تحلیل زبان بدن مناظره 1400امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی

اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۳
34 بازدید

دکتر مازیارمیر مشاورعالی انتخابات بعنوان یک مشاورانتخاباتی به تفکیک هر کاندیدای انتخابات 1400 را مورد تحلیل و تجزیه وبررسی قرار خواهم داد در اینحا به اقای سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی می پردازم. در ۲۵ فروردین سال ۱۳۵۰ در شهر فریمان بدنیا آمد او متخصص گوش و حلق و بینی ویک پزشک است. قاضی‌زاده هاشمی در سال […]

دکتر مازیارمیر مشاورعالی انتخابات

بعنوان یک مشاورانتخاباتی به تفکیک هر کاندیدای انتخابات 1400 را مورد تحلیل و تجزیه وبررسی قرار خواهم داد در اینحا به اقای سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی می پردازم.

در ۲۵ فروردین سال ۱۳۵۰ در شهر فریمان بدنیا آمد او متخصص گوش و حلق و بینی ویک پزشک است. قاضی‌زاده هاشمی در سال ۱۳۸۶ از حوزهٔ انتخابیه مشهد توانست به دورهٔ هشتم مجلس شورای اسلامی راه یابد.

قاضی زاده همچنین در دوره‌های نهم، دهم و یازدهم نیز از همین حوزهٔ انتخابیه به مجلس راه پیدا کرد. قاضی‌زاده هاشمی در دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی، دبیر هیئت رئیسه مجلس و در دورهٔ یازدهم، تا خرداد ۱۴۰۰ نایب رئیسی اول مجلس را بر عهده داشت.

او پسرعموی وزیر سابق بهداشت و همچنین برادر نماینده کنونی مجلس می باشد.

Views: 6

برچسب‌ها: