انگیزش سرمایه های انسانی

انگیزش سرمایه های انسانی
آوریل 9, 2024
3 بازدید

چگونه انگیزه را در پرسنل افزایش و ارتقا دهیم. چرا میزان انگیزش در پرسنل ما پایین است. سرمایه های انسانی حلقه مفقوده موفقیت یا عدم موفقیت در شرکتها و سازمانها است. مدیریت انگیزش رابطه منطقی و معنی داری دارد با میزان بهره وری پرسنل و این در حالی است که متاسفانه کارفرمایان یا کارآفرینان و […]

\"اهمیت
چرا میزان انگیزش در پرسنل ما پایین است.
این مسئله بسیار غافل می گردند.

  من محصول شرایطم نیستم. من محصول تصمیماتم هستم. (استیفن کاوی)

—————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————
جدیدترین مقالات دانشگاه هاروارد در ایالات متحده روی صدها مجموعه طی ده سال خاطرنشان می سازد که مهارت‌های لازم در زمینه روابط
\"دستور
در این راستا تحقیقات گسترده ای در دانشگاه یل در ایالات متحده به روش پیماشی نشان داد به محققان که مهارت یا مساله روابط انسانی
بالاترین رتبه را از لحاظ اهمیت در شرکتها دارد.
مازیار میر پس از سه دهه فعالیت حرفه ای به این نتیجه رسیده است که کارشناسان و مدیران با بهره‌گیری از سلسله مهارت های خاص و
کلیدی و مخصوصا با استفاده از بهره گیری از تکیکهای پیشرفته ارتباط موثر و مخصوصا آموزش مدون و همه گانی در کل سازمان و یا شرکتها و
موسسات در این زمینه می توانند به موفقیت های چشمگیری نائل شوند.
\"نقش
اما عوامل استراتژیک و بسیار مهم بر انگیزش سازمانها چیست؟
متاسفانه باید اذعان نمود که علی رقم باور عامه در علوم اجتماعی برخلاف علوم تجربی هرگز تاثیر متغیر ی را با ثابت نگه داشتن سایر متغیره
نمی توان بدون انحراف از مسیر و به درستی بررسی نمود.
به نظر می رسد که برای تحقیق همه جانبه و اصولی عوامل موثر بر انگیزه کارکنان حتی نمی‌‌توان به یک یا چند عامل خاص و یا طبقه محدودی
اشاره نمود.
\"مدیریت
مازیار میر معتقد است که برای بررسی جامع باید پیوسته بررسی در طول زمان و در عرض مسیر و با رویکرد برای رسیدن به نتیجه قابل قبول نظر
داشته باشیم.
شاید بد نباشد در اینجا نگاهی داشته باشیم به تعریف انگیزش.
کلمه انگیزش در لغت نامه ها به معنای انگیختن، تحریک و ترغیب کردن معنی و تفسیر شده است.
 به نظر می رسد که انگیزه به معنی چیزی که فردی را به کار یا کارهای بر می انگیزد اطلاق می کنند.
به نظر می رسد که انگیزش را می‌توان انرژی یا قدرتی پیش‌برنده ارزیابی نمود .
\"سرمایه
مازیارمیر به شدت‌معتقد است پیوسته برای ایجاد انگیزش فاکتور زمان از اولویت خاص و معنی داری برخوردار است که ۳ دهه آموزش
با رویکرد انگیزشی  این مسئله را برای او به اثبات رسانده است.


لطفا مقاله کلاس زبان بدن را مطالعه فرمایید.


 

برای مدیرت انگیزش پرسنل باید دقیقا نیازها ی حزئی و کلی تمامی لایه های سرمایه های انسانی ما شناخته شود.
و سپس با برنامه مدون و زمانبندی شده و مخصوصا رسیدن به رضایت و در مسیر ارضای آنها تلاش و کوشش شود.
\"سرمایه
مازیارمیر به مشکل بزرگی در سازمانها و شرکتهای ایرانی اشاره می کند و ان این است که در شرکتها و سازمان های ایرانی بزرگترین معضل
دقت به افق چشم انداز در سایه دیدگاه مشترک با رویکرد انگیزشی است .
عملکرد مخالف جهت حراست و بازرسی یا بخش برند سازی و….. همه و همه نمونه هایی از عملکردهای مخالف انگیزش در مجموعه ها است
که با آنها سالها است روبرو هستم.
متاسفانه چالش بسیار بزرگ شرکتها استارتاپها و موسسه ها عدم توازن و تعادل بین برنامه ها آموزش و اهداف کلی و خرد مجموعه ها است.
این در حالی است که ارزش‌های خصوصی پرسنل هم اساسا رویکرد دیگری دارد.
\"اندازه
با این تفاسیر فوق کاملا مشخص است که فرایند انگیزش یک خروجی کاملا مشارکتی دارد که در نهایت رابطه منطقی و معنی داری با تعاملات و
ارتباطات فرد در مسیر فرآیندهای داخل و خارج مجموعه ها دارد.
به عبارت دیگر مدیریت انگیزش یک هزارپایی است که هر پای آن در مسیر دیگری است.
دانشگاه های ایالات متحده عوامل موثر بر ایجاد انگیزه را به شرح زیر بیان می کنند..
به نظر می رسد که انگیزه زمانی به وقوع می پیوندد که در سرمایه های انسانی اول حس امنیت را ما شاهد باشیم و شاید باید اینطور گفت که
حس امنیت از خود امنیت به مراتب مهمتر و کلیدی تر است .
\"سرمایه
 از دیر شاخص های انگیزش وجود امنیت شغلی و یا ثبات شغلی است که شاخص مهمی در انگیزش پرسنل است.
شاخص کلیدی دیگر در ایجاد انگیزش میزان بلوغ سازمانی در سایه مشارکت و نقش موثر آن در مجموعه ها است.
نگاه به عقل و خرد جمع در رسیدن به موفقیت و داشتن دید جمع بجای فرد محور می تواند به شدت مجموعه ها را متحول نماید.
باید اذعان کرد که در شرکتها و مجموعه ها و استارتاپ ها و کارآفرینان که دارای چالاکی سازمانی و همچنین شادابی و نشاط در کل مجموعه
هستند .
\"سرمایه
انگیزش بیشتر و بهتری وجود دارد البته باید بازهم اذعان نمود که تمام مسائل فوق نتیجه عوامل شخص دیگری است که در ادامه به صورت کلی
به آنها اشاره خواهیم نمود.

هرگز نمی توانید از اقیانوس رد شوید، مگر آنکه جرأت چشم برداشتن از ساحل را داشته باشید. (کریستف کلمب)

Visits: 0

برچسب‌ها: