اصول سرپرستی قسمت اول

اصول سرپرستی قسمت اول
فروردین ۲۱, ۱۴۰۳
18 بازدید

اصول سرپرستی قسمت اول نوشته دکتر مازیار میر محقق و پژوهشگر 09120054873 09198718767 mazyarmir.com@gmail.com https://www.aparat.com/mazyarmir https://www.aparat.com/zabane_badan https://t.me/Iranian_leadership_school https://www.instagram.com/mazyare_mir https://www.linkedin.com/in/mazyarmir لینک اختصاصی(پنل دانش):                                            https://www.google.com/search?kgmid=/g/11f0_7m_63   در این سلسله مقالات به مقدمه نسبتا بلندی پیرامون اصول […]

اصول سرپرستی قسمت اول

نوشته دکتر مازیار میر محقق و پژوهشگر

لینک اختصاصی(پنل دانش):                                            https://www.google.com/search?kgmid=/g/11f0_7m_63

 

در این سلسله مقالات به مقدمه نسبتا بلندی پیرامون اصول سرپرستی پرداخته شد و در ادامه می پردازیم به نقش های گوناگون و متفاوت سرپرستی

از لحاظ تاریخی نظرات مختلفی درباره ی نقش موثر وی در سازمان وجود داشته است و این تاثیرات این نظرات هنوز هم احساس می شود.

در این جا چند نظر مختلف در مورد نقش سرپرست را مورد توجه می کنیم:

-از این دید,سرپرست از نظر کارکنان نماینده مستقیم مدیریت عالی است,که با آنها در تماس رودررو است و تامین کننده نظرات و اوامر افراد ما فوق می باشد

  • نظریه دیگری,سرپرست را یک واسطه بشمار می آورد که میان توقعات و احتیاجات مدیریت عالی و کارکنان گرفتار است.

-در نگرشی که از نظریات مختلف درباره نقش سرپرست چه از دیدگاه تاریخی و چه از دیدگاه فعلی به عمل آمده,پنج نظریه عمده مشخص گردید که عبارت اند از:عضو موثر,فرد واسطه,فرد حاشیه نشین,کارمندی دیگر و کارشناس روابط انسانی.

جایگاه سازمانی سرپرست در انواع مدیریت

کارهای مدیریتی بر حسب سطوح سازمانی متفاوت است. معمولا سه سطح ذیل را برای طبقه بندی سطوح مدیریت در نظر می گیرند که عبارت اند از:

  • مدیران عملیاتی
  • مدیران میانی
  • مدیران عالی

مهارت های مورد نیاز سرپرستی

انواع مهارت ها در همه سازمان ها و در تمام سطوح مدیریتی کاربرد دارند.اگر یک سرپرست در آغاز فعالیت خود این مهارت ها را بیاموزد,در تمام طول مدت مدیریت و برای انجام همه کارها می تواند از آنها بهره گیرد.انواع اصلی مهارت ها عبارت اند از: مهارت های فنی,مهارت های انسانی,مهارت های ادراکی و مهارت تصمیم گیری.

وظایف سرپرست

سرپرستان بخش مهمی از مدیریت هستند و دقیقا همان وظایفی را بر عهده دارند که مدیران دیگر سازمان انجام می دهند که عبارت اند از:

۱-برنامه ریزی

۲-سازمان دهی

۳-هدایت

۴-هماهنگی

۵-نظارت دقیق

مسئولیت های سرپرست

بسیاری از افراد گمان می کنند تصدی پست مدیریت و سرپرستی آنها را از زیردست بودن و امر و نهی دیگران شنیدن راحت می کند.اما احتمالا آنها نمی دانند که تصدی پست سرپرستی یا هر پست مدیریتی بار مسئولیت هیچ کس را سبک تر نمی کند.به عبارت دیگر اگر چه اختیارات سرپرستان از کارکنان معمولی بیشتر لست,اما در عین حال مسئولیت های مضاعفی بر عهده آنان گذاشته می شود.

مهم ترین مسئولیت های سرپرست عبارت اند از:

۱-    مسئولیت در برابر افراد زیردست

۲-مسئولیت در برابر بالادستان

۳- مسئولیت در برابر سایر سرپرستان

۴-مسئولیت در برابر کار

۵-مسئولیت در برابر محیط کار

ویژگی های یک سرپرست موفق

با توجه به نقش حساس و مهم سرپرست در حیات و بقاء سازمان,دارا بودن ویژگی های خاص مدیریتی می تواند در موفقیت

کاری سرپرست بسیار موثر باشد.بعضی از ویژگی های یک سرپرست موفق عبارت اند از:

۱-وفاداری

۲-مهارت های ارتباطی

۳-عدالت

۴-توانایی تفویض اختیار

۵-علاقه به شغل

۶-نگرش مثبت

مازیارمیرمشاوروتحلیلگر

Views: 5

برچسب‌ها:, , , , , , , , , ,