اقدامات پیش از یک مصاحبه شغلی و سازمانی

اقدامات پیش از مصاحبه شغلی و سازمانی

اقدامات قبل ازمصاحبه

مصاحبه

 

بعنوان یک مدرس مذاکره و رفتارشناس تجربی باید قبل از هر سخن دیگری به معنی مذاکره بپردازیم.

گفتگویی میان دو یا چند فرد یا گروه است که با هدف دستیابی به یک درک مشترک، رفع نقاط اختلاف، یا رسیدن به منفعتی در نتیجهٔ آن گفتگو، ایجاد توافق در خصوص

دوره‌های اقدام، چانه زنی برای منفعت گروهی یا جمعی، یا حصول نتیجه‌ای رضایت بخش برای منفعت تمامی افراد یا گروه‌های درگیر در فرایند مذاکره، انجام می‌شود.

مذاکره فرایندی است که در آن هر طرف درگیر در مذاکرات می‌کوشد تا منفعتی برای خودش در پایان مذاکرات بدست آورد. مذاکره با هدف دستیابی به مصالحه انجام

می‌شود. مذاکره در تجارت، سازمان‌های غیرانتفاعی، ادارات دولتی، رویه‌های قضائی و میان ملت‌ها و در شرایطی از زندگی فردی مانند ازدواج، طلاق، بچه دار شدن و یا

زندگی روزمره اتفاق می‌افتد. مطالعه این موضوع “نظریه مذاکره” نامیده می‌شود. مذاکره کنندگان حرفه‌ای اغلب در این زمینه تخصص دارند مانند مذاکره کنندگان

اتحادیه‌ای، مذاکره کنندگان تملک‌های اهرمی، مذاکره کنندگان صلح، مذاکره کنندگان مخاصمات، یا هر کس دیگری که تحت عناوینی مانند دیپلماسی، قانونگذار یا کارگزار

کار می‌کند.

 اقدامات اصلی و مهم قبل از مصاحبه

۱ – تعیین و تعریف هدف از مصاحبه و تحریر برنامه های کاری لازم

۲– شناسایی حیطه های کار

۳– تعیین ترکیب اعضای هیئت مصاحبه کننده و مشخص نمودن رهبر یا رئیس 

۴– تعیین حدود و اختیارات و مسئولیت ها

۵– شناسایی وضعیت طرف مقابل از جمله نقاط ضعف ها، نقاط قوت، امکانات

۶– بررسی دقیق وضعیت خود در شرایط موجود

۷– تهیه اسناد و مدارک مثبته و مربوط با موضوعات بحث در مصاحبه

 

شناسایی اهداف :

 

اولین قدم برای برنامه ریزی هر نوع مصاحبه این است که اهداف خود را مشخص کنید . از مصاحبه به دنبال چه نتیجه ای هستید؟

تنها پس از پاسخ دادن به این سؤال اساسی می توانید برای دست یافتن به اهداف خود در جلسه مصاحبه برنامه ریزی کنید .

 

نیاز برای برنامه ریزی :

 

اساس هر فرآیندی نیاز برای برنامه ریزی تجاری، برای موفقیت آن حیاتی است . اهداف بایستی برای تمام جنبه های مصاحبه تنظیم شوند این بخش حیاتی، برنامه ریزی

است که بیشتر موفقیت به آن بستگی دارد .

اهداف بایستی تا جای ممکن واقعی باشند برنامه کار مورد نیاز است که بر مبنای تاکتیکی برای افزایش هر میزان و اثرات آنها بر ملاحظات تجاری و روان شناسی است .

عکس العمل طرف دیگر باید به طور دقیق مورد توجه قرار گیرد و پاسخ های ممکن آماده گردد . هر آیتم باید زمان بندی شود و مشارکت طرف دیگر در نظر گرفته شود

بسیاری از مصاحبه با شکست روبرو می شوند زیرا افراد وقت  به پایان می رسد . مدیریت ضعیف زمانی می تواند منجر به سوء تفاهمات و شکست برای حل جزئیات

شود .

برنامه ریزی مستلزم زمان ، منابع مناسب است مذاکره کننده حرف های اولیه را آماده خواهد کرد . این وظیفه مشکلی است برای مصاحبه کنندگان بی تجربه برای درک

مکتوب این حرف ها و تمرین کردن و بازگویی آن ممکن است ضروری به نظر نرسد . یک دیالوگ مردد و لرزان ،‌امتیاز و اعتماد به نفس را به طرف مقابل می دهد . حرف های

اولیه بسیا بسیار حیاتی است .

یک مصاحبه کننده ماهر همیشه چک لیستی از تمام  شوالات و اهداف خود تهیه می کند و سپس آن را جهت مقایسه نتایج جلسه با نتایج پیش بینی شده مورد استفاده

قرار می دهد .

در این صورت هر گونه تغییری در طرح اصلی بر اساس تصمیم گیری آگاهانه انجام می پذیرد و هدف از آن اخذ امتیازاتی از طرف مقابل است.  مصاحبه کننده با تجربه

به ندرت بدون برنامه ریزی سخن می گویند و اغلب آنها جزئیات طرح ها و موضوعات مصاحبه را به طور کامل یادداشت می کنند.

قبل از مصاحبه باید فهرستی از تمام اهداف خود تهیه و آنها را به ترتیب اولویت باید مرتب کرد . سپس در مواردی که برای انجام مصاحبه چندان ضروری به نظر نمی رسند

را مشخص و بعد به هنگام مصاحبه ما  دقیقا می دانیم که در رابطه با کدام یک از اهداف فهرست شده می توانیم امتیاز بدهیم  بیشتر بپرسیم و یا مصاحبه را زودتر به

اتمام رسانده یا به روز دیگری هم موکول نمود……

سرفصلهای کارگاه فوق تخصصی مصاحبه

مصاحبه چیست و چه کاربردی دارد

ویزگی مصاحبه کنندگان حرفه ای

مصاحبه با بازجویی چه تفاوتهایی دارد

حفاظت کلام و حفاظت گفتار در مصاحبه

آزمون ها در مصاحبه

اقدامات پیش از مصاحبه

اقدامات در حین مصاحبه

اقدامات پس از پایان مصاحبه

ترفندها و تکنیکهای مذاکره و….

#آموزش_بدون-پاورپوینت  …….

 

 

منابع این کارگاه تخصصی  :

Itule Bruce D.& Douglas A.Anderson.(2003).News Writing and Reporting. (6th.ed)Mc Garow-Hill companies.Inc.

Chip Scanlan.Poynter Online – The Power of Listening.htm
Chip Scanlan.Poynter Online – The Power of Good Questions.htm
Poynter Online – The Art of Asking Questions.htm
Bob steele. Poynter Online – Interview Techniques.htm
Bob steele.Poynter Online – Interviewing The Ignored Skill.htm

Adams,Sally.(2001)With Wynford Hicks”Interviewing For journalist” Routlege.

The art of news interviewing–part 1–Beginning Reporting.htm
The art of news interviewing–part2–Beginning Reporting.htm
Chip Scanlan.Poynter Online – Tools of the Trade The Question.htm
Chip Scanlan.Poynter Online – The Way We Ask.htm

 

هزینه سرمایه گذاری :

هزینه این دوره اموزشی هشت میلیون و پانصد هزار ریال می باشد و با ظرفیت  محدود خواهد بود و اولویت با زمان ثبت نام  خواهد بود

 

محل و زمان برگزاری:

 

تهران  شرکت کنترل علوم و فنون و عددی موسسه مطالعات راهبردی خاورمیانه و  با همکاری مجتمع فنی علوی و کانون مدیریت

 

 

مازیار میر مشاور و تحلیل گر

 

 

 

 

Views: 7

دسته‌ها: کسب و کار
برچسب‌ها: