دو خط تقدیم به ….

 

دلم کنار اسمت تا قرار می گیرد

دلم تا کنار قلبت تا قرار می گیرد 

تارهای مویت بوی بهار می گیرد 

آه میروی و دلم در تمام دقیقه ها 

برای غربت این لحظات می گیرد 

همین که تاریکی به هوای تو قصه می گوید 

غزل غزل دل شب زنده دار می گیرد 

رو به آسمان دعا می کنم که بیایی دوباره!!!؟اما نه 

آه همیشه گریه ام از انتظار می گیرد

من ایستگاه غریبم که خسته و متروک 

دلم برای عبور قطار  بسیارمی گیرد 

تمام عمر مرا وقف عشق خودت خواهی کرد 

دلم کنار اسمت تا قرار میگیرد….

لبخند

خصوصی: زبان عشق

جدیدترین زبان بدن عشق

زبان بدن یک عاشق چه می گویدBody language tells a lover

زبان بدن عشق از واقعیت تا دروغ

پیشرفته ترین نکات زبان بدن عشق اول

پیشرفته ترین نکات زبان بدن عشق قسمت دوم

پیشرفته ترین نکات زبان بدن عشق قسمت سوم

پیشرفته ترین نکات زبان بدن عشق قسمت چهارم

پیشرفته ترین نکات زبان بدن عشق قسمت پنجم

پیشرفته ترین نکات زبان بدن عشق قسمت ششم

پیشرفته ترین نکات زبان بدن عشق قسمت هفتم

پیشرفته ترین نکات زبان بدن عشق قسمت هشتم

پیشرفته ترین نکات زبان بدن عشق قسمت نهم

پیشرفته ترین نکات زبان بدن عشق قسمت دهم

نکات پیشرفته زبان بدن عشق قسمت یازدهم

نکات پیشرفته زبان بدن عشق قسمت دوازدهم

نکات پیشرفته زبان بدن عشق قسمت دوازدهم

نکات پیشرفته زبان بدن عشق قسمت ۱۳

مازیار میر 

دو خط تقدیم به ….

Views: 8

دسته‌ها: کسب و کار
برچسب‌ها: