سازمان خبری اقتصاد ایران: گسترش آموزش عالی نقش مهمی در توسعه پایدار دارد

سازمان خبری اقتصاد ایران: گسترش آموزش عالی نقش مهمی در توسعه پایدار دارد
فروردین ۲۱, ۱۴۰۳
27 بازدید

سازمان خبری اقتصاد ایران: گسترش آموزش عالی نقش مهمی در توسعه پایدار دارد سازمان خبری اقتصاد ایران: دکتر مازیار میر مدرس آموزش عالی کاربردی اظهار داشت: امروزه کشورهای جهان سعی در ایجاد ارتباط بین آموزش‌عالی ،برنامه‌های توسعه ملی و ارتقای دانش و فناوری دارند؛ از این رو، توسعه پایدار ملی به طور اصولی به آموزش متصل است. […]

سازمان خبری اقتصاد ایران: گسترش آموزش عالی نقش مهمی در توسعه پایدار دارد

\"\"

سازمان خبری اقتصاد ایران:

دکتر مازیار میر مدرس آموزش عالی کاربردی اظهار داشت: امروزه کشورهای جهان سعی در ایجاد ارتباط بین آموزش‌عالی ،برنامه‌های توسعه ملی و ارتقای دانش و فناوری دارند؛

از این رو، توسعه پایدار ملی به طور اصولی به آموزش متصل است. وی خاطرنشان کرد……..لینک خبر

https://www.bashiry.com/?p=3601

 

Views: 8

برچسب‌ها:, , , , , , ,