خلاصۀ کتاب روانشناسی بازی قسمت چهارم

اردیبهشت 23, 1403
55 بازدید

خلاصۀ کتاب روانشناسی بازی قسمت چهارم خلاصۀ کتاب روانشناسی بازی خلاصۀ کتاب روانشناسی           اسباب بازیها وخصوصیات آنها اسباب بازی در زندگی کودک نقش مهم موثری دارد. اسباب بازی برای کودکان نوعی غذای روانی است میتوان گفت یکی از نیاز های مهم وجزء اصلی زندگی کودکان است. چنانچه اسباب بازیها بر […]

خلاصۀ کتاب روانشناسی بازی قسمت چهارم

خلاصۀ کتاب روانشناسی بازی

خلاصۀ کتاب روانشناسی

         

اسباب بازیها وخصوصیات آنها اسباب بازی در زندگی کودک نقش مهم موثری دارد. اسباب بازی برای کودکان نوعی غذای روانی

است میتوان گفت یکی از نیاز های مهم وجزء اصلی زندگی کودکان است. چنانچه اسباب بازیها بر اساس اصول روانشناسی و

هدفهای آموزشی وبا دقت انتخاب شود در زندگی اجتماعی وروانی ودر رشد فکری وتربیتی آنان بسیار موثر خواهد بود. به همین

دلیل است که روانشناسان و مربیان مشهوری چون منتسوری، والون،کلاپارد،دوبس ودکتر هوشیار در این تفصیل بحث کرده وبازی و

اسباب بازی را در رشد فکری و تربیتی قوای عقلانی کودک موثر است. کودکان به هنگام بازی، مخصوصاً با اسباب بازیهایی که فکری

وآموزشی دارد بهتر می توانند به فعالیتهای مختلف ذهنی، حرکتی و روانی بپردازند. از نظر روانشناسی باید دانست که تمایل

کودکان به بازی وعلاقۀشدیدآنها به داشتن اسباب بازی یکی از علایم سلامت عقل وکنجکاوی وهوشیاری آنان است. اسباب بازیها

باید ویژهگی های خاصی داشته باشد: 

1-اسباب بازی باید همواره مناسب سن، علاقۀ ها و درخور تواناییها ذهنی ورشدی کودک

باشد.      

2-اسباب بازی باید وسیلۀ رشد کودک باشد، او را به حرکت و تفکر ئاراده ومبارزه و تلاش فرا خواند.

3-اسباب بازی باید انگیزه ومحرک مناسب به همراه داشته باشد وبتواند کودک را جلب کند.

4-اسباب بازی باید به پرورش حواس کودک و به ویژه ایجاد و گسترش هماهنگی بین حرکات چشم و حرکات ظریف دست کمک کند.

5-اسباب بازی خوب تصورات کودک را گسترش میبخشد و کنجکاوی وتجسس را در او پرورش می­دهد

6-از دیگر ویژگیها اسباب بازی مناسب این است که مهارتهای بدنی را در کنار مهارتی ذهنی کودک پرورش می­ ده

7-اسباب بازی هایی که در اختیار کودک گذاشته میشود باید مطمئن و بی خطر باشند.

8-قبل از خرید اسباب بازی باید عمیقاً به تأثیرات آن درکودک بیاندیشید و اگر اسباب بازی خاصی به نوعی برای خود و دیگران خطر

ایجاد می­کند بهتر است به کودک ارائه نشود.  

 

  انواع اسباب بازی

 

      اسباب بازیها را بر اساس دامنۀتأثیر آن و موقعیتهایی که برای کودک فراهم می­ آورد به دودستۀمهم تقسیم می­شود

1- سازمان یافته

2- سازمان نیافته اسباب بازیهای سازمان یافته شکل مشخص وازپیش تعیین شده ای دارد و دامنۀ تأثیر آنها محدود است وبه منظور

ایجاد موقعیت یادگیری خاص برای کودکان به کار می­ روند.

 این گونه اسباب بازیها به ۶ دسته تقسیم می­ شود.

۱٫اسباب بازیهایی ویژۀ خردسالان

۲٫اسباب بازیهایی برای جلب توجه کودک

۳٫اسباب بازیهایی برای ایجاد تحرک در کودک

۴٫اسباب بازیهایی برای تقویت مهارتهای دست و هماهنگی چشم و انگشتان

۵٫اسباب بازیهایی براب تقویت قوۀ تمیز و تشخیص

۶٫اسباب بازیهایی برای تقویت قدرت تکلم وبیان کودک . اسباب بازیهای سازمان نیافته اسباب بازیهایی که در این طبقه قرار می

گیرند،

شکل از پیش تعیین شده ندارد وکودکان می­توانند از ابتکار و خلاقیت خود استفاده کنند و فعالیتهای نویی انجام می­دهند. این وسایل

موقعیتهای یادگیری متفاوتی

را برای کودک فراهم می­ آورد و راه را برای ابتکار کودک باز می­­­­ گذارد.ارزش تشخیصی این دسته وسایل بسیار زیاد است، زیرا

کودک می تواند

فعالیتهای خود را نا آگاهانه ، فرافکنی کند. نظم وسازمانی کودک به این وسایل می­دهد سرنخهایی به پدران وما دران د یا مربیان ­

می دهد که بتوانند

جنبه های شخصیتی کودک را بهتر شناسایی کنند . وسایل این گروه به سه دستۀ عمده تقسیم می­شود: ۱٫اسباب بازیهایی

ساختنی (ساختمانی)

= مکعبها ، لگو ۲٫وسایل برای بازی بازیهای خلاقه = مداد رنگی وآبرنگ ۳٫ وسایل برای بازیهای تصوری =  عروسک ، خمیر مجسمه

، شن آب    ……

Views: 3

برچسب‌ها:, , , , , ,