جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ به همراه مقایسه با سال 1402

 

مفاد بخشنامه حقوق سال 1403

طی بخشنامه مذکور و بر اساس مصوبه شورایعالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه دارای قرارداد دائم و یا موقت

باشند با 35.3درصد افزایش ،روزانه 2.388.728 ریال تعیین شده است.که ماهیانه 30 روزه رقم 71.661.840 ریال می شود.

مبلغ پایه سنوات روزانه و ماهیانه 

طبق بند 2 بخشنامه حقوق سال 1403 مقرر شده است،به کارگران دارای بیش از یک سال سابقه‌ کاری،و کارگرانی که یکسال از دریافت

آخرین پایه سنوات آنها گذشته باشد  روزانه مبلغ 70.000 ریال نیز پایه سنوات به آنها پرداخت گردد. براین اساس ماهانه به کارگران

واجدالشرایط مذکور مبلغ 210هزارتومان پایه سنوات به حقوق پایه آنها اضافه خواهد شد.

میزان افزایش سایر سطوح دستمزدی سال 1403

در بخشنامه مذکور بند 1 درمورد افزایش مزد کارگران دارای سابقه شغلی (سایر سطوح مزدی) مقرر شده است : طبق مصوبه شورایعالی

کار از ابتدای سال1403 درآمد ماهانه این کارگران به میزان 22درصد نسبت به آخرین مزد سال ١402 افزایش و بعلاوه مبلغ ثابت روزانه

230،026 ریال به حقوق آنها نسبت به سال 1402 افزوده گردد.

سایر مزایا سال 1403

 

1.طبق بند 3 بخشنامه حقوق سال 1403 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار مبلغ 14.000.000 ریال برای افراد متاهل و مجرد بصورت یکسان

ماهانه تعیین گردیده است.

2.طبق بند 4 بخشنامه حقوق سال 1403 کمک هزینه مسکن کارگری مبلغ 9.000.000 ریال ماهانه بدون تغییر نسبت به سال 1402 تعیین

گردیده است.

3.طبق بند 5 بخشنامه حقوق سال 1403 حق تاهل مبلغ 5.000.000 ریال ماهانه اعم از زن و مرد تعیین گردیده است.حق تاهل برای اولین

بار در بخشنامه حقوق از ابتدای سال 1403 تعیین و قابل پرداخت می باشد.

نکته :

 

طبق تبصره 1 بند 2 بخشنامه مزد سال 1403 “پرداخت مبلغ پایه سنواتی برای کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل ، با

در نظر گرفتن رقم پایه سنوات برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران

خدمت صورت می گیرد.

برای اینکه درک بهتری از میزان حقوق سال 1403 به دست آورید، تمامی موارد مرتبط با حقوق سال 1403 را در جدول حقوق و دستمزد

۱۴۰۳ مشخص کرده‌ایم.

جدول ساعات کار قانونی سال 1403

اقلام حقوق سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال) سال 1403 (بر مبنای ریال)
حداقل دستمزد روزانه 1,769,428 2,388,728
حداقل دستمزد ماهانه 53,082,840 71,661,840
مزد هر ساعت کاری 241,286 325,888
مزد هر ساعت اضافه کاری 337,800 469.607
حق مسکن 9,000,000 9,000,000
بن خواربار 11,000,000 14,000,000
پایه سنوات( افراد با حداقل 1 سال سابقه کار) 2,100,000 2,100,000
حق اولاد (یک فرزند) 5,308,284 7,166,184
حق اولاد (دو فرزند) 10,616,568 14,332,368
حق تاهل 5,000,000
حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) 73,082,840 99,661,840
حداقل حقوق با یک فرزند 80,491,124 108,928,024
حداقل حقوق با دو فرزند 85,799,408 116,094,208

نمایندگان کارگران صورتجلسه شورایعالی کار را امضا نکرده‌اند و اصرار دارند حقوق کارگران باید بیش از میزان اعلام شده بالا می‌رفت، اما چون امضای نماینده دولت و نماینده کارفرمایی و تایید وزیر کار برای رسمی‌شدن بخشنامه حقوق و دستمزد کفایت می‌کند، پس از تعطیلات نوروز وزارت کار آن را بخشنامه کرد. ضعف اطلاع‌رسانی باعث شده گروهی از کارگران هنوز میزان دقیق حقوق وزارت کار ۱۴۰۳ را ندانند یا میان اعداد و ارقام مطرح شده احساس سردرگمی و پریشانی کنند. نوشته حاضر کمک می‌کند ابر غبارآلود را کنار بزنید و به‌مدد چند محاسبه شیرین، یک‌سری فرمول قدیمی و البته شرح و تفسیر اصطلاحات کسالت‌بار رایج بفهمید حقوق وزارت کار ۱۴۰۳ بالاخره چقدر خواهد بود.

پایه حقوق کارگران در ۱۴۰۳ چقدر است؟

حقوق کارگران از اجزای مختلفی تشکیل می‌شود. مهم‌ترین بخش برای محاسبه و اعلام حقوق وزارت کار ۱۴۰۳، پایه حقوق پرداختی است که البته نباید با حداقل حقوق اشتباه گرفته شود.

حقوق وزارت کار ۱۴۰۳ در قدم نخست براساس پایه حقوق محاسبه و اعلام می‌شود، ولی کارفرما موظف است در پایان مراحل، سایر مزایا از جمله مواردی مثل حق مسکن، حق سنوات، حق اولاد و… را با توجه به وضعیت کارگر به پایه حقوق اضافه کند.

پایه حقوق کارگران امسال از پنج میلیون و ۴۸۵ هزار و ۲۲۶ تومان به هفت میلیون ۴۰۵ هزار ۵۶۸ تومان افزایش پیدا کرده است. پایه حقوق کارگران در فیش حقوقی به عنوان جمع مزد پایه در قرارداد‌های کارگری درج می‌شود، ولی همانطور که گفتیم کسی قرار نیست با همین مبلغ به خانه برگردد. صبر داشته باشید!

دستمزد حقوق کارگران؛ پایه حقوق، مزایا و کسر حق بیمه سهم کارگر

حقوق وزارت کار ۱۴۰۳، در کنار پایه حقوق، با یک‌سری مزایا تلفیق می‌شود. محاسبه و پرداخت مزایا دقیقا مانند پایه حقوق، اجباری است. حق بیمه سهم کارگر را در انتها کسر می‌کنند اما مهمترین مزایای حقوق وزارت کار ۱۴۰۳، بن خواربار است که امسال از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

حقوق وزارت کار ۱۴۰۳ همچنین از حق مسکن تشکیل می‌شود که مانند سال قبل ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود و تغییری را تجربه نمی‌کند. حق عائله‌مندی امسال برای اولین بار در بخشنامه حقوق و دستمزد کارگری گنجانده شده و کارفرما باید به کارگر بابت آن ۵۰۰ هزار تومان بپردازد.

حقوق وزارت کار ۱۴۰۳ همچنین شامل حق اولاد است و کارگر متاهل به ازای هر فرزند ۷۱۶ هزار تومان دریافتی خواهد داشت که نسبت به رقم ۵۳۰ هزار تومان سال گذشته مقداری افزایش پیدا کرده است. داشتن فرزند دوم به‌معنای محاسبه، یک ۷۱۶ هزار تومان دیگر در فیش حقوق کارگران است اما از فرزند دوم به بعد میزان حق اولاد در محاسبه حقوق کارگران بالاتر نمی‌رود.

حقوق وزارت کار ۱۴۰۳ با افزودن پایه سنوات تکمیل می‌شود. در این بخش مانند سال گذشته کارفرما باید مبلغ ۲۱۷ هزار تومان به حقوق کارگرانی با سابقه حداقل یک‌سال فعالیت در کارگاه بپردازند.

پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی اجباری است. قانون می‌گوید بخشی از حق بیمه تامین اجتماعی را دولت و بخشی دیگر را کارفرما برعهده می‌گیرند، اما بخش سوم را با عنوان حق بیمه سهمه کارگر برعهده خود فرد گذاشته‌اند که رقم آن امسال معادل ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود. حق بیمه درمان پایه یا تکمیلی را فراموش نکنید!

حقوق کارگران بدون سابقه کار در ۱۴۰۳ 

حقوق وزارت کار ۱۴۰۳، براساس معیار‌هایی مثل سابقه کار، تاهل یا تجرد و تعداد فرزندان تعیین می‌شود. تعداد روز‌های فعالیت در ماه‌های ۳۰ و ۳۱ روزه از دیگر عوامل تاثیرگذار بر میزان دریافتی کارگران است.

حقوق ۱۴۰۳ کارگر متاهل و داری یک فرزند، طبق قانون پس از کسر مبلغ حق بیمه برای ماه ۳۰ و ۳۱ روزه به‌ترتیب حداقل ۱۰ میلیون و ۲۰ هزار و ۱۶۹ تومان و ۱۰ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۳۲۱ تومان خواهد بود. این کارگر سابقه کار در کارگاه را ندارد و امسال استخدام شده است.

حقوق ۱۴۰۳ کارگر متاهل با دو فرزند و شرایط مشابه، پس از کسر حق بیمه نباید از ۱۰ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۷۸۸ تومان کمتر باشد. حقوق همین کارگر در ماه‌های ۳۱ روزه با این شرایط زیر ۱۰ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۹۴۰ تومان نیست.

حقوق وزارت کار ۱۴۰۳ برای کارگر متاهل بدون فرزند و بدون سابقه کار در کارگاه در ماه ۳۰ روزه و ماه ۳۱ روزه به ترتیب دست‌کم ۹ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۵۵۱ تومان و ۹ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۷۰۳ تومان خواهد بود. یادتان که نرفته، حق بیمه را قبلا کسر کرده‌ایم و این میزان خالص دریافتی کارگر در سال ۱۴۰۳ است.

حقوق ۱۴۰۳ کارگر مجرد تازه استخدام شده نیز طبق همین فرمول حداقل هشت میلیون و ۸۰۳ هزار و ۵۵۱ تومان برای ماه ۳۰ روزه و ۹ میلیون و ۲۵ هزار و ۷۰۳ تومان در ماه ۳۱ روزه محاسبه و پرداخت خواهد بود.

جدول یک؛ حداقل دریافتی حقوق کارگران بدون سابقه پس از کسر حق بیمه

وضعیت کارگر    حداقل دریافتی ماه ۳۰ روزه (تومان)   حداقل دریافتی ماه ۳۱ روزه (تومان)

کارگر مجرد                هشت میلیون و ۸۰۳ هزار و ۵۵۱          ۹ میلیون و ۲۵ هزار و ۷۰۲

کارگر متاهل بدون فرزند   ۹ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۵۵۱        ۹ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۷۰۲

کارگر متاهل با یک فرزند   ۱۰ میلیون و ۲۰ هزار و ۱۶۹        ۱۰ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۳۲۱

کارگر متاهل با دو فرزند    ۱۰ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۷۸۸      ۱۰ میلیون و ۹۶۸ هزار و ۹۳۹

بخشنامه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ کارگران می‌گوید افزایش حقوق شامل همه کارگران، چه با قرارداد دائم و چه قرارداد موقت می‌شود. اگر کارگری ساعتی یا روزانه استخدام شده است، جدول شماره سه می‌تواند وضعیت افزایش حقوق او را شرح دهد

حقوق کارگران با حداقل یک‌سال سابقه کار ۱۴۰۳ 

حقوق وزارت کار ۱۴۰۳ برای فردی با حداقل یک‌سال سابقه فعالیت در کارگاه، علاوه بر مزایای رایج و معمول، شامل پایه سنوات می‌شود. این مورد به کارگرانی تعلق می‌گیرد که حداقل برای مدت یک‌سال رابطه خود را با کارگاه حفظ کرده‌اند. رابطه کارگر و کارفرما چه یک‌سال و چه ۱۳ سال تداوم پیدا کرده باشد، همان یک پایه سنوات با رقم ۲۱۰ و ۲۱۷ هزار تومان به حقوق کارگر اضافه خواهد کرد.

حقوق ۱۴۰۳ کارگر مجرد با چنین شرایطی امسال در ماه ۳۰ روزه، نباید از هشت میلیون و ۹۹۸ هزار و ۸۵۱ تومان کمتر باشد. حداقل دریافتی همین فرد در ماه ۳۱ روزه، معادل ۹ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۵۱۳ تومان خواهد بود.

دریافتی افراد متاهل بدون فرزند که حداقل یک‌سال در کارگاه مشغول به‌کار بوده‌اند، پس از کسر حق بیمه، به ۹ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۸۵۱ تومان در ماه ۳۰ روزه و حداقل ۹ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۵۱۲ تومان در ماه ۳۱ روزه محاسبه می‌شود.

حقوق وزارت کار ۱۴۰۳ برای افراد متاهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه، برای ماه ۳۰ روزه دست‌کم ۱۰ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۴۶۹ تومان و در ماه ۳۱ روزه رقم ۱۰ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۱۳۱ تومان خواهد بود. این مقدار پول به کارگری با حداقل یک سال سابقه کار در کارگاه تعلق می‌گیرد.

بالاترین میزان حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ به کارگر متاهل با دو فرزند و دست‌کم یک‌سال سابقه کاری تعلق می‌گیرد. حقوق چنین فردی برای ماه ۳۰ روزه، نباید زیر ۱۰ میلیون و ۹۳۲ هزار و ۸۸ تومان برای ماه ۳۱ روزه، نباید کمتر از ۱۱ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۷۵۰ تومان باشد.

جدول شماره دو؛ حداقل دریافتی کارگر با یک سال سابقه پس از کسر حق بیمه

وضعیت کارگر    حداقل دریافتی ماه ۳۰ روزه (تومان)    حداقل دریافتی ماه ۳۱ روزه (تومان)

کارگر مجرد        هشت میلیون و ۹۹۸ هزار و ۸۵۱              ۹ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۵۱۲

کارگر متاهل بدون فرزند    ۹ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۸۵۱        ۹ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۵۱۲

کارگر متاهل با یک فرزند      ۱۰ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۴۷۰     ۱۰ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۱۳۱

کارگر متاهل با دو فرزند       ۱۰ میلیون و ۹۳۲ هزار و ۸۷      ۱۱ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۷۵۰

حقوق کارگران؛ تفاوت حداقل دریافتی و حقوق پایه

حقوق کارگران توسط گروهی از کارفرمایان رند با شیطنت پرداخت می‌شود. این دسته از ناآگاهی یا اطلاعات محدود بقیه استفاده می‌کنند و مثلا حقوق پایه را جای حداقل دریافتی جا می‌زنند.

حقوق پایه، محاسبه میزان دستمزد کارگر بر اساس ساعت و روز فعالیت در کارگاه است. سایر مزایا مثل بن خواربار (کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار)، حق مسکن، پایه سنوات و حق اولاد به پایه حقوق وزارت کار اضافه می‌شود.

حق بیمه سهم کارگر را در ادامه کسر می‌کنند و عدد پایانی را به‌عنوان کف دریافتی کارگران در نظر می‌گیرند. اگر کارفرما در ساعت غیرموظفی به‌حضور کارگر نیازمند باشد باید پرداخت اضافه‌کاری را گردن بگیرد و به‌ازای هر ساعت اضافه‌کاری ۴۵ هزار و ۶۲۳ تومان به کارگر بدون سابقه و ۴۶ هزار و ۹۶۰ تومان به کارگر با حداقل یک‌سال سابقه کار بپردازد.

مقایسه حداقل حقوق کارگران و کارمندان

دستمزد کارگران امسال بین ۲۲ تا ۳۵.۳ درصد افزایش پیدا کرده است. حداقل دستمزد شامل رشد ۳۵.۳ درصدی می‌شود و رشد سایر سطوح نباید زیر ۲۲ درصد باشد.

حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۳ با فرمولی خاص افزایش پیدا می‌کند. کف حقوق بیشترین میزان رشد یعنی ۲۲ درصد را تجربه می‌کند و در سایر سطوح با رشد ۱۸ درصدی حقوق کارمندان روبرو هستیم. قانون حداقل‌ها را تعیین کرده و سقف حقوق کارگران و کارمندان را به ترتیب ۵۰ و ۷۰ میلیون تومان تعیین کرده است.

سقف حقوق کارمندان و مدیران ۷۰ میلیون تومان است، ولی سقف حقوق کارگران، تنها برای کارگران شاغل در نهاد‌های عمومی و شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای با رقم ۵۰ میلیون تومان تعیین شده و باقی کارگران می‌توانند در مورد سقف حقوق با کارفرما توافق کنند.

حداقل حقوق و مزایای اداره کار سال ۱۴۰۳ در قرارداد موقت

شرح                            حقوق (تومان)

حقوق پایه ساعتی             ۳۲ هزار و ۵۸۹ تومان

حقوق پایه روزانه             ۲۳۸ هزار و ۸۷۳ تومان

دسته‌ها: کلینیک تخصصی کسب و کار دکتر میر
برچسب‌ها: