حکمرانی در مذاکرات استراتژیک شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه مرکزی دی ماه1402

حکمرانی در مذاکرات استراتژیک شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه مرکزی دی ماه1402
دی ۲۶, ۱۴۰۲
28 بازدید

حکمرانی در مذاکرات استراتژیک شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه مرکزی دی ماه1402 حکمرانی در مذاکرات استراتژیک شرکت خطوط لوله ومخابرات حکمرانی در مذاکرات استراتژیک     سالها است به آموزش تکنیکها و فرایندهای مدیریتی مشغولم اما پیوسته حکمرانی برایم یک جذابیت بهتری را بدنبال دارد. اما اساسا حکمرانی چیست؟ در یک تعریف بسیار […]

حکمرانی در مذاکرات استراتژیک شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه مرکزی دی ماه1402

حکمرانی در مذاکرات استراتژیک شرکت خطوط لوله ومخابرات

حکمرانی در مذاکرات استراتژیک

 

 

سالها است به آموزش تکنیکها و فرایندهای مدیریتی مشغولم اما پیوسته حکمرانی برایم یک جذابیت بهتری را بدنبال

دارد. اما اساسا حکمرانی چیست؟

در یک تعریف بسیار ابتدایی، حکومت‌داری یا حکمرانی به‌عنوان مجموعه‌ای از سنت‌ها و نهادها که حاکمان در چارچوب
آن‌ها عمل می‌کنند یا به‌عنوان روش پیاده‌سازیِ قدرت در نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعیِ کشورها یا
تصدی‌گریِ اقتصادی، سیاسی و اجرایی برای مدیریت کلیهٔ مناسباتِ کشور در کلیهٔ سطوح تعریف شده‌است.
امروز در این کارگاه حرفه ای و عملیاتی ما حکمرانی روی میز مذاکرات داخلی و بین المللی را با شما به اشتراک می
گذاریم…
مدرس : دکتر مازیار میر

عنوان عملیاتی

 

تربیت دزدان دریایی بجای نیروی دریایی

استراتزی های این کارگاه عملیاتی

1- راه جدیدی خلق کنیم و بسازیم

2- در راهی که هستیم و مابین هزاران نفر ما اول باشیم و پیش تاز

 

 

شیوه آموزش :

#آموزش_بدون_پاورپوینت

فیلم محور

بازی محور

پرسش و پاسخ

معرفی نرم افزارهای پیشرفته

اموزش با طراحی یک سوال کلیدی و….

 

 

سرفصل های اصول و فنون پیشرفته مذاکره

دکتر مازیار میر محقق و پژوهشگر

info@mazyarmir.com

mazyarmir.com@gmail.com

https://www.aparat.com/mazyarmir

https://www.aparat.com/zabane_badan

https://www.instagram.com/maziyare_mir

 

معرفی برترین پادکستها و اپلیکیشن های کتابخوان جهان و ایران

بهترین کتابهای مذاکره برای استادی در مذاکره

مفاهیم پایه و مراحل مذاکره

مذاکره کليد موفقيت در تجارت

اصول حرفهای مذاکرۀ تجاری و زبان بدن

اقدامات پيش از شروع مذاکره

مذاکرات تجاری و سياسی

ده گام اساسی برای شروع مذاکرۀ اقتصادی موفق

موفقيت در یك مذاکرۀ تجاری

ابعاد تردیدها و نامعلومها را به طور کامل بيان کنيد.

با سنجيدن موقعيت، گام بعدی را بردارید.

پيگيری قطعيت در مذاکرات سياسی و تجاری

اصول و فنون مذاکره

بيست قانون طالیی در مذاکرات حرفهای

مذاکره به صورت حرفهای

دکترین مذاکرات حرفهای

از کم به زیاد و کمکم

استراتژی برای همۀ فصول

تاکتيكهای مذاکرۀ قدرتمند

ترفندحرفهای مذاکرات تجاری قدرتمند
اعتمادسازی در مذاکره

اخلاق در مذاکره

مهارتهای اخالقی در مذاکره

مهارتهای غيراخالقی

تأثيرپذیری یا تأثيرگذاری در مذاکره

آفتهای مذاکره تجاری

قانون ذرهذره

مهارت پلسازی

اهميت روانشناسی مذاکره

ترفندهای اتمام مذاکره تجاری

کنترل خشم در مذاکره

ده روش پيتر دراکر برای مذاکرۀ مؤثر (effect negotiation)

نكتههـای طالیــی در مدیریــت جلســۀ مذاکــرهای کــه توانســتهایـد مـچ

دروغگـو را بگيریـد

تفاوت فرهنگها در مذاکره

فواید تنظيم صورت جلسه پيش از مذاکره

مذاکرۀ ميرزا تقیخان اميرکبير، مردی برای تمام فصول

مهارت نه گفتن و اظهار عدم تمایل در مذاکره تجاری

چند جملۀ کليدی

نظریۀ ناهنجاری ادراکی

هنر گوش دادن فعال

موقعيتهای سخت

مذاکره با افراد سرسخت

وادارکردن طرف به بازی و حرکت

اعتماد راهی است به سوی تباهی

جنگ روانی

روشهای فشار روی مواضع

گزینههای جانبی خود را در مذاکرات مشخص نمایيد

خود را گير نيندازید

در مذاکرات، به حاشيه بروید

خودداری از تالفی کردن در مذاکرات

بایدهای یك مذاکره تجاری

نبایدهای مذاکره تجاری

تاکتيكهای حرفهای مذاکرۀ موفق

اقدامات پس از پایان یك مذاکرۀ حرفهای

آینه وار عمل کردن یا تكنيك آینهای تكنيك حرفهایها

در مذاکره سعی کنيد رفتارتان آینهای باشد

چگونگی آرام کردن فرد مبتال به اسكيزوفرنی در مذاکره

همه در حال گوش دادن به صدای درون ذهنشان هستند.

هرگز و تحت هي  شرایطی در مذاکره عجله نكنيد

مذاکره و رابطۀ آن با صدا

چگونه در هر مذاکرهای برچسب بزنيم

احساسات را مدیریت کنيد

همدلی روشی در مذاکره

مهارت های متقاعدسازی (Persuasion Skill) در مذاکره

خلاصه کتاب مجمع الجزایر گولاگ نوشته الکساندر سولژنستین

در مذاکره از روش مميزی اتهام، سود ببرید

در هر مذاکرهای مراقب بله باشيد، استاد نه شوید

یادتان باشد که نه، آغازگر مذاکره است

یادتان باشد که هميشه نه، محافظ در مذاکره است اما چرا

دو کلمۀ متحولکننده مذاکره را در دستور کار هر مذاکرهای قرار دهيد

کاری کنيد بگوید درست است و سپس خالصهسازی کنيد

واقعيت آنها را دستكاری کنيد

مهلت زمانی، زمان را متحد خودتان کنيد

واقعيتِ آنها را دستكاری کنيد

چگونه برای دستمزد بيشتر مذاکره کنيد

مذاکره کنندگان تحليلگر

مذاکره کنندگان سازشگر

خلاصه کتاب مجمع الجزایر گولاگ نوشته الکساندر سولژنستین

Views: 10

برچسب‌ها: