رای بیشتر با کمک بهترین ابزارهای کارزارهای انتخاباتی روز قسمت دوم

اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۳
25 بازدید

رای بیشتر با کمک بهترین ابزارهای کارزارهای انتخاباتی روز قسمت دوم رای بیشتر با کمک بهترین ابزارهای کارزارهای انتخاباتی #مازیارمیر در مقاله قبل به ذکر کلیات پرداختم و در این قسمت به سراغ موارد دیگر خواهیم رفت که می تواند بسیار تعیین کننده و حتی کلیدی باشد.ستاد مرکزی باید به سازماندهی این افراد در قشرهای […]

رای بیشتر با کمک بهترین ابزارهای کارزارهای انتخاباتی روز قسمت دوم

رای بیشتر با کمک بهترین ابزارهای کارزارهای انتخاباتی

#مازیارمیر

\"رای

در مقاله قبل به ذکر کلیات پرداختم و در این قسمت به سراغ موارد دیگر خواهیم رفت که می تواند بسیار تعیین کننده و حتی کلیدی باشد.ستاد مرکزی باید به سازماندهی این افراد در

قشرهای مختلف مردم اقدام کند.

خصوصاً شناسائی بزرگان قومیت ها نقش مهمی درکسب آراء دارد. تشکیل جلسه با آنها می تواند در  صورت جلب اعتماد آنها رأی قابل توجهی را بدست آورد. قومیت ها نقش

موثرتری نسبت به سایر تشکلات اجتماعی و سیاسی در انتخابات شوراها دارند.

بعد از اهمیت قومیت ها می توان از تأثیر گذاری ائمه جماعات و هیئت امناء مساجد نام برد که در بین مردم از جایگاه ویژه ای برخوردارند و افراد زیادی در امور مذهبی و اجتماعی از

آنها سوال می کنند می توان با نشست با آنها در اطلاع رسانی و معرفی توانمندی های خود درخدمت به مردم از آنها کمک گرفت. قابل توجه است هر چه تعداد دفاتر ارتباط مردمی

در سطح شهر بیشتر باشد تأثیر بیشتری در شناسائی نامزدها در افکار جامعه خواهد داشت ولی یکی از عوامل مهم بعد از تشکیل ستادمرکزی، مکان ستاد می باشد.

باید دقت کنیم ستاد مرکزی در خیابانی مستقر شود که بعنوان خیابان مهم شهر محسوب می شود و شهروندان زیادی در آن رفت و آمد دارند و سایر ستادها یا دفاتر مردمی در اطراف

میادین شهر و مغازه های بزرگ که بتوان در ان از شهروندان بخوبی پذیرائی کرد قرار داشته باشند و از موقعیت مناسبی برخوردار باشند. بعد از انتخاب مکان برای ستادها یکی از عوامل

جذب شهروندان وخصوصا جوانان، عکس نامزدها و دکوراسیون ستادهای انتخاباتی است که باید دارای جذابیت قابل قبولی باشند. زیرا زیبایی ونوع عکسهای انتخاباتی تأثیر روانی

قابل توجهی بر افکار و جذب بیننده دارند پس باید یک کاندیدا با مشورت با عکاسان هنرمند، نسبت به گرفتن عکس های هنری اقدام نماید.چه بسا افرادی در انتخابات گذشته رای

تاثیر گذاری از این شیوه تبلیغاتی از مردم گرفته اند.

در کنار عکسهای انتخاباتی، شعارهای انتخاباتی نقش مهمی در جذب آراء شهروندان دارد. خصوصا برای قشرهای تحصیل کرده و جوان نوع شعارها و اهداف نشانگر توانمندی کاندایدا

می باشد. یک نامزد انتخاباتی در تعریف اهداف و خواسته هایش میزان آشنایی خود را با درد و رنج و مشکلات روز مره شهروندان مطرح می کند. هر چقدر شعارهای انتخاباتی به

خواسته ها و نیازهای جامعه نزدیک تر باشد در دل مردم بیشتر می نشیند و مردم را به خود جذب می نماید. نگاهی به نامزدهای پیروز در انتخابات نشانگر جایگاه نوع شعارها در

جذب آراء توده مردم می باشد. جدای از اینکه در آینده اجراء بشوند یا نشوند؟بنابراین نوع شعارها باید با مشورت صاحب نظران اجتماعی و سیاسی انتخاب گردد.

در کنار شعارها و اهداف نامزدها باید زندگینامه آنها نیز به همراه فعالیت های اجتماعی و سیاسی آنها آورده شود. تا در کنار افکار و اندیشه آنها با سوابق اجرائی که نقش تعیین کننده

ای در کسب آراء شهروندان دارد،آشنا شوند . چگونگی پخش زندگینامه و سوابق اجرائی نیز خود باید با مدیریت در مدت زمان تبلیغات توسط کمیته تبلیغات برنامه ریزی شود. چه

مقدار از بروشورها و عکس ها در ستادها پخش شوند و چه مقدار از آنها توسط اکیپ های مخصوص درخانه های شهروندان ریخته شوند.

پخش بروشورهای تبلیغاتی باید توسط نیروهای سازماندهی شده در مناطق و محلات شهری در ساعات آخر شب در منازل شهروندان ریخته شوند در جلوی ستادها ساعات پر رفت و

آمد بین مردم پخش شوند. یکی از اولین اقدامات بعد از شروع تبلیغات عمومی که معمولا از نیمه شب شروع می شود چسباندن عکس نامزدها در مکان های مشخص شده توسط

فرمانداری در سطح شهر می باشد. که نیروهای هر نامزد در سطح شهر شروع به چسباندن عکس داوطلبین می نمایند. تا در ابتدای صبح که مردم برای رفتن به سر کار از خانه خارج

می شوند با دیدن عکس ها با کاندیداها آشنا شوند.

زدن داربست برای عکسهای بزرگ در مقابل ستادها نقش مؤثری در جذب شهروندان دارد. لذا در صورت آزاد بودن باید از این موقعیت در ستادهای سطح شهر استفاده بهینه نمود. نوع

تبلیغات صوتی و تصویری در ستادها برای به تصویر کشیدن عملکرد موفقیت نامزدها در گذشته دارای اهمیت است. همچنین پخش انواع موسیقی برای جذب جوانان موثر است و

هر نوع موسیقی می تواند در عین جذابیت در دفع شهروندان موثر باشد. چه بسا پخش یک موسیقی غیر مجاز برای افراد متدین اثری منفی به همراه داشته باشد و باعث از دست

دادن آراء زیادی بشود. خصوصا برای آنهایی که ادعای مذهبی بودن دارند ولی برای رأی آوردن از هر وسیله ای استفاده می کنند، نقش تخریبی بیشتری دارد. پس باید در انتخاب

مسئولین صوتی و تصویری در ستادها دقت کرد .

افرادی که در ستادها مشغول فعالیت هستند نوع لباس پوشیدن آنها وصحبت کردن و ظاهر آنها نقش قابل توجهی در اذهان مردم دارد. لذا باید افرادی را که دارای سابقه خوب

هستند یا حداقل ناشناخته می باشند در ستادها مستقر شوند و از افرادی که سابقه خوبی ندارند در ستادها استفاده نکرد.

در ستاد مرکزی باید مسئولین بخش های مختلف مشخص شوند که یکی از مهمترین آنها مسئول مالی می باشد که نقش موثرتری نسبت به دیگر قسمت های ستاد دارد. هر چقدر

پشتیبانی مالی قوی تر باشد. می توان از امکانات بیشتری برای تبلیغات استفاده کرد.

در این راستا مسئول تدارکات هم از اهمیت زیادی برخوردار است که باید در شبها بتواند با توجه به وسعت کار در سطح شهر ستادها و دفاتر را پوشش بدهد. و برای پخش زندگینامه

و عکس در خیابانها و کوچه ها بتواند به راحتی آن را انجام دهد و ماشین هاو نیروها را سازماندهی کند، خصوصا در شبهای آخر که حجم تبلیغات وسیع تر و حساسیت کار بیشتر می

شود. مسئولین کمیته ها و هواداران پیوسته فکر می کنند که عقب هستند و لذا نیاز به افراد و ماشین آلات بیشتر برای اطلاع رسانی در کوچه پس کوچه های شهر بیشتر می شود .

بنابراین باید مسئول نقلیه هم فردی باشد که کلام و حرفش را دیگران گوش کنند و جایگاه اجتماعی خوبی داشته باشد. آنچه که وسعت این تبلیغات و بکار گیری نیروها و ماشین

آلات در سطح شهر را تعریف می کند انتظاری است که نامزد انتخاباتی از رقابت خود در انتخابات دارد. اگر هدفش در حدی است که باید پیروز انتخابات باشد، میزان هزینه و فعالیت

نیز به همان اندازه بیشتر می شود. اگر فردی می داند که رأی کافی برای برنده شدن و ورود به شورا را ندارد ولی برای اینکه او را در این دوره مردم بشناسند و باور کنند آمده است باید

در همین سطح و اندازه، تبلیغات و هزینه کند و از خسته کردن نیروها و هزینه زیاد مالی بپرهیزد و …..

Views: 4

برچسب‌ها: