیم ( آب ژاول ) گندزدایی انجام شود(مانند شرح قبلی)
  • سایر سطوح : 
  • • روی کمدها باید روزانه با یک محلول دترجنت تازه تهیه شده و دستمال یک بار مصرف پا ک شود . در صورت لزوم بایستی سایر اثاثیه نیز به همین روش پاک شوند . قفسه ها و طاقچه ها باید به طور مرتب بادستمال مرطوب گردگیری واگرگردوخاک روی ان تجمع می یابد مدت زمان نظافت نزدیکتر شود. • توجه: نیازی به گندزدایی این سطوح نمی باشد مگر اینکه با مایعات عفونی بدن و سایر مواد بالقوه عفونی آلوده شده باشند.
  • سینکهاومحلشستندستها :
  •  • محل شستشوی دستها بایستی حداقل بصورت روزانه توسط پرسنل خدمات تمیز گردد. استفاده از مواد دترجنت برای نظافت روتین کافیست ضمناًدر هنگام شستشو کلیه شیر آلات و اتصالات نیز بایستی شستشو شود( طبق بررسی های انجام شده محل خروج آب از شیر بیشترین آلودگی را نسبت به سودومونا داشته) • در مواردی که بیمار عفونی یا مبتلا به ارگانیسم های مقاوم و یا ارگانیسم های مشکل زا باشد، بایستی از ماده ضدعفونی کننده استفاده شود ، ماده ضد عفونی مناسب همان هیپوکلریت سدیم ۵/. % می باشد. • در مواردی که احتمال آسیب رساندن به سطوح در اثر استفاده از هیپوکلریت سدیم وجود دارددر سینگ های مخصوص شستشوی دست نباید سوراخ آنها با درپوش بسته شوند.
  • حمام :
  •  • از حمام جهت مقاصد بهداشتی ) بیماران ،پرسنل (یا مقاصد خاص شتستشو ) مثل : سوختگیها، بیماریهای پوست، بازتوانی و فیزیوتراپی در استخرهای شنا وسنگ شکن) استفاده میگردد. • عاملاصلیعفونتدرحمامها،پسودوموناسآئروجینوزاوپاتوژنها)لژیونلاو عفونتهایانگلیعفونتهایقارچیمی با شدبرای پاک کردن به طور روزانه ، استفاده از یک ماده دترجنت کافی است . بعدازاستحمام بیماران عفونی یا قبل از استحمام بیمارانی که زخم باز دارند باید حمام را گندزدایی نمود که برای این کار ازترکیبات کلر دار که خاصیت خورندگی نداشته باشدمی توان استفاده نمود. • می توان از یک برس نایلونی ( که سریعا خشک شود ( برای پاک کردن حمام استفاده کرد . از زمین شوی پنبه ای جاذب ( تی ( یا برس هاس مویی و کرکی نباید استفاده کرد. • بعد از استحمام بیماران عفونی یا قبل ا استحمام بیمارانی که زخم باز دارند ،باید حمام را گندزدایی کرد . • برایاینکارازترکیباتکلردارمیتواناستفادهنمود.
  • دستورالعمل شستشوی پرده ها : 
  • • شستشوی پرده های هر بخش بر حسب نوع آن متفاوت است . شستشوی پرده های پارچه ای معمولاً هر سه ماه یکبار با آب دت رجنت کافی است و شستشوی پرده های کرکره هر دو هفته یکبار با یک دستمال محتوی دترجنت گرد و غبار آن برطرف شود و هر سه ماه یکبار بطور کامل با آب و دترجنت شسته شود و سپس نصب شوند. • درصورتآلودهشدنپردههاباترشحاتعفونیبیمارانبایدگندزدایینیزانجامگیرد
  • نظافت یخچال:
  • • یخچالها باید بصورت هفتگی تمیز شوند و باید دقت شود از گذاشتن پلاستیک سیاه داخل یخچال خودداری شود .
  • • پارچه مورد استفاده جهت نظافت یخچال باید از وسایل نظافت سایر قسمتها مجزا باشد.
  • نظافت قابعکسها و تلویزیون
  • • با دستمال مرطوب به صورت هفتگی گردگیری شود. • دستورالعملشستشویسطلهایزباله • در پایان هر شیفت کاری که زباله ها تخلیه می شود بایستی سطلهای زباله با آب داغ و دترجنت ( مواد پاک کننده ) شستشو شود و به صورت وارونه نگهداری شود تا خشک شود و سپس کیسه زباله جدید با رنگ مناسب کشیده شود.
  • دستورالعمل استفاده از صابون مایع :
  • • در صورتی که هنگام استفاده از صابون مایع اطراف ظرف دستشویی آلوده به قطرات صابون گردید ، صابون های اضافی پاک گردد. • باید روزانه تمیز و پس از اتمام صابون موجود در ظرف صابون مایع، از پرکردن مجدد آن خودداری کرده و حتماً پس از شستشو و خشک کردن ظرف، اقدام به پر کردن آن نمائید باقی ماندن آلودگی ها در اطراف ظرف مزبور و یا پر کردن مجدد آن، بدون شستشو و خشک نمودن، باعث رشد باکتری های بیمارستانی در صابون مایع می شود.
  • دستورالعمل استفاده از تی ها
  •  • وسایل مربوط به نظافت از قبیل سطل ها، نخ تی باید بصورت خشک و در محل مناسب نگهداری شود . تی ها باید همیشه آویزان باشند و در صورت امکان در هوای آزاد نگهداری شوند. • خشک نمودن وسایل تمیز کننده زمین لازم بوده زیرا براحتی با باسیل های گرم منفی آلوده می شوند و آلودگی بصورت موقت به سطح زمین منتقل می شود. • بهتر است در هر بخش تی ها با سه نوع رنگ دسته مشخص می شوند : -۱ سفید ( اتاقهای پرسنل ۲- ( سبز یا آبی ) اتاقهای بیماران و راهرو ) -۳ زرد ) اتاق ایزوله ( • نختیهر ۱۵ روزیکباربایدتعویضشوند
  • شستشوی روزانه با دستگاه سیار
  •  • یک مخزن را با آب و پودر شوینده و مخزن دیگر را با آب تمیز پر کنید سپس تی کثیف را داخل مخزن آب تمیز فروبرده، آب گیری کرده و بعد مجدداً داخل مخزن آب و مواد شوینده فرو برده ، آبگیری نموده و کف را تمیز کنید.
  • ضد عفونی کف با استفاده از تی شوی
  • سیار • ضد عفونی کف بخش ها روزانه یک بار و یا به محض مشاهده آلودگی و بعد از نظافت روزانه • ( شستشوی کف با آب وپودر شوینده ) انجام می شود. • روش کار : یک مخزن را با آب و مواد ضد عفونی و مخزن دیگر را با آب تمیز پر کنید. تی تمیز را داخل محلول ضد عفونی کننده فرو برده ، آبگیری نموده و نیمی از کف اتاق را تمیز کنید ۰ سپس تی کثیف را داخل مخزن آب تمیزفروبرده ، آبگیری کرده و داخل مخزن حاوی محلول ضد عفونی کننده فرو برده ، آبگیری نموده و نیم دیگر کف اتاق راتمیز کنید. • وسایلی از قبیل سطل ها و نخ تی باید بصورت خشک و در محل مناسب نگهداری شود ۰ تی ها باید همیشه آویزان باشند. • و در صورت امکان در هوای آزاد نگهداری شوند ۰خشک نمودن وسایل تمیز کننده زمین لازم بوده زیرا به راحتی با باسیل های گرم منفی آلوده می شوند ولی این آلودگی بصورت موقت به سطح زمین منتقل شده و مشکل جدی ایجاد نمی کند. • نخ تی هر ۱۵ روز یکبار باید تعویض شوند ۰سطوح کف زمین بصورت مارپبچی تی کشی شود.
  • نظافت انبار:انبارها باید هر هفته
  •  با دستمال مرطوب گردگیری شود و از گذاشتن کارتن در انبار جداً خودداری شود. • نظافت تلفن: در پایان هر روز با الکل ۷۰ % ضد عفونی شود. • نظافت ماشین های شیو : معمولاً از نوع یکبار مصرف هستند ولی هنگام استفاده از دستگاه ماشین موزر پس از جداکردن قطعات آن و تمیز کردن موهای آن با اسپری سولارسیت ضد عفونی شود. • نظافت ترالی پانسمان و دارو : قبل از انجام کار و پایان هر شیفت کاری بایستی روی ترالی با الکل ۷۰ % ضد عفونیشود و اگر آلودگی روی ترالی باشد ابتدا آن را پاک کرده و سپس با الکل ضد عفونی شود. دقت شود پایه و چرخ های ترالی باید روزانه با دستمال جداگانه تمیز شود.
  • لوله تراشه از نوع یکبار مصرف باشد.
  • • فیلترها از نوع یکبار مصرف باشد و بعد از گذشت مدت زمان مصرف آن تعویض گردند.
  • نظافت دستگاه فشار سنج و گوشی • گوشی فشارسنج باید با الکل ۷۰ % ضدعفونی شود. کاف دستگاه فشارسنج در صورت آلودگی باید خارج و شسته شود.
  • مراحل شستشوی ست ها • هنگام انجام کار حتمأ از وسایل حفاظتی ( دستکش دو لایه کارگری ، عینک محافظ چشم ، چکمه ساقه بلند ، گان و روی آن پیشبند ضدآب قابل شستشو و ماسک استفاده شود و روند کار به صورت زیر:
  • ۱- وسایل ابتدا با آب سرد و برس کاملأ تمیز شوند.
  • ۲- سپس با آب و مایع صابون به خوبی شسته شوند و مجددأ به خوبی آبکشی شوند.
  • ۳-پس از آن در محلول ضدعفونی کننده به مدت۱۵-۲۰ دقیقه غوطه ور شوند و سپس کاملأ آبکشی شوند
  • ۴- پس از آخرین آبکشی جهت آبگیری
  •  داخل سبدهای فلزی قرار داده شوند.
  • ۵- پس از خشک شدن کامل داخل سبدهای مخصوص تحویل استریلیزاسیون مرکزی شوند.
  • ۶- ست های پانسمان و سایر وسایل استریل بخش دارای تاریخ باشند و دقت شود که ست ها و وسایل استریلی که درکاغذ گراف قرار دارند ۴۸-۷۲ساعت و ست ها و ، وسایل پاک شده در پارچه های دو لایه۷-۱۰روز قابل استفاده می باشند در صورت عدم استفاده و سر رسیدن تاریخ انقضاء لطفأ جهت استریل سازیمرکز CSRمجدد به فرستاده شود.

کاربرد مواد گندزد و ضد عفونی کننده ۱- بهداشت محیط بیمارستان و مراکز درمانی ابزارآلاتجراحیودیگر وسایلوملزومات مورداستفاده دراقدامات بهداشتیـدرمانیوآمادهسازیمجدد اینابزارآلاتوتجهیزات ، گندزدایی سطوح ، ضدعفونی دست جراحان و … ۲- گندزدایی آب آشامیدنی و استخر های شنا : استفاده از کلر و ترکیبات کلره ، ازن و …. در گندزدایی آب آشامیدنی ۳- گندزدایی سبزی و میوجات در منازل : استفاده از ترکیبات کلره ، یون نقره و … ۴- استفاده از گندزداهها در دیگر اماکن عمومی و …….

  1. تعاریف کلیدی پاکسازی یا تمیز کردن cleaning زدودنتمام مواد خارجیازروی اشیاء که بطور معمولبصورت فیزیکیوبا استفاده ازآب ، صابونمایع ، دترجنتیامحصولات آنزیمی انجام میشود. گندزدایی Disinfection حذف تعداد زیاد یا همهمیکروارگانیسم های پاتوژنیکه بر روی اشیاءبیجانوجوددارندبجزاسپور باکتریها سترون سازی Strilization حذف یا نابودی کامل تمام انواع میکروبهامنجملهاسپور باکتریها ماده گندزدا Disinfectant ترکیباتیکهبرایسطوح و اشیاءبیجانبکار رفته ومنجربه گندزدائی می شوند.
  1. ماده ضدعفونی کننده
  2.  ماده بکار رفته ومنجر به کاهش میکروارگانیسمهای موجودزمینهای میشود. آنتی سپتیک Antiseptic ماده ای که بازدارنده فعالیت ارگانیسم هااز روی بافت های زنده است. ژرمی سید ترکیباتی که هم بر روی موجودات زنده و هم اشیاءبیجان اثر می کنند.
  3. نکات مورد توجه در خصوص کاربرد
  4. گندزدا و ضدعفونی کننده ها ۱٫ غلظت ضدعفونی کننده و گندزداها انتخاب رقت ، متناسب با هدف ضدعفونی ضدعفونی کننده ها در غلظت های بیشتر مؤثرترند . اما مخاطرات آنها نیز افزایش می یابد. ۲٫روش های مورد استفاده استفاده از برس اسپری غوطه ور کردن لوازم در ضدعفونی کننده گازدهی
  5. نکات مورد توجه در خصوص ضدعفونی
  6.  کننده ها ۳٫ زمان تماس یا اثرگذاری ضدعفونی کننده و گندزداها • ضدعفونی کننده ها از نظر مدت زمان مورد نیاز جهت اثر گذاری بسیار متغیراند. • محل های مورد نظر میبایست به طور کامل با ضدعفونی کننده پوشیده شود تا از خشک شدگی زودهنگام جلوگیری به عمل آید. • گندزداها میبایست حداقل به مقدار ۱۰ دقیقه روی سطوح باقی بماند. ۴٫ پایداری و ذخیره سازی ضدعفونی کننده ها • بعضی از ضدعفونی کننده ها به نور و گرما حساس اند. • ترکیبات معدنی کلر در مقابل تابش نور اثر خود رو از دست می دهند
  7. نکات مورد توجه در خصوص ضدعفونی
  8.  کننده ها ۵٫ اقدامات احتیاطی به منظور ایجاد ایمنی: • رعایت ایمنی کامل پرسنل با استفاده از لوازم حفاظت شخصی • رعایت اصول ذخیره سازی مناسب • ایجاد آمادگی در نحوه صحیح مخلوط کردن ضدعفونی کننده ها و روشهای کاربردی آنها • هزینه و ملاحظات اقتصادی به هنگام انتخاب ضدعفونی کننده ها ۶٫ هدف از برنامه ضدعفونی و گندزدایی: • پیشگیری از بروز یک بیماری عفونی یا کنترل بیماری
  9. نکات مورد توجه در خصوص ضدعفونی کننده ها ۷٫ میزان مواد آلی:
  10. • برداشت و پاکسازی تمامی مواد آلی قبل از ضدعفونی بسیار مهم است. • مقدار مواد آلی موجود روی کارائی یک برنامه ضدعفونی مؤثر است. • بعضی از ضدعفونی کننده ها در حضور مواد آلی اثر آنها کاهش می یابد.(فنل ها) ۸٫ وضعیت توپوگرافی سطوح: • سطوح ایده آل برای ضدعفونی سطوح صاف میباشند. • سطوح متخلخل ، ناصاف به خصوص سطوح چوبی و خاکی میتوانند اجرام را در خود نگه دارند.
  11. نکات مورد توجه در خصوص ضدعفونی کننده ها
  12. ۱۲٫ارزش و بهاء لوازم و تجهیزاتی که میبایست ضدعفونی شوند. ۱۳٫ بهداشت ،ایمنی و محیط زیست • برخی از آنها برای بهداشت انسان و دام مخاطرات جدی دارند. • عوامل محیطی نظیر هدایت جریان آب به داخل نهرها و رودخانه ها میبایست در انتخاب ضدعفونی کننده در نظر گرفته شود. • خیلی از مواد به عنوان تهدیدکنندگان گیاهان و زندگی آبزی شناخته شده اند.
  13. نکات مورد توجه در خصوص ضدعفونی کننده ها ۹
  14. ٫ درجه حرارت: • بیشتر ضدعفونی کننده ها بهترین اثر خود را در۲۰ درجه سانتیگراد دارند. • افزایش دما میتواند زمان تماس ضدعفونی کننده ها را کاهش دهد. • درجه حرارتهای پائین ممکن است اثربخشی این مواد را کاهش دهد. ۱۰٫ سختی آب: • سختی آب میتواند ضدعفونی کننده های خاصی را غیر فعال ویا کارائی آنها را کاهش دهد(فنل ها) ۱۱٫ PH: • فعالیت برخی از ضدعفونی کننده ها تحت تأثیر PH قرار دارند. • گلوتارآلدئید در PH >7 و ترکیبات چهارتایی آمونیوم در PH 10-9 مؤثراند.
  15. مراحل اصلی آماده سازی
  16. ۱ـ رفعآلودگی
  17. ۲ـتمیز کردن (پاکسازی )
  18. ۳ـ سترون سازیی اگندزدایی سطح بالا
  19. مرحله اول :
  20. رفع آلودگی 
  21. • وسایل وابزاری راکه احتمالاًباخون یادیگر مایعاتوترشحاتبدن تماسداشتهاند، بلافاصلهپساز استفاده ، بمدت ۱۰ دقیقه در محلول کلر ۰/۵ درصد قراردهید ،این اقدامویروسهای H.I.V ,H.B.V را غیر فعالواطمینانتماسبااینابزار را درپرسنلیکه در مرحلهبعدی(پاکسازییا تمیزکردن)با آنهاسرو کاردارند ،افزایش میدهد. • سازمان بهداشت جهانی (W.H.O) محلول کلر ۰/۵ % رابرایرفعآلودگیوسایل قبلازتمیز کردن توصیه می کند .
  22. مرحله دوم : تمیزکردن) پاکسازی
  23. ( • این مرحله ، درآماده سازیتجهیزات ووسایلمطمئن و فاقدآلودگی ، مرحله ای بسیار مهم است. • میکروارگانیسم هامیتواننددر بقایایخشکشده موادارگانیک )مثل خون ،مایعات وترشحاتبدن) باقیماندهودر معرض اثرات مرحله سوم آمادهسازی) استریلیزاسیون و(HLD قرارنگیرند، • ضمن آنکهمواد ارگانیک می توانندبطور نسبی گندزداهاراغیر فعال یا کم اثرنمایند،بنابراینابزاروتجهیزاترادراین مرحله بوسیلهشستشو با آبوصابون مایعیا دترجنت ، بطور فیزیکی کاملاًازمواد ارگانیکی بزدایید.

 

  1. موارد استفاده ست شوی : – ابزار
  2. جراحی – ابزار مورد استفاده در بخش های مراقبت های ویژه – وسایل مورد استفاده در بیهوشی -ست ها و ابزارهای مختلف دندانپزشکی – تجهیزات آندوسکوپی – کفش و دمپایی مورد استفاده در اتاق عمل – وسایل شیشه ای مورد استفاده در آزمایشگاه
  3. طبقه بندی انواع مواد گندزدا
  4.  Intermediate Level • LOW Level High Level • پراکسید هیدروژن • پراستیک اسید • گلوتارآلدئید • فرمالدئید • کلر و ترکیبات کلره • ید و ترکیبات ید • الکلها • فنل و ترکیبات فنلی • ترکیبات آمونیوم کواترنر( گروهسورفکتانتها)
  5. ویروس های
  6.  پوشش دار میکروارگانیسم ها بر حسب ساختمانشان، نسبت به مواد گندزدا حساسیت ومقاومت متفاوت نشان می دهند. باکتریهای گرم مثبت بدون پوشش ویروس های بزرگ بدون پوشش قارچ ها باکتری های گرم منفی بدون اسپور ویروس های کوچک بدون پوشش کیست های انگلی مایکو باکتریها اسپورهای باکتریایی مقاومت و حساسیت ارگانیسم ها به مواد گندزدا
  7. سالم سازی وسایل و ابزار
  8. www.h وسایل و ابزار را از نظر حساسیت و نیاز به روش و نوع عفونتزدایی به سه دسته تقسیم کرده است: • ۱ ـ لوازم خطیر یا حساس (Critical devices): این ها لوازمی هستند که وارد بافت های استریل یاسیستم عروقی می شوند مثل: سوزن ها، کاتترهای عروقی، لوازم جراحی، کاتترهای ادراری و غیره. • ۲ ـ لوازم نیمه خطیر (Semicritical devices) : این ها لوازمی هستند که با غشاءهای مخاطی تماس پیدا می کنند. مثل: آندوسکوپ ها، لوله تراشه و غیره. • ۳ ـ لوازم بی خطر (Noncritical devices) : این ها لوازمی هستند که با پوست سالم تماس پیدا می کنند. مثل: گوشی معاینه، کاف فشارسنج، الکترودهای ECG و غیره. • لوازم خطیر را حتما باید سترون کنیم. لوازم نیمه خطیر را حتی المقدورسترون و اگر میسر نبود در حد H.L.D عفونت زدایی می کنیم، و لوازم بی خطررا با آب و صابون یا مواد گندزدا در حد L.L.D عفونت زدایی می نماییم.
  9. دستورالعمل مصرف گندزداهای
  10.  دربیمارستان • سارفوسپتII: • این محلول برای گندزدایی سطوح ،کاربرد دارد. • این محلول در غلظت ۱%(۱۰سی سی درلیتر) قابل استفاده است ومی تواند در مدت۵دقیقه اثر خودرا اعمال کند . • محلول رقیق شده بمدت حداکثر یک روز(۲۴ ساعت) اثر خود را حفظ می کند لذا پس از تهیه محلول رقیق شده ،غلظت وتاریخ آماده سازی محلول راتوسط برچسب روی ظرف مربوطه قید نماییدو از تهیه بیش از اندازه موردنیاز روزانه محلول این گندزدا جدا خودداری شود. • قبل از گندزدایی، زدودن اجرام وکثافات از روی سطوح ووسایل(برای افزایش تاثیر محلول گندزدا برروی میکروبها ) ضروریست.
  11. آب ژاول / وایتکس:
  12.  • این محلول : • در غلظت ۲۵۰سی سی در یک لیترآب برای گندزدایی ترشحات خونی • در غلظت ۵۰سی سی در یک لیترآب برای گندزدایی ظروف ولوله های آزمایشگاه • در غلظت ۲۵سی سی در یک لیترآب برای گندزدایی سطوح کف،دیوار،حمامها، توالتها، روشوئیها • و در غلظت ۱۰سی سی در یک لیترآب برای گندزدایی البسه ها • و در غلظت ۲٫۵سی سی در یک لیترآب برای گندزدایی ظروف آشپزخانه • قابل استفاده است ومی تواند در مدت ۱۵ تا۳۰دقیقه اثر خودرا اعمال کند . • محلول رقیق شده بمدت حداکثر یک روز(۲۴ ساعت) اثر خود را حفظ می کند لذا پس از تهیه محلول رقیق شده ،غلظت وتاریخ آماده سازی محلول راتوسط برچسب روی ظرف مربوطه قید نماییدو از تهیه بیش از اندازه موردنیاز روزانه محلول این گندزدا جدا خودداری شود. • قبل از گندزدایی، زدودن اجرام وکثافات از روی سطوح ووسایل(برای افزایش تاثیر محلول گندزدا برروی میکروبها ) ضروریست.
  13. دکونکس ۵۴ اسپور ساید
  14.  • این محلول می تواند در مدت۱۰-۶۰ دقیقه اثرمیکروبی واسپورکشی گندزدائی خودرا اعمال کند. • قبل از گندزدایی، زدودن اجرام وکثافات از روی سطوح وسایل(برای افزایش تاثیر محلول گندزدا برروی میکروبها ) شستشو ضروریست. • این محلول بمدت ۲۸ روزاثر خود را حفظ می کند لذا پس از تهیه پس از گذشت مدت زمان لازم ابزار ووسایل را از محلول خارج کرده و باآب شستشو وآبکشی گردند.
  15. الکل۷۰ درجه :
  16.  • این محلول علاوه بر اینکه جهت ضدعفونی پوست استفاده می شود، برای گندزدایی سطوح وسایل وابزار آلات پزشکی از قبیل انواع ترمومترها ،گوشی ها،لاستیک روی درب ویالهای دارو وسایر ابزار آلات پزشکی در مواقع اورژانسی وفوری، نیزکاربرد دارد. • این محلول در غلظت ۷۰%(۷۳۰سی سی الکل ۹۶% در۲۷۰ سی سی آّب مقطر) قابل استفاده است ومی تواند در چند ثانیه اثر خودرا اعمال کند. • درب بطری حاوی این محلول بلافاصله بعد از استفاده، حتما بسته شود.
  17. هل ومد
  18.  • برای گندزدایی ابزار ووسایل مراقبت از بیماران که قابل غوطه وری در محلولهای گندزدا می باشند • غلظت ۲۰سی سی در یک لیتر آب ۱۵دقیقه • مدت زمان استفاده ۱۴ روز یا بیست بار استفاده • مصرف با استفاده از دستکش وماسک • ثبت تاریخ ساخت ونگهداری در دما وظرف مناسب درب دار

Views: 2

برچسب‌ها: