مدل فورنل

اردیبهشت 18, 1403
29 بازدید

مدل فورنل شاخص رضايتمندي كشور سوئد در سال 1989 توسط پروفسور فورنل براساس يك مدل ساخت يافته و با استفاده از نظرسنجي مشتريان طراحي شده بود، بررسي‌ فعاليت‌هاي تحقيقاتي در كشور سوئد موجب شد تا مدل فورنل به عنوان بهترين روش جهت ارائه يك شاخص استاندارد در سطح ملي شناخته شود. ويژگي و شاخصه مهم […]

مدل فورنل

شاخص رضايتمندي كشور سوئد در سال 1989 توسط پروفسور فورنل براساس يك مدل ساخت يافته و با استفاده

از نظرسنجي مشتريان طراحي شده بود، بررسي‌ فعاليت‌هاي تحقيقاتي در كشور سوئد موجب شد تا مدل فورنل

به عنوان بهترين روش جهت ارائه يك شاخص استاندارد در سطح ملي شناخته شود.

ويژگي و شاخصه مهم اين مدل جامعيت آن، امكان استفاده از آن جهت ارزيابي كيفيت در يك مقياس وسيع و امكان

مرتبط ساختن كيفيت با رفتار مشتري مي‌باشد. پس از سوئد اين مدل در آمريكا بسيار مورد توجه قرار گرفت.

سپس محققان اروپايي نيز از اين مدل تبعيت كرده و آن را مورد استفاده قرار دادند، در حال حاضر فقط در

شاخص‌هاي رضايتمندي با يكديگر تفاوت دارند. (Johnson,2001).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1. مدل شاخص رضایت مشتری کشور سوئد

 

ايجاد شاخص ملي رضايت مشتري چه در سطح خرد وچه در سطح كلان از مزاياي اثبات شده اي برخوردار است.در سطح خرد هر يك از مشتريان با استفاده از چنين شاخصي قادر به اخذ تصميم مناسب در زمينه خريد كالاي مورد نياز خويش مي باشند ودر سطح كلان اين شاخص به معياري جهت ارزيابي وضعيت اقتصادي كل كشور در كنار ساير شاخص ها از جمله توليد نا خالص ملي تبديل شده است

[1] – Fornel

Views: 8

برچسب‌ها: