اصول سرپرستی قسمت دوازدهم

اصول سرپرستی قسمت دوازدهم
اسفند ۱۹, ۱۴۰۲
21 بازدید

اصول سرپرستی قسمت دوازدهم نوشته دکتر مازیار میر محقق و پژوهشگر 09120054873 09198718767 mazyarmir.com@gmail.com https://www.aparat.com/mazyarmir https://www.aparat.com/zabane_badan https://t.me/Iranian_leadership_school https://www.instagram.com/mazyare_mir https://www.linkedin.com/in/mazyarmir لینک اختصاصی(پنل دانش):                                            https://www.google.com/search?kgmid=/g/11f0_7m_63   اصول سرپرستی Principles of supervision با توجه به اینکه دوستان […]

اصول سرپرستی قسمت دوازدهم

نوشته دکتر مازیار میر محقق و پژوهشگر

لینک اختصاصی(پنل دانش):                                            https://www.google.com/search?kgmid=/g/11f0_7m_63

 

اصول سرپرستی

Principles of supervision

\"\"

با توجه به اینکه دوستان تماسهای زیادی با دفتر اینجانب داشتند و رفرنس علمی مطالب و اقتباس بنده را خواستار بودند تعداد زیادی کتاب در دستور کار قرار داشت اما اخرین نگاه من به این کتاب بود Principles of supervisionکه تصویر آنرا برایتان در ابتدای این مقاله در این قسمت منتشر نمودم . باتشکر

مرحله چهارم:

اقدامات اصلاحی:

اقدامات اصلاحی بهنگام ملاحظه نتایج عملیات با حدی پائینتر از میزان استاندارد ارائه میشود.

در هنگام اجرای عملیات، انحرافی را که در مرحله ای بوجود آمده در مرحله بعد اصلاح نمایند.

تدابیر کنترل و نظارت:

 1. کنترل عملیاتی: که در ارتباط با وظایف عملیاتی است. تولید، تدارکات، بازاریابی، حسابداری، عمده ترین عملیات در رابطه با تولید است.
 2. بودجه: برنامههای یک سازمان در قالب ارقام پولی به عبارت دیگر بودجه یک سازمان با ارائه کمی یعنی با تعیین هزینه عملیات به تفکیک و برای محدودههای زمانی معینی مشخص میشود.
 3. گزارشهای کنترل آماری: وسیله دیگر کنترل عبارت از گزارشهای مستمر دوره ای )هفتگی، ماهانه و…( که مدیر میتواند خواستار تهیه آن شود واضح است که این گونه گزارشات باید مستمر باشد.
 4. گزارشهای کنترل خاص: تفاوت این گزارشها با سایر وسائل کنترل این است که عملیات خاص را به منظور خاص مورد رسیدگی قرار میدهد. تهیه نوع گزارشها بر یک مبنای غیرمستمر و در حالات استثنایی انجام میشود.
 5. ارزشیابی داخلی
 6. کنترلهای همزمان: کنترلهای همزمان یکی از تدابیر لازم مدیریت در امر دائمی و مستمر بودن کنترل میباشد.
 7. کنترلهای مدیریتی: یکی از مهمترین تدابیر کنترلی، کنترل مدیریت است که در ارتباط با سنجش عملکرد مدیریت در بخشهای گوناگون مالی، فروش، تبلیغات و غیره میباشد.

انواع کنترل:

 1. کنترل پیش برنده تا آینده نگر
 2. کنترلهای غربالی یا بله / خیر یا حال نگر
 3. کنترلهای پس از عمل با گذشته نگر عوامل مؤثر در کنترل:
 4. تغییرات محیطی
 5. پیچیدگی
 6. اشتباهات
 7. تفویض اختیار ایجاد کنترل مؤثر:

بررسی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت به دلائل زیر ضروری است:

 1. سیستم اطلاعاتی سازمان نقش مهمی در سیستم کنترل به عهده دارد.
 2. سیستم اطلاعاتی سازمانی تغییرات عمده ای پیدا کرده که نمونه آن استفاده روز افزون رایانه است.

نقش اطلاعات و رایانه در کنترل:

 1. کیفیت اطلاعات: منظور از کیفیت اطلاعات: این است که مدیران باید بین بایدها و جستهای گزارش شده مقایسه انجام دهند.
 2. به هنگام و به موقع بودن اطلاعات: فقط اطلاعاتی که بسته به زمان و به موقع باشد قابل بررسی است.
 3. کمیت اطلاعات: مدیران بعضی اوقات بدون توجه به کیفیت و یا کمیت براساس دقت و به موقع بودن اطلاعات ممکن است تصمیم بگیرند.
 4. مربوط بودن اطلاعات: اطلاعات دریافتی مدیران باید در ارتباط با مسئولیتها و وظایفشان باشد.

مشکلات کنترل

مقاومت کارکنان در برابر کنترل

مشکل دسترسی مجریان و برنامهریزان و مدیران به نتایج کنترل انتخاب استانداردها باید واقعی و منصفانه باشد.

مدیریت زمان براساس جداول کاری متغیر:

 1. زمان کاری قابل انعطاف: زمان قابل انعطاف یا ساعتهای کاری انعطاف پذیر به کارکنان این اجازه را میدهد که ساعات شروع و پایان کار خود را با در نظر گرفتن یک سری محدودیتهای خودشان انتخاب کنند معمولاً سازمانها یک محدوده زمان خاصی را که در مقام کارکنان در سر کار هستند مثلاً ده صبح الی سه بعد از ظهر تعیین میکنند.
 2. ارتباط از راه دور
 3. هدف کاری تبدیلی: استفاده از هفته های کاری تبدیلی عبارتند از افزایش دادن تعداد ساعات کاری در طی روز و کاهش تعداد روزهای کاری در هفته معمولاً به این شکل است که کارکنان روزی ده ساعت در هفته چهار روز کار میکنند.
 4. فکر کردن: فکر کردن یکی از فعالیتهای طبیعی بشر است و از انجام امور به صورت مطلوب در این است که لحظاتی را بر روی آن موضوع فکر نمائید سرپرستان باید زمان و مکانهای خاصی را برای فکر کردن اختصاص دهند بنابراین فکر قبل از عملیات دارای اولویت است در ابتدای شروع فکر کردن اهدافی را که به آن میخواهید برسید مشخص کنید.

 

 

فصل ششم

حفاظت فنی و بهداشت کار

مقدمه

پیشرفت علم و فناوری,دستاورد های زیادی را به دنبال داشته است و تا حد زیادی راحتی و آرامش نصیب انسان ها گردیده است؛لکن مضرات آن نیز کم نبوده است.مهم ترین وسیله ای که دولت ها برای کاهش این خطرات در اختیار دارند قانون است.قانون کار ایران در فصل چهارم,مقررات حفاظتی و بهداشتی را مطرح نموده و آیین نامه ها و بخش نامه  های مختلفی در این زمینه به تصویب رسیده و اعلان گردیده است.

اهداف حفاظت فنی و بهداشت کار

هدف عمده حفاظت فنی برقراری امنیت محیط کار از لحاظ وضعیت ساختمان,دستگاه ها,پیش بینی وسایل اطفاء حریق و… می باشد؛و هدف از بهداشت کار برقراری امنیت محیط کار از لحاظ تمیز و مرتب نگاه داشتن محیط کارگاه,پیش بینی لباس های لازم برای کارگاه در کارهای مختلف و جلوگیری از بروز بیماری های شغلی و غیر شغلی و تناسب کار با وضعیت جسمی و روحی کارگران و به طور کلی سالم و به سلامت نگه داشتن کارگر و محیط کار می باشد.

حوادث ناشی از کار

در قانون کار جمهوری اسلامی ایران حادثه ناشی از کار,حادثه ای بیان شده است که در هنگام انجام وظیفه برای فرد پیش می آید.

چه چیز موجب بروز حوادث می شود

علل بروز سانحه را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

 • علل مستقیم
 • علل غیر مستقیم

برنامه های بهداشت کار در ایران

در زمینه بهداشت کار در سطح جهان سه سازمان بین اللملی فعالیت دارند که شامل سازمان بین المللی کار)I.L.O(,سازمان بهداشت جهانی)W.H.O( وسازمان بین اللملی استاندارد)I.S.O( می باشد.برای رسیدن به هدف های بهداشت کار,آیین نامه تاسیس مرکز بهداشت کار در کارگاه ها تدوین گردیده است.

مازیار میر مشاور و تحلیلگر

مطالعات بیشتر:

اصول سرپرستی ۱

اصول سرپرستی ۲

اصول سرپرستی ۳

اصول سرپرستی ۴

اصول سرپرستی ۵

اصول سرپرستی ۶

اصول سرپرستی ۷

Views: 3

برچسب‌ها:, , , ,