رهبری نوین در سازمانهای نوین قسمت هفتم

رهبری نوین در سازمانهای نوین قسمت هفتم
آذر 8, 1402
64 بازدید

رهبری نوین در سازمانهای نوین   قاعده مورد عمل در شرکتهای برتر  قاعده” اول فرد سپس هدف” می باشد. شرکتهای بزرگ می دانند که عامل اصلی رشد هر شرکت موفق بازار، فن آوری، رقابت یا نوع محصولات نیست. بلکه عاملی است که بر همه این ها مقدم است و آن توانایی استخدام و حفظ نیروی […]

رهبری نوین در سازمانهای نوین

 

قاعده مورد عمل در شرکتهای برتر  قاعده” اول فرد سپس هدف” می باشد. شرکتهای بزرگ می دانند که عامل اصلی رشد هر شرکت موفق بازار، فن آوری، رقابت یا نوع محصولات نیست. بلکه عاملی است که بر همه این ها مقدم است و آن توانایی استخدام و حفظ نیروی انسانی شایسته است. پس می توان گفت که انسان ها مهمترین سرمایه نیستند بلکه انسانهای لایق مهمترین دارایی سازمان به شمار می رود. شرکتهای با عملکرد برتر در استخدامهای خود صبر و حوصله  به خرج داده و سخت گیر هستند و بر انتخاب درست تاکید دارند و افراد را بر مبنای صفات شخصیتی و سازگاری آنها با اصول ارزشی شرکت استخدام می کنند.

شرکتهای موفق  کارکنان را منبع در آمد و کیفیت می دانند. برای آنها مفاهیم “ما و آنها” مطرح نیست. فلسفه آنها اعتماد به کارکنان، احترام به کارکنان ،قرار دادن آنها در صف برندگان، اجازه دادن به آنها برای نشان دادن خود و برخورد بالغانه ،توجه به آموزش و توسعه آنان می باشد.

میزان سرمایه گذاری شرکتهای برتر در سرمایه های انسانی۳۰  به خصوص در جذب و آموزش و اجرای برنامه های توسعه مهارتهای حرفه ای آنان بسیار قابل توجه می باشد.  این سازمانها از تمام توان بالقوه کارکنان خود در تمامی سطوح اعم از فردی ،تیمی و سازمانی بطور بهبنه استفاده می نمایند.

این سازمانها از طریق و سرمایه گذاری برای آموزش و ارتقا مهارتهای بهبود کیفیت و حل مساله و برنامه های توسعه و پرورش مدیران و با شناسایی  و دستیابی به قابلیتهای جدید یک سازمان یادگیرنده را  ایجاد می نمایند. افراد استثنایی با نگرش و باور توانستن۳۱  و متناسب و سازگار با فرهنگ سازمان استخدام کرده  و کارکنان را در امور مختلف مشارکت داده و با ایجاد یک محیط کاری امن ، نگهداری کارکنان و عدم اخراج آنان درمواقع بحرانی، تلاش برای کاهش جابجایی کارکنان، همسو کردن رفتار کارکنان با ارزشها و جهت گیری سازمان در کلیه سطوح سازمانی، تبدیل  چشم انداز  سازمان به اهداف داخلی ، پرورش خود نظمی از طریق استفاده از قدرت اراده کارکنان ، ایجاد یک محیط چالشی  و رضایت بخش و مسرور کننده ،طراحی مشاغل معنی دار برای برای کارکنان تلاش برای جلب رضایت کارکنان و اندازه گیری مستمر آن سرمایه های انسانی خود را در راستای دستیابی به عملکرد برتر هدایت می کنند.

در اولویت بودن نیروی انسانی. تقریباً همه شرکت‌ها ادعا دارند که نیروی انسانی مهم‌ترین دارایی آن‌هاست و توجه به کارمندان در اولویت اول آن‌ها قرار دارد ولی تعداد بسیار کمی از سازمان‌ها واقعاً چنین امری را محقق می‌کنند. شرکت‌های برتر  فورچون می‌دانند که سرمایه انسانی تنها منبع مزیت رقابتی پایدار است. برای مثال گوگل در جذب نیروی انسانی بسیار دقیق و سخت‌گیرانه عمل می‌کند تا بهترین نیروها را جذب کند. جنرال میلز یکی از بهترین برنامه‌های توسعه رهبری جهان را در سازمان خود اجرا می‌کند. این شرکت‌ها می‌داند که نیروی انسانی کارآمد تا چه حد کمیاب است.

ایده‌های قوی برای بهره‌گیری از سرمایه مالی.  شاید در گذشته این امر مصداق نداشت ولی اکنون شما نمی‌توانید بدون داشتن پشتوانه مالی عظیم تبدیل به یکی از شرکت‌های برتر شوید. در استفاده از منابع مالی باید هشیار و خلاق بود و برای جذب و صرف آن‌ها ایده‌های جدید و قوی داشت.

رشد مستمر. آمارها نشان می‌دهد شرکت‌های برتر فورچون دائماً به فکر رشد درآمدهای خود هستند حتی اگر وضعیت مالی آن‌ها مطلوب باشد. البته شرکت‌های بسیار بزرگ کمتر به رشد مستمر نیاز دارند ولی با دقت در لیست شرکت‌های برتر خواهیم دید که رتبه شرکت‌های ایستا سال‌به‌سال نزول پیدا می‌کند و دیر یا زود از لیست شرکت‌های برتر خارج خواهند شد.

خلاصه کتاب مجمع الجزایر گولاگ نوشته الکساندر سولژنستین

نتیجه

در بازار رقابتی امروز ضرورت دارد که سازمانها همواره باید یگ گام جلوتر از رقبا باشند لذا سازمانها تلاش می کنند که همواره مزیت رقابتی خود را حفظ نمایند. فشارهای فزایند محیطی و تحولات فراگیر سازمانها را با چالشهای گوناگونی مواجه ساخته است که ناکارآمدی نگرشها، سیستمها و ابزارهای مدیریتی قدیمی کاملا آشکار شده است چرا که با رویکردهای سنتی نمی توان در  بازاری که تمامی قواعد حاکم بر آن عوض شده است به رقابت پرداخت. هر شرایطی ابزار خاص خود را می طلبد و طراحی سازمانی که بتواند نتایج عملکردی برتر، پایدار و فراتر از رقبا و انتظارات ذینفعان را فراهم نماید یک ضرورت است.

تحقیقات انجام شده در خصوص سازمانهایی که در این شرایط همچون تارکی بر پیشانی دنیای کسب و کار می درخشند نشان می دهد که این سازمانها از یک مجموعه ویژگیهای کلیدی و مشترک بهره مند بوده اند و توانستند از این طریق نتایج عملکردی فوق العاده ای را کسب نمایند. بی تردید فراهم سازی یک سازمان که تمامی ویژگیهای مطرح شده را در یک زمان در بر داشته باشد کمی دور از دسترس به نظر می رسد. چرا که سفر تبدیل شدن از یک سازمان سنتی به یک سازمان متعالی و با عملکرد برتر سفری طولانی است و مدیران نیز در این راه با چالشهای گوناگونی مواجه هستند.

Views: 4

برچسب‌ها:, , , , ,