تفکر کل نگر تفکر جزئی نگر

تفکر کل نگر تفکر جزئی

انواع تفکر pdf
فکر و تفکر چیست
تحقیق در مورد تفکر
انواع تفکر در مدیریت
انواع تفکر در فلسفه
هدف از تفکر چیست
مقاله در مورد انواع تفکر
تعریف تفکر در روانشناسی
\"تفکر

 

———————————————————————————————————————————————————————
لطفا فیلم کاربرد تفکر چند بعدی و تفکر  سیستمی در آپارات https://www.aparat.com/v/jbJcIمشاهده فرمایید.
———————————————————————————————————————————————————————
تفکر  سیستمی  و  رابطه آن با کبری افکت
اندیشیدن یا تفکر تحلیلی
اندیشیدن یا تفکر انتقادی
اندیشیدن یا تفکر اجرایی
اندیشیدن یا تفکر راهبردی
اندیشیدن یا تفکر جانبی
 تفکر بمعنی ساده و کوتاه چیست؟ یعنی تفکر را به یک کودک چگونه توضیح داده و یا معنی کنیم؟
تفکر یعنی سوال پرسیدن
تفکر از نگاه جدید یعنی
اندیشه و تفکر عبارتست از؛ آغاز یک فرایند و فعالیت ذهنی جهت طرح سؤال و پرسش، بررسی و تحلیل داد ه‌های مفروض، تعریف راهکار ملزوم جهت نیل به مقصود است
تفکر از دیدگاه فلاسفه بزرگ جهان اینگونه تعریف شده است که  مرتب ساختن امور معلوم برای رسیدن به کشف مجهول.
به نظر می رسد که فکر عبارت است از حرکت ذهن به سوی امور و مقدمات معلوم و سپس حرکت از آن امور معلوم به سوی کشف مقصود

تفکر از گذشته تا آینده

 سالها قبل زمانی که کشور هندوستان جزو مستعمرات کشور انگلیستان بود.  مارهای کبرا به شدت در دهلی نو بصورت وحشتناکی زیاد شدند.
وqعیت باعث خطر برای شهروندان و ساکنین شهرها شدند. دولت محلی هند برای غلبه بر این پدیده شروع به پاداش دادن برای شکارچیان مارهای
کردند.  در شروع  کار این طرح با موفقیت و سرو صدای زیاد شروع شد. اما کم کم دولت مردان متوجه  شدند مارها کم که نشدند هیچ تازه هر روز تعداد مارها در کوچه و
خیابان ها زیادتر شدند.  آری پس از تحقیقات زیاد متوجه شدند افرادی به طمع کسب درآمد بیشتر مشغول پروش مارهای کبرا هستند و……
تاریخدان معاصر مایکل ون مدعی است که ادعای مرتبط با زیاد شدن مارهای کبری قابل اثبات نیست و پیشنهاد کرده‌است اسم این پدیده – به خاطر مورد مشابه در ویتنام
– به اثر موش تغییر نماید اما این نمونه ای از اثر نداشتن تفکر سیستمی است.
تفکر کل نگر
…. در روستایی گودالی پر از آب است. هرروز چندین ماهی وارد آن گودال می‌شوند که از رودخانه تغذیه می‌شود.
 مردم روستا به سمت گودال هجوم می‌برند تا بتوانند در آن گودال ماهیگیری کنند و هربار در اثر ازدحام جمعیت، همیشه دعوا و نزاع اتفاق می‌افتد.
اگر شخصی میان جمعیت مردم روستا تفکر کل‌نگرانه داشت، می‌فهمید که آن گودال از رودخانه تغذیه می‌شود و ماهی‌ها از رودخانه وارد گودال می‌شوند. پس قطعا
رودخانه تعداد زیادی ماهی دارد و می‌توان به سادگی برای ماهیگیری به رودخانه رفت!
از طرفی تفکر کل‌ نگر درپی اثبات این مساله است که اجزای یک سیستم بدون ارتباط باهم هرگز کارایی نخواهند داشت و باید برای حرکت در مسیر اهداف، ارتباط میان
اجزا را مدنظر قرار داد. تفکر خطی و غیر خطی میتواند تا حدی این موضوع را روشن کند.
تفکر کل نگر به ما شانس‌های زیادی برای بهبود وضعیت‌مان می‌بخشد. بدون داشتن تفکر کل نگر سخت می‌توانیم کنترل اوضاع را به دست بگیریم. از طرفی بدون کل
نگری نمی‌توان قضاوت و درک درستی داشت و همین مساله باعث می‌شود در بسیاری از مسائل ما درجا بزنیم یا راه درستی را پیش نگیریم. .
چک لیست برای رسیدن به تفکر بهینه
اقدامات پیش از تفکر
آنچه که در حین تفکر به آن نیاز داریم
اقداماتی که پس از تفکر و حصول نتیجه باید به آن پرداخت
 یک مدیر ارشد و یا یک رهبر  باید چه ویژگیهایی از باب تفکر داشته باشد
 مثال خودرو از جز به کل و از کل به جز و سیستم ارتباطی هر کدام بصورت فردی و گروهی

Views: 16

دسته‌ها: کسب و کار
برچسب‌ها: