خلاصه کتاب پنجمین فرمان خلق سازمان یادگیرنده

خلاصه کتاب پنجمین فرمان خلق سازمان یادگیرنده
اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۳
116 بازدید

خلاصه کتاب پنجمین فرمان خلق سازمان یادگیرنده خلاصه کتاب پنجمین فرمان تعداد بازدید: 3093   خلاصه کتاب پنجمین فرمان خلق سازمان یادگیرنده که پرفروش‌ترین اثر کلاسیک بر اساس پانزده سال تجربه در عملی کردن ایده‌های پیتر سنگه است. مرا مدهوش نمود همانطور که سنگه روشن می کند، در دراز مدت تنها مزیت رقابتی پایدار، توانایی […]

خلاصه کتاب پنجمین فرمان خلق سازمان یادگیرنده

خلاصه کتاب پنجمین فرمان

تعداد بازدید: 3093

 

خلاصه کتاب پنجمین فرمان خلق سازمان یادگیرنده که پرفروش‌ترین اثر کلاسیک بر اساس پانزده سال تجربه در عملی کردن ایده‌های پیتر سنگه است. مرا مدهوش نمود

همانطور که سنگه روشن می کند، در دراز مدت تنها مزیت رقابتی پایدار، توانایی سازمان شما برای یادگیری سریعتر از رقبا است. داستان‌های رهبری راه‌های زیادی را نشان

می‌دهند که ایده‌های اصلی پنجمین فرمان، که بسیاری از آنها در اولین انتشار رادیکال به نظر می‌رسیدند، عمیقا با روش‌های مردم برای دیدن جهان و شیوه‌های مدیریتی آنها

ادغام شده‌اند.

سنگه توضیح می‌دهد که چگونه شرکت‌ها می‌توانند با اتخاذ استراتژی‌های سازمان‌های یادگیرنده، خود را از بلوک‌های یادگیری که بهره‌وری و موفقیت آن‌ها را تهدید می‌کنند

خلاص کنند، که در آن الگوهای جدید و گسترده‌ای از تفکر پرورش می‌یابند، آرزوهای جمعی آزاد می‌شوند، و مردم به طور مداوم یاد می‌گیرند که چگونه ایجاد کنند. نتایجی که

واقعا همه آرزو دارند.

سنگه در این کتاب چنین…توضیح می دهد:

• جرقه یادگیری واقعی را دوباره روشن کنید که توسط افرادی متمرکز بر آنچه واقعا برای آنها اهمیت دارد، هدایت می شود
• کار تیمی را به خلاقیت کلان پیوند دهید
• خود را از مفروضات و طرز فکرهای محدود رها کنید
• این کتاب به شما یاد می دهد که جنگل و درختان را ببینید
• به مبارزه بین کار و زمان شخصی پایان دهید
این نسخه به روز شده حاوی بیش از صد صفحه مطالب جدید است که بر اساس مصاحبه با ده ها متخصص در شرکت هایی مانند BP، Unilever، Intel، Ford، HP، و عربستان سعودی آرامکو و سازمان هایی مانند Roca، Oxfam، و بانک جهانی است.

 

پیچیدگی از مشکلات عصر حاضر است. همه ما در زندگی حرفه ای و شخصی خود با مسائل دشوار و ناگزیری رو به رو می شویم و باید برای حل آن ها چاره ای بیندیشیم.

بسیاری از علمای علوم اجتماعی به خیال چنین چاره هایی بوده و کوشش زیادی در این راه داشته اند. هر چند این تلاش ها بی ثمر نبوده، ولی هر یک با آفاتی نیز همراه

بوده اند. ساده انگاری شایع ترین این آفات است. این کتاب تلاشی است در جهت شناسایی ریشه های تفکر ساده انگارانه مدیران و تبیین ناتوانی هایی که از این رهگذر

سازمان ها را گرفتار می کنند.

پیتر سنگه در این کتاب، توضیح می‌دهد که اگر کسی می‌خواهد یک سازمان یادگیرنده بنا کند (یا سازمان فعلی خود را به یک سازمان یادگیرنده تبدیل کند)  باید در ایجاد و

توسعه‌ی پنج حوزه، سرمایه گذاری نماید. او این پنج حوزه را به شکل زیر فهرست می‌کند:

  • تفکر و تفکر سیستمی
  • قابلیت‌های شخصی و انفرادی….
  • مدل‌های ذهنی و فکری شناور
  • چشم انداز مشترک و چشم انداز ها…
  • یادگیری تیمی و اصولی و علمی

پنجمين فرمان
مقدمه
پيچيدگي از مشخصات عصر حاضر است . همگي ما در زندگي حرفه اي و شخصي خود با مسائل غامض و پيچيده اي روبه رو مي شويم آه از آنها گريزي نيست و بايد براي حل آنها چاره اي انديشيد. بسياري از علماي علوم اجتماعي به خيال چنين چاره هايي بوده اند و آوشش زيادي در اين راه مبذول داشته اند. هر چند اين تلاش ها بي ثمر نبوده اند ولي بايد گفت آه هر يك آفاتي نيز با خود به همراه داشته اند. ساده انگاري شايع ترين اين آفات است . در بعد مديريت اين قضيه خود را به شكل عمل زدگي و اشتياق در استفاده از الگوهاي تكراري حل مسائل و در يك آلام، جستجوي نسخه اي شفابخش و ابزاري همه آاره، نشان مي دهد. تئوري هاي همه شمول و جامعي آه مدعي حل تمامي مسائل غامض و پيچيدة مديريت هستند و خود را بي نياز از آزمون و تدبر مي دانند، بارزترين نماد اين جريان آفت زده هستند.
اين آتاب سعي و تلاشي است در جهت شناسايي ريشه هاي تفكر ساده انگارانه مديران و تبيين ناتواني هايي آه از اين رهگذر سازمان ها را گرفتار مي س ازد. آتاب حاضر
راه حلي جديد و اساسي براي درمان مسائل و مشكلات سازمان ها ارائه نمي آند؛ بلكهفراخواني است به تفكر و تدبر و ترك ساده انگاري و پرهيز از فرضيه هاي همه شمولي آه همواره پيروز و ظفرمند هستند.
مخاطب اين آتاب تنها مديران نيستند، بلكه تك تك ما مي تو انيم از اصول و ضوابط آلي آن در زندگي روزمره خود سود ببريم . هرچند براي آساني آه در پي تقليد و فرار از
تفكر هستند مطالب چنداني در آن نمي توان يافت.
مؤلف اين آتاب آقاي پيتر سِنگه استاد مدرسة مديريت انستيتوي تكنولوژي و يكي از مشاوران برجستة عل م مديريت است. وي يكي از (M.I.T.) ماساچوست مبدعان آارگاه هاي مديريت و استفاده از رو ش هاي نوين شبيه سازي در اين شاخه برگزار آنندة اين آارگاه ها براي چند هزار (M.I.T.) مي باشد و طي دو دهة گذشته در
مدير طراز اول شرآت هاي مختلف جهان بوده است.

 

 

Views: 63

برچسب‌ها:, , , , , , , , , ,