علم رفتار سازمانی

علم رفتار سازمانی
اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۳
13 بازدید

علم رفتار سازمانی نیروی انسانی هر سازمان، عامل اصلی حیات آن سازمان است و از این رو شناخت انسان برای مدیریت اثربخش آن ضروری است. رفتار سازمانی یا به عبارتی رفتارانسانی در سازمان تلاشهای نظام مند برای شناخت و درک رفتار انسان در سازمان است تا با کنترل رفتار و استفاده از آن، تحقق اهداف […]

علم رفتار سازمانی

نیروی انسانی هر سازمان، عامل اصلی حیات آن سازمان است و از این رو شناخت انسان برای مدیریت اثربخش آن ضروری است.

رفتار سازمانی یا به عبارتی رفتارانسانی در سازمان تلاشهای نظام مند برای شناخت و درک رفتار انسان در سازمان است تا با کنترل رفتار

و استفاده از آن، تحقق اهداف سازمانی امکان پذیر گردد .

شناسایی علل رفتار و چگونگی به کارگیری رفتارها در راستای اهداف سازمانی مسئله محوری در مدیریت رفتار سازمانی است.

علم رفتار سازمانی درصدد است تبیین کند که انسان در سازمان چرا و چگونه رفتار می کند؛ یعنی هدف اساسی نظریه های رفتار

سازمانی ، تبیین رفتار انسان و ایجاد درک بهتر از آن است. پیچیدگی انسان تحقق این هدف را برای رفتار سازمانی بسیاردشوار کرده

است . پدیده های مورد مطالعه در علوم طبیعی با دانشمندان بسیار صادقانه ترو طبیعی تر رفتار می کنند تا پدید ه های مورد مطالعه

در علوم انسانی . البته منظور ما این نیست که انسان مدرن به اندازه ای تنزل یافته که جمادات، گیاهان و حیوانات بر او برتری پیدا

کرده اند، بلکه منظور پیچیدگی انسان است.

در این کتاب تلاش شده است همه ایده ها و مفاهیم رفتار سازمانی در سطح فردی به صورت منسجم ارائه شود. شایان ذکر است که

همه ایده های کتاب کاملا بدیع نبوده بلکه در هر کدام از مفهوم پردازیها جلوه های اندیشه دانشمندان علوم انسانی مشهود است . در

کتاب ضمن استفاده از نظر های اندیشمندان در مواردی مفاهیم، متناسب با بحث ، تعدیل یافته به گونه ای که ممکن است برای خود

آنان متفاوت به نظر آید ؛ شاید با این کار در حق آنها بی انصافی شده باشد قدرشناسی تاریخی و تکرار بی کم وکاست نظریه ها

فضیلتی علمی محسوب نمی شود؛ در عین حال کتاب به امانتداری پایبند بوده است.

 

Views: 5

برچسب‌ها: