ترفندهای انتخاباتی با رویکرد توقعات مردم

مارس 11, 2024
1 بازدید

 ترفندهای انتخاباتی با رویکرد توقعات مردم   دکتر مازیار میر محقق و مشاور عالی انتخابات و برندسازی سیاسی   خورنا – مجلس شورای اسلامی با دارا بودن جایگاهی بسیار والا و ویژه به عنوان یکی از ارکان اساسی حاکمیت سیاسی شناخته می شود و موقعیتی اصولی در توسعه،برنامه ریزی،قانون گذاری و تصمیم گیری در کشور […]

 ترفندهای انتخاباتی با رویکرد توقعات مردم

 

دکتر مازیار میر محقق و مشاور عالی انتخابات و برندسازی سیاسی

 

خورنا – مجلس شورای اسلامی با دارا بودن جایگاهی بسیار والا و ویژه به عنوان یکی از ارکان اساسی حاکمیت سیاسی شناخته می شود و موقعیتی اصولی در توسعه،برنامه ریزی،قانون گذاری و تصمیم گیری در کشور دارد.

خورنا – مجلس شورای اسلامی با دارا بودن جایگاهی بسیار والا و ویژه به عنوان یکی از ارکان اساسی حاکمیت سیاسی شناخته می شود و موقعیتی اصولی در توسعه،برنامه ریزی،قانون گذاری و تصمیم گیری در کشور دارد.
با توجه به اینکه طی ماههای اخیر کاندیداهای نمایندگی مجلس به شکل غیر رسمی فعالیت تبلیغی خود را اغاز نموده اند و تب و تاب انتخاباتی بالا گرفته است در چنین شرایطی ارتباط متقابل ترفندهای انتخاباتی و تبلیغاتی استفاده شده توسط کاندیداها برای جذب اراء با توقعات و انتظاراتی که مردم از انها دارند در فرهنگ سیاسی و اجتماعی مردم و میزان شورو حضور حداکثری در فرایند انتخابات موثر خواهد بود.
متاسفانه به تجربه ثابت شده که مردم مناطق توسعه یافته و پیشرفته براساس اگاهی،برنامه و شاخصهای معین به کاندیداها رای می دهند و برعکس در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته انتخاب بیشتر براساس عدم اگاهی کافی،احساس و طایفه گرایی خواهد بود.درصورتی که مردم ما حتی بعضا تحصیلکردگان و فرهیختگان جامعه انتظارات و مطالباتی خارج از حدود وظایف قانونی یک نماینده مجلس از کاندیدا طلب می کنند و هنگامی که کاندید جهت تبلیغات و معرفی خود در بین انها حضور می یابند از طرفی از وی توقعاتی در حوزه امور اجرایی مثل رفع مشکلات اب، برق ،گاز، اسفالت ،شغل، وام، مسکن ، عزل و نصب مدیران …..دارند و از طرف دیگرکاندیداها نیزخواسته و ناخواسته یا به وعده های انها پاسخ مثبت می دهند ویا اینکه اغازکننده و زمینه ساز هستند و متاسفانه هر چه کاندید بهتر بتواند در حوزه خارج از وظایف قانونی خود وعده دهد موفق تر خواهد بود و البته حامیان کاندید نیز با دادن شعارهای دهن پرکن و ارایه جلوه ای به مثابه یک ابرمرد که قادر به رفتارهای معجزه گونه برای رفع مشکلات منطقه است به این رویه دامن می زنند.
به گونه ای این فرهنگ سیاسی و اجتماعی در جامعه ما تبدیل به عرف و عادت شده است که حتی اگر نماینده بخواهد اگاهانه و صادقانه و در چهارچوب وظایف قانونی اقدام به تبلیغ و ارایه برنامه نماید احتمال قریب به یقین پیروز میدان نخواهد بود و لاجرم باید در مسیری غیر از ان حرکت کند و متاسفانه این امرمیتواند بستری برای عوامفریبی کاندیداهای غیرتوانمند و بدون برنامه فراهم اورد تا جایی که تشخیص کاندید با صلاحیت برای مردم سخت خواهد شد.
این رویه جذب اراء و تبلیغات کاندیداها علاوه بر اینکه باعث ترویج یک فرهنگ سیاسی اشتباه و غلط در جامعه گردیده ،در ادامه و پس از راهیابی به مجلس نیز مشکلات عدیده ای را ایجاد خواهد کرد.از مهمترین مشکلات دخالت نماینده مجلس در امور اجرایی و مواردی مثل عزل و نصب مدیران، زیر سوال بردن اصل تفکیک قوا است که باعث ایجاد مشکلات فراوانی در ارایه خدمات مطلوب توسط قوه مجریه شده است.با یک بررسی میدانی در سطح شهر و دقت و هم صحبت شدن با مردم متوجه می شویم که اکثرا نمایندگان را افرادی نا موفق ،منفعل و دنباله رو منافع باندی می دانند و لب کلام انها این است که نمایندگان ما برای شهرمان چه کار مفیدی انجام داده اند؟! این صحبتها اگر چه تا حدودی ضعف و عدم کارایی بعضی از نمایندگان را مشخص می کند ولی مشخصا ساده ترین پاسخ به این ابهامات و سوالات مردم این است که هم انتظارات انها و هم وعده های داده شده از طرف کاندیداها خارج از حدود وظایف قانونی نمایندگی بوده است که انها را ناتوان از رفع مطالبات نموده است و نمیشود عدم رفع مشکلات و مسایل را حتما حمل بر نخواستن و نتوانستن نماینده تلقی کرد!همچنین این گونه رفتارهای اکثر کاندیداها باعث گردیده پس از راهیابی به مجلس و عدم امکان اجرای اکثر مطالبات، مردم انها را افرادی دروغگو و ناکارامد در پیگیری حقوق خویش بدانند و این مسله لطمه جدی به اقتدار و شان مجلس خواهد زد و در دراز مدت سبب بی انگیزگی،بدبینی و عدم شور و علاقه جهت مشارکت و حضور در صحنه را بدنبال خواهد داشت.از اسیبهای جدی دیگر، دور شدن نمایندگان از وظیفه اصلی نظارت و قانون گذاری است.زیراانها انچنان خود را درگیر رفع مشکلات و امور جزیی ،شخصی و انتظارات کاذب موکلین و منطقه می کنند که انرژی و بعضا حتی وقت فکر کردن به بعضی از وظایف اصلی نمایندگی را نخواهند داشت البته ناگفته نماند که متاسفانه بعضا نمایندگانی هم هستند که وقتهایی که باید در هر صورت متعلق به مردم باشد راصرف مسایلی همچون زدوبندهای سیاسی و منافع شخصی وصرفا حزبی می کنند که این خود مزید بر علت است و اشاره به این بعد قضیه منظور نگارنده نمی باشد.
لذا نیاز است جهت قطع این دور باطل کذایی فعالیتهای فرهنگی اگاه کننده ای از سوی رسانه ها ، نهادهای مدنی ،صاحبان فکر و اندیشه و خصوصا خود کاندیداها صورت گیرد تا اینکه این فرهنگ و عادت ایجاد شده در طول زمان رنگ ببازد که قطعا از عوامل اصلی ایجاد کننده بستر انتخاب هوشمندانه وبر اساس برنامه و همراه با مطالبه گری و نظارت مردمی بوده که خود انتخاب نمایندگانی توانمند ،صالح و با درایت و موثر در توسعه و ابادانی منطقه را به دنبال خواهد

Visits: 6

برچسب‌ها: