مازیار میر کوچ بین المللی

مازیار میر کوچ بین المللی
اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۳
14 بازدید

مازیار میر کوچ بین المللی اگر مربی نباشیم هرگز نمی توانیم یک مدیر حرفه ای باشیم.مازیارمیر بعنوان یک مدرس و مشاور کسب و کار به شدت معتقد هستم که برای موفقیت در کسب و کارتان شما باید از چهارچوب مدیریت خروج کنید و خود را به اندازه های یک رهبر و یک کوچ نزدیک کنید. […]

مازیار میر کوچ بین المللی

اگر مربی نباشیم هرگز نمی توانیم یک مدیر حرفه ای باشیم.مازیارمیر

بعنوان یک مدرس و مشاور کسب و کار به شدت معتقد هستم که برای موفقیت در کسب و کارتان شما باید از چهارچوب مدیریت خروج کنید و خود را به اندازه های یک رهبر و یک کوچ نزدیک کنید.

برای ورود به وادی رهبری باید

اول شرایطی که انگیزه قوی ترین افراد را تشکیل می دهد برای خود و پرسنلتان مهیا کنید .

دوم  پیوسته پیشرفت در چیزی و کاری است که شخصا معنی مشخص و تعریفی داشته باشد البته با تمام مسائل مستقیم و غیر مستقیم

باید از این به بعد همیشه اولویت اصلی شما که می توانید هر روز انجام دهید، کمک به تک تک تیم و یا کل تیم برای پیشرفت معنی دار باشد.

برای انجام این کار، باید درک آنچه را که هر فردی را هدایت می کند به صورت همه جانبه در دستور کار خودمان و کا تیم یا گروه و یا…. قرار دهیم.

شما بعنوان کوچینگ باید با ایجاد ارتباط بین کار فردی و مأموریت سازمان و اهداف استراتژیک، ارائه بازخورد به موقع و کمک به هر فردی بپردازید و به طور مداوم یاد بگیرید و رشد کنید. ارتباط منظم در مورد توسعه – داشتن مکالمات مربیگری – ضروری است. در واقع، با توجه به تحقیقات اخیر، تنها مهم ترین صلاحیت مدیریتی است که مدیران بسیار موثر را از میانگین افراد جدا می کند، اصول علمی و عملی مربیگری است.

متاسفانه در بیشتر شرکت ها، مربیگری بخشی از آنچه مدیران رسما انتظار می رود انجام می دهند نیست. با وجودی که پژوهش ها نشان می دهد که کارکنان و نامزد های شغلی به طور یکسان ارزش یادگیری و پیشرفت شغلی را در بیشتر جنبه های دیگر شغلی دارند، بسیاری از مدیران آن را به عنوان بخش مهمی از نقش خود نمی بینند. مدیران فکر میکنند که وقت ندارند که این گفتگوها را داشته باشند و بسیاری از آنها متاسفانه اصلا در این خصوص مهارت ندارند.

با این حال ۷۰ درصد از آموزش و توسعه کارکنان بر روی این شغل اتفاق می افتد، نه از طریق برنامه های آموزشی رسمی. بنابراین اگر مدیران درگیر نباشند، رشد کارکنان مانع از آن می شود. بنابراین اولویت مهم درگیر شدن و حفظ  همیشگی این درگیری است.

لطفا از امروز به طور قابل ملاحظه ای به عنوان یک مدیر موثر تر و برای لذت بردن از شغل خود با تیم و یا شرکت و یا … در تمام مکالمات مربیگری منظم با اعضای تیم خود داشته باشید با همین فرمول که بیان شد.

پنج نکته کلیدی برای شروع کار :

گوش کنید

لطفا گوش کنید بدقت گوش کنید . اری  گوش دادن با توجه کامل و ایجاد ارتباط با کیفیت بالا که اعضای تیم خود را برای باز کردن و فکر کردن خلاقانه دعوت می کند.

بپرسید و گاهی هم نه بگویید به عنوان یک مدیر، شما دارای سطح بالایی از تخصص هستید پس بسیار بپرسید و دوم نه همیشه در استینتان  باشد.

ایجاد و حفظ یک اتحاد تکاملی. در حالیکه نقش شما به عنوان یک مربی فقط پاسخگویی نیست، حمایت از اهداف و استراتژی های اعضای تیم خودرا ضروری تصور نمائید.

مازیارمیرمشاوروتحلیلگر

مازیار میر کوچ بین المللی

Views: 6

برچسب‌ها:, , , , , , , , , ,