زبان بدن سازمان

تیر 8, 1403
55 بازدید

زبان بدن سازمان زبان بدن       امروزه کتاب ها و دوره های مختلفی در حوزه زبان بدن وجود دارد.در این دوره ها درباره حالت های مختلف بدن و تعبیر آن ها صحبت می شود.یکی از نکات مهم در رابطه با زبان بدن این است که زمانی که فرد گفتار و حالت های بدنی اش با […]

زبان بدن سازمان

\"زبان

زبان بدن

 

 

 

امروزه کتاب ها و دوره های مختلفی در حوزه زبان بدن وجود دارد.در این دوره ها درباره حالت های مختلف بدن و تعبیر آن ها

صحبت می شود.یکی از نکات مهم در رابطه با زبان بدن این است که زمانی که فرد گفتار و حالت های بدنی اش با هم متناقض باشد

،عموما مخاطب او متوجه این نا همخوانی می شود و تاثیر نامطلوبی بر وی می گذارد.

واقعیت این هست که نه تنها انسان بلکه سازمان هم از زبان بدن برخوردار است.وقتی که بیانیه ماموریت و شعارهای بسیاری از

سازمان ها را بررسی می کنیم می بینیم که از مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع صحبت کرده اند و حتی تابلو ها و شعار هایی در این

رابطه در سازمان خود قرار داده اند اما در عمل زبان بدن سازمان آن ها پیام های دیگری مخابره می کند.

فروشگاهی را در نظر آورید که توقف گاه خودرو را به گونه ایی قرار داده که مشتریان باید در نقطه ای دور خودرو خود را پارک کنند و در

عوض فضای نزدیک فروشگاه مخصوص پارک کارمندان فروشگاه است.امکان دارد یک شرکت در بیانیه رسالت خود مدعی شود که حق

تقدم با مشتری است ،ولی مشتری ناگریز شده خودرو خود را در نقطه ایی دور پارک کند،زمانی که وی به فروشگاه می رسد در می یابد

این تابلو چه مفهومی دارد.

\"\"

زبان بدن سازمان

نمونه هایی از زبان بدن نامطلوب سازمان :

فضایی برای توقف اتومبیل مشتری در نظر گرفته نشده است.

مشتری هنگام مراجعه به سازمان در می یابد که در های سازمان بسته است و هیچ توضیحی داده نشده است.

کسی یا کسانی در سازمان هستند ،ولی پشت آن ها به مشتری است.

صفی طولانی وجود دارد و تنها یک نفر به آن ها رسیدگی می کند و این در حالی است که بقیه کارکنان در مورد چیز های دیگر گفت و

گو می کنند.

در ممنوعیت های بالا شاید دلیل های معتبر و قابل قبولی وجود داشته باشد.اگر این گونه است می توانید با ذکر واژه لطفا دلیل آن را

نیز بنویسید.به عنوان مثال بگویید:

به دلایل امنیتی لطفا کودکان را به همراه خود نیاورید.

Views: 8

برچسب‌ها: